Från Wiki Grepolis SE
Version från den 14 april 2014 kl. 09.35 av Lothoria (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Category:Help File Category:Conquest Method På Grepolis finns det 2 sätt att få en ny stad. Kolonisering och erövring. Utav dessa anses erövring va...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

På Grepolis finns det 2 sätt att få en ny stad. Kolonisering och erövring. Utav dessa anses erövring vara det effektivaste sättet men även det med avancerade sättet. Det finns två varianter av erövringar på Grepolis Belägring och Revolt: Vissa världar använder sig utav erövring medans andrar nyttjar revolt systemet beroende på världsinsällningarna för världen du spelar på. Den här sidan är tänkt att ge en snabb genomgång på hur man erövrar städer med respektive system.

Belägring

En snabb översikt:

Att farma städer hjälper din egen stad att växa och utvecklas. Men för att verkligen växa och bli ett mäktigt hellenistisk rike så behöver du flera städer, även på andra öar. Här hittar du hur man erövrar andra städer och tar kontroll över dem permanent.

Krav

Grundläggande krav

För en erövring

Först av allt så behöver du tillräckligt med Kulturpoäng. Du kan se i Torget hur du får dem och hur många du har.

På det behöver du ett [[Koloniskepp] för att erövra. Det kommer att kosta dig Wood 10.000 Stone 10.000 och Silver 10.000. Självklart behöver du även tillräckligt med Trupper för att genomföra en lyckad erövring. Vi går igenom de viktigaste enheterna för en lyckad erövring längre ned.

Anfallet

Så snart som du har hittat ett passande mål så kan erövrandet börja.

En erövring kommer inledningsvis genomföras som ett normalt anfall. Det kanske kan vara lite förvirrande att det bara finns ett alternativ för ett vanligt anfall som visas, men så snart som ett koloniskepp läggs till gör Grepolis om anfallet till en erövring. För att inleda en erövring måste både mark och sjöenheter inkluderas i anfallet som skickas. Restiden för ett koloniskepp får inte heller överskrida 48 timmar.

Den viktigaste enheten i din attackstyrka är koloniskeppet. Det får inte under några förutsättningar gå förlorat. Sker detta så avbryts erövringen och dina överlevande trupper slår till reträtt. Det kan vara bra att skicka in våg eller våg av attacker för att eliminera din fiendes försvar innan det egentliga erövrandet. I den slutgiltiga attacken för erövringen är det viktigt att även skicka med defensiva enheter. Där inkluderas Birems för att avvärja fientliga sjöenheter, samt trupper med tillräckligt starka försvarsvärden för att kunna avvärja fientliga markenheter. Självklart kan du även skicka understöd till din erövring från andra städer. Vad som är viktigt här är att understöd för en belägring skickas som stöd till stad, så att de kan hjälpa trupper redan involverade i häftiga strider för att försvara din belägring när de ankommer.

Mytiska enheter kan endast stödja en erövring när den anfallna staden dyrkar samma gud som staden som de skickas ifrån.

Övertagandet

Erövring genom belägring

Den här typen av erövringar gör sig gällande på världar med belägring och erövrandet av spökstäder på Hyperborea (där det inte är möjligt att erövra aktiva spelare). På revolt världar används ett annat system. (Se nästa avsnitt)

Om du har en tillräckligt hög kulturnivå kan du skicka dina trupper med ett koloniskepp, för att besegra trupperna där och erövra staden.

Men när du ankommer, och även efter att du slagit dig igenom kärnan av stadens militära försvar så är dess invånare inte särskilt välställda mot en ny härskare. Grundförsvaret i en stad kan fortfarande slå ut ditt koloniskepp. För att förhindra detta, försäkra dig om att både land- och sjöenheter överlever det inledande slaget och kan belägra staden.

Din erövrande arme behöver en viss tid för att övertala invånarna om att du är en bättre härskare och få över dem till din sida. Detta är belägringsfasen.

