Från Wiki Grepolis SE
Version från den 16 augusti 2017 kl. 12.27 av Rikkmeister (diskussion | bidrag) (Byggnader)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

På Grepolis finns det 2 sätt att få en ny stad. Kolonisering och erövring. Utav dessa anses erövring vara det effektivaste sättet men även det med avancerade sättet. Det finns två varianter av erövringar på Grepolis Belägring och Revolt: Vissa världar använder sig utav belägring medans andrar nyttjar revolt systemet beroende på världsinsällningarna för världen du spelar på. Den här sidan är tänkt att ge en snabb genomgång på hur man erövrar städer med respektive system.


Krav

Innan du kan ta över någon stad finns det några grundläggande krav som måste uppfyllas: Byggnader, Enheter och Kultur

Byggnader

Byggnad Lägsta nivå Syfte
Academy Academy Nivå 28 Krävs för Forskning av Koloniskepp (Akademi nivå 13), och Erövring (Akademi Nivå 28)
Harbour Harbour Level 20 Krävs för att bygga Koloniskepp.

Enheter

För att ta över en stad behöver du ett Koloniskepp. Denna enhet är rekryteras i din Harbour, och blir tillgänglig så snart som Forskningen är klar.

Enhet Namn Kostnad
Koloniskepp Colony Ship 10,000 Wood.png 10,000 Stone.png 10,000 Iron.png 170 Pop.png

Självklart behöver du även tillräckligt med Trupper för att genomföra en lyckad erövring. Vi går igenom de viktigaste enheterna för en lyckad erövring längre ned.

Kultur

Det sista kravet är att du måste ha tillräckligt med Kulturpoäng för att ta en ny stad. När du börjar kommer du ha plats för 2 städer, en av platserna fylls av din första stad. Så en andra stad kommer inte kräva någon ny stadsplats.

Erövringen

Erövring via belägring

Den här typen av erövringar gör sig gällande på världar med belägring och erövrandet av spökstäder på Hyperborea (där det inte är möjligt att erövra aktiva spelare). På revolt världar används ett annat system. (Se nästa avsnitt)

Du kan dela in belärgingen i två delar. Den första delen går ut på att försäkra dig om att ditt Koloniskepp landar säkert. När koloniskeppet har landat påbörjas belägringen och du måste nu försvara staden fram tills dess invånare accepterar dig som sin nya härskare och förhindra att den tidigare ägaren återtar den.

Detaljerad beskrivning av erövring via belägring.

Anfall

Välj ett mål
Town fight.png

I denna fas måste du välja ett mål att skicka ditt koloniskepp mot. Den maximala restiden för ett koloniskepp är 48 timmar, så målet måste finnas inom detta avstånd.


Skicka anfallet
Klicka på det valda målet för att öppna anfallsfliken som för ett vanligt anfall.
Du måste inkludera:
  • Koloniskepp (Gör att anfallet omvandlas till en erövring.)
  • Markenheter (Du måste vinna markstriden.)
  • Sjöenheter (Du måste vinna sjöstriden.)
Din vikitaskte enhet i din anfallsstyrka är koloniskeppet. Det får under inga omständigheter gå förlorat, annars kommer erövringen att avbrytas och överlevande trupper att retirera. Det är därför att rekommendera att skicka en eller flera vändor med anfall för att ta ut din motståndares försvar innan själva erövringen genomförs.¨
Skicka med defensiva enheter eller efterföljande arméer.
I sista anfallet för erövringen är det också viktigt att skicka med defensiva enheter. Här inkluderas Birems för att skydda dig mot fientliga stridsskepp och tillräckligt med markenheter med starka försvarsvärden för att skydda dig mot fientliga arméer.

Självklart kan du även skydda din belägring med stöd från andra städer. Det som är viktigt här är att efterföljande arméer skickas som stöd, så att när de ankommer kan de hjälpa dina trupper redan stationerade som försvar av din belägring av staden.

En stad kan enbart understödjas av mytiska enheter som tillhör samma gud som staden dyrkar.

Detta gäller även städer under belägring. Så om du vill använda mytiska enheter från andra gudar måste dessa skickas med koloniskeppet, annars måste du skicka enheter tillhörande samma gud som staden dyrkar.

Belägring

Foglalas.png
När du landat ditt koloniskepp säker, har segrat i slaget om både hamnen och staden samt slagit dig igenom kärnan av stadens militära försvar så är dess invånare inte särskilt välställda mot en ny härskare. Grundförsvaret i en stad kan fortfarande slå ut ditt koloniskepp. För att förhindra detta, försäkra dig om att både land- och sjöenheter överlever det inledande slaget och kan belägra staden.

Din erövrande arme behöver en viss tid för att övertala invånarna om att du är en bättre härskare och få över dem till din sida.


