Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'center I en avslappnad värld kan spelare få sina städer skyddade från erövring. Det gör att man kan slappna av mer samtidigt som man få...')
 
(Transfer to a Casual world)
 
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 2: Rad 2:
 
I en avslappnad värld kan spelare få sina städer skyddade från erövring. Det gör att man kan slappna av mer samtidigt som man får den faktiska upplevelsen kring erövring av andra städer och att slåss om territorium.  
 
I en avslappnad värld kan spelare få sina städer skyddade från erövring. Det gör att man kan slappna av mer samtidigt som man får den faktiska upplevelsen kring erövring av andra städer och att slåss om territorium.  
  
Every player who wishes to have a less stressful game experience can join a casual world. The other important aspect of the casual worlds is that players that are conquered on other worlds will receive an offer to transfer their last town to a casual world.
+
Alla spelare som vill ta del av en mindre stressig spelupplevelse kan gå med i en avslappnad värld. Det andra viktiga aspektet av avslappnade världar är att spelare som erövras på andra världar får ett erbjudande att flytta deras sista stad till avslappnade världar istället.
  
=='''Rules of Casual Worlds'''==
+
=='''Regler för avslappnade världar'''==
Every player in a casual world will have 1 city that is always unconquerable. The protected (blessed) city can be changed in Agora.
+
Varje spelare i avslappnad värld kommer ha en stad som aldrig kan erövras. Den skyddade staden kan ändras i agoran.
  
====How does the protection work?====
+
====Hur fungerar skyddet?====
*The city can be attacked.
+
*Staden kan bli attackerad
*The city can be supported.
+
*Staden kan få stöd
*The city can have spells cast on it (lightning bolt is an exception to this rule)
+
*Staden kan få besvärjelser kastade på sig
*Fights take place normally in this city.
+
*Strider tar plats som vanligt
  
====What happens if====
+
====Vad händer om====
*Players send colony ships toward it? → The fight happens normally but the siege/revolt never gets activated.
+
*Spelare skickar koloniskepp mot staden? → Striden sker normalt, belägringen/revolten aktiveras inte.
*Players send revolt attacks toward it? → The fight happens normally but a revolt is never started.
+
*Spelare skickar revoltanfall? → Striden sker som vanligt, revolten gör inte det.
*Players send catapults toward it? → The attack happens normally, but the Stone Hail technology is not activated but the Wall will still be destroyed.
+
*Spelare skickar katapulter? → Anfallen sker som vanligt, Stenhagelsteknologin aktiveras dock ej, men muren raseras fortfarande.
  
====Which city is protected?====
+
====Vilken stad är skyddad?====
[[File:Casual_world_island.png|center]]
+
[[File:Casual_world_island.png|680px|center]]
Blessed city is marked by an animation on Agora and by a bright bubble on the Ocean map view.
+
Du väljer vilken stad som ska skyddas i agoran.
  
*If player has one city, that city is protected.
+
*Om spelaren har en stad, är den staden skyddad.
*If player has more than one city they are able to choose which city is protected.
+
*Om spelaren har mer än en stad väljs vilken stad som ska vara skyddad.
*The protected city can be changed for free.
+
*Det är gratis att ändra vilken stad som skyddas.
*The city cannot be set as protected if there is an incoming attack (including illusions).
+
*Städer kan inte ändras till skyddade när de har ett inkommande anfall (även illusioner)
*The city cannot be set as protected if it has an ongoing revolt or siege.
+
*De kan inte ändras till skyddade under belägring eller revolt.
*After changing the protected city there is a 7 days cooldown, until it can be changed again.
+
*Det är en 7 dagars cooldown när man ändrat skyddad stad innan man kan ändra igen.
  