Längden på en belägring varierar från värld till värld. På de flesta världar är tiden beroende av servern världshastighet, men den går även att ställa in manuellt. Den exakta tiden kan ses på forumet för världsinställningar. Genom att forska fram demokrati förlängs belägringen med 10%.

Under belägringstiden har försvararen ingen kontroll över sin stad. Men dina trupper kan likväl bli angripna, precis som de även kan få understöd. Du kan se inkommande anfall och stöd om du går till staden som koloniskeppet skickades ifrån, och klickar på ikonen för erövringen under „trupprörelser“. Om de erövrande trupperna överlever belägringen utan att bli krossade så faller staden i dina händer.

Alla byggnader och forskningar förblir oskadda såvida du inte har specifik attackerat dem med besvärjelser eller katapulter.

Ett koloniskepp förstörs om anfallaren vinner antingen mark eller' sjöstriden och där med slår ut alla markenheter eller sjöenheter och inte förlorar alla sina egna enheter när han gör så.

Erövring genom revolt

Det här systemet gäller för världar som nyttjar revolt. På alla andra världar erövrar man med belägring. (Se avsnittet ovan)

I akademin kan du fortka "Erövring". Detta låter dig starta revolter i andra städer, för att sedan ta över dem som dina egna är följande steg nödvändiga. Om du inleder ett anfall med "revolt" och sedan eliminerar alla markenheter i den utvalda staden, kommer stadens invånare att fråga sig själva vem om de egentligen har rätt härskare. Det tar ett tag innan ryktena sprids runtom i staden och missnöjet ökar. Det tar därför 12 efter ett lyckat anfall innan revolten bryter ut.

Under revolten så är befolkningen i staden villig att acceptera dig som sin nya ledare. Du har ändå demonstrerat med ditt lyckade anfall är du är den mest kompetenta härföraren. Därför om du genomför ytterligare ett lyckat anfall(vanligt) som inkluderar ett koloniskepp kommer staden att övergå till din ägo. Men det finns två saker du bör veta: Även om befolkningen gör uppror mot sin nuvarande härskare så har han fortfarande full tillgång till staden, han kan kommendera och rekrytera trupper samt kalla in förstärkning, vilka självklart måste ha anlänt innan ditt koloniskepp gör det. I detta fallet måste du segra i både sjö- och markstriden.

För att göra saker ännu lite mer komplicerade, du har enbart 12 timmar efter det att revolten inletts tills när koloniskeppet måste landa i den bestridda staden. När den tiden har passerat har den tidigare härskaren lyckats lugna upproret.

De 12 timmarna innan revolten bryter ut och de 12 timmarna som revolten pågår är oberoende av världens hastighet.

Flera revolter kan startas i en stad samtidigt. Men bara spelare som har revolt i staden kan erövra den. Vilket betyder att ingen kan utnyttja en revolt som är skapad av en annan spelare.

En spelare kan inte starta en ny revolt i en stad där en revolt för spelaren i fråga redan är aktiv. Det är heller inte möjligt att förlänga revolttiden.


Spökstäder på revolvärldar

Du kan så klart även erövra spökstäder på världar med revoltsystemet. Men eftersom det inte finns någon ledare att göra uppror mot krävs inget anfall för att starta en revolt. Allt du behöver göra är att skicka ett koloniskepp (eskorterat av tillräckligt med trupper för beskydd) för att erövra spökstaden. Om skeppet överlever ankomsten kommer staden att tillfalla dig direkt, under förutsättningarna att du har kultur nog för att äga ännu en stad. I staden som koloniskeppet seglar ifrån behöver du nödvändigtvis inte ha forskningen "Erövring" klar.

Blev du erövrad?

Blev du av med alla din städer? Oroa dig inte, i Grepolis betyder inte detta slutet för dig. Om dina städer blivit erövrade av fienden kan du börja om igen och utnyttja kunskaperna du har tagit tillvara på så att du kan undvika att göra samma misstag igen. Din nya stad kommer att placeras bland spelare med ungefär samma poäng som dig, och med de erfarenheter du redan har så borde detta innebära att du har möjlighet att växa dig stor och mäktig.