====Attack prevention====
+
====Attackprevention====
On casual worlds players cannot attack other players when there is more than 20% difference in points between them. This improves the experience of smaller players as they can only be attacked by players that have the same range of strength.<br><br>
+
På avslappnade världar kan spelare inte anfalla spelare när det är mer än 20% skillnad i poäng mellan dem. det förbättrar upplevelsen för mindre spelare eftersom de bara kan anfallas av spelare som har samma styrka.<br><br>
  
Example: If player has 1000 points, he cannot attack a player who has less then 800 points. He also cannot attack a player who has more than 1200 points.  
+
Exempel: En spelare har 1000 poäng. Han kan inte attackera en spelare med mindre än 800 poäng. Kan kan inte bli attackerad av en spelare med 1200 poäng.
  
 
=='''Endgame'''==
 
=='''Endgame'''==
As a rule, casual worlds start with no endgame. It can change in the future if needed.
+
Som regel börjar det utan endgame. Det kan ändras i framtiden.
  
=='''Transfer to a Casual world'''==
+
=='''Förlyttning till avslappnad värld'''==
 
[[File:Illustration_cw.png|center]]
 
[[File:Illustration_cw.png|center]]
When a player loses his last town on a regular world, he will get the option to transfer it to a casual world. His city is then transferred with the current state to an available spot with conquest protection. Building levels, Researches, items in inventories, Heroes, Advisers, Settings, city names Event powers and other more valuable powers are being transferred with the city. It is only possible to transfer one city to a Casual world.
+
är en spelare förlorar sin sista stad kommer en förfrågan om att flyttas till en avslappnad värd ske. Hans stad kommer sedan skickas med sin nuvarande skepnad till den världen med skydd. Allting såsom nivåer, forskning etc. överförs.

Nuvarande version från 16 november 2018 kl. 09.02

Blessed city banner.png

I en avslappnad värld kan spelare få sina städer skyddade från erövring. Det gör att man kan slappna av mer samtidigt som man får den faktiska upplevelsen kring erövring av andra städer och att slåss om territorium.

Alla spelare som vill ta del av en mindre stressig spelupplevelse kan gå med i en avslappnad värld. Det andra viktiga aspektet av avslappnade världar är att spelare som erövras på andra världar får ett erbjudande att flytta deras sista stad till avslappnade världar istället.

Regler för avslappnade världar

Varje spelare i avslappnad värld kommer ha en stad som aldrig kan erövras. Den skyddade staden kan ändras i agoran.

Hur fungerar skyddet?

 • Staden kan bli attackerad
 • Staden kan få stöd
 • Staden kan få besvärjelser kastade på sig
 • Strider tar plats som vanligt

Vad händer om

 • Spelare skickar koloniskepp mot staden? → Striden sker normalt, belägringen/revolten aktiveras inte.
 • Spelare skickar revoltanfall? → Striden sker som vanligt, revolten gör inte det.
 • Spelare skickar katapulter? → Anfallen sker som vanligt, Stenhagelsteknologin aktiveras dock ej, men muren raseras fortfarande.

Vilken stad är skyddad?

Casual world island.png

Du väljer vilken stad som ska skyddas i agoran.

 • Om spelaren har en stad, är den staden skyddad.
 • Om spelaren har mer än en stad väljs vilken stad som ska vara skyddad.
 • Det är gratis att ändra vilken stad som skyddas.
 • Städer kan inte ändras till skyddade när de har ett inkommande anfall (även illusioner)
 • De kan inte ändras till skyddade under belägring eller revolt.
 • Det är en 7 dagars cooldown när man ändrat skyddad stad innan man kan ändra igen.

Attackprevention

På avslappnade världar kan spelare inte anfalla spelare när det är mer än 20% skillnad i poäng mellan dem. det förbättrar upplevelsen för mindre spelare eftersom de bara kan anfallas av spelare som har samma styrka.

Exempel: En spelare har 1000 poäng. Han kan inte attackera en spelare med mindre än 800 poäng. Kan kan inte bli attackerad av en spelare med 1200 poäng.

Endgame

Som regel börjar det utan endgame. Det kan ändras i framtiden.

Förlyttning till avslappnad värld

Illustration cw.png

är en spelare förlorar sin sista stad kommer en förfrågan om att flyttas till en avslappnad värd ske. Hans stad kommer sedan skickas med sin nuvarande skepnad till den världen med skydd. Allting såsom nivåer, forskning etc. överförs.