Längden på en belägring varierar från värld till värld. På de flesta världar är tiden beroende av servern världshastighet, men den går även att ställa in manuellt. Den exakta tiden kan ses på forumet för världsinställningar. Genom att forska fram demokrati förlängs belägringen med 10%.
Under belägringstiden har försvararen ingen kontroll över sin stad. Men dina trupper kan likväl bli angripna, precis som de även kan få understöd. Du kan se inkommande anfall och stöd om du går till staden som koloniskeppet skickades ifrån, och klickar på ikonen för erövringen under „trupprörelser“.
Viktigt!: Under en belägring kommer anfall att fungera för att bryta belägringen och stöd för att rädda belägringen.
Lyckad belägring
Om de erövrande trupperna överlever belägringen utan att bli krossade så faller staden i dina händer. Alla byggnader och forskningar förblir oskadda såvida du inte har specifik attackerat dem med besvärjelser eller katapulter. Ditt koloniskepp kan inte användas igen och försvinner. Trupper som eskorterat koloniskeppet kommer stanna i den nya staden tills du drar tillbaka dem.
Misslyckad belägring
Ett koloniskepp förstörs om anfallaren vinner antingen mark eller' sjöstriden och där med slår ut alla markenheter eller sjöenheter och inte förlorar alla sina egna enheter när han gör så. I detta fall bryts belägringen och ditt koloniskepp sjunker.

Spökstäder

Om du skickar ett anfall på ett mål som under anfallsfasen och det landar efter koloniskeppet mot en stad du erövrar(under belägring) så kommer det att bete sig olika mot städer med ägare och spökstäder. Om en stad har en ägare så kommer ditt anfall att komma på besök och sedan vända hem medans de mot en spökstad angriper din egen belägring.

Erövring via revolt

Det här systemet gäller för världar som nyttjar revolt. På alla andra världar erövrar man med belägring. (Se avsnittet ovan)

Det här systemet delas upp i 2 delar: först måste du övertyga folk om att deras nuvarande ledare inte är lämplig som härskare (anfall för att inleda revolt), sedan måste du landa ditt koloniskepp(under revolt) för att övertala befolkningen om att du är en lämplig härskare.

Detaljerad beskrivning av erövring via revolt.

Anfall

Lazitas02.png

När kraven är uppnådda så behöver du skicka ett anfall som revolt ( genom att välja rätt ikon i anfallsmenyn) och sedan eliminera allt markförsvar i staden i den utvalda staden, kommer stadens invånare att fråga sig själva vem om de egentligen har rätt härskare. Det tar ett tag innan ryktena sprids runtom i staden och missnöjet ökar. Det tar därför 12 timmar( inte baserat på serverhastighet) efter ett lyckat anfall innan revolten bryter ut.

Flera revolter kan startas i en stad samtidigt. Men bara spelare som har revolt i staden kan erövra den. Vilket betyder att ingen kan utnyttja en revolt som är skapad av en annan spelare.

En spelare kan inte starta en ny revolt i en stad där en revolt för spelaren i fråga redan är aktiv. Det är heller inte möjligt att förlänga revolttiden.

Revolt

Lazitas03.png

Under revolten så är befolkningen i staden villig att acceptera dig som sin nya ledare. Du har ändå demonstrerat med ditt lyckade anfall är du är den mest kompetenta härföraren. Därför om du genomför ytterligare ett lyckat anfall(vanligt) som inkluderar ett koloniskepp kommer staden att övergå till din ägo.

Men det finns två saker du bör veta:

  • Även om befolkningen gör uppror mot sin nuvarande härskare så har han fortfarande full tillgång till staden, han kan kommendera och rekrytera trupper samt kalla in förstärkning, vilka självklart måste ha anlänt innan ditt koloniskepp gör det.
  • I detta fallet måste du segra i både sjö- och markstriden.

During the revolt, the population of a city is willing to accept you as their new ruler.

Notera: du har enbart 12 timmar(inte beroende av serverhastighet) efter det att revolten inletts tills när koloniskeppet måste landa i den bestridda staden. När den tiden har passerat har den tidigare härskaren lyckats lugna upproret.

Spökstäder

Du kan så klart även erövra spökstäder på världar med revoltsystemet. Men eftersom det inte finns någon ledare att göra uppror mot krävs inget anfall för att starta en revolt. Allt du behöver göra är att skicka ett koloniskepp (eskorterat av tillräckligt med trupper för beskydd) för att erövra spökstaden. Om skeppet överlever ankomsten kommer staden att tillfalla dig direkt, under förutsättningarna att du har kultur nog för att äga ännu en stad. I staden som koloniskeppet seglar ifrån behöver du nödvändigtvis inte ha forskningen "Erövring" klar.

Blev du erövrad?

Blev du av med alla din städer? Oroa dig inte, i Grepolis betyder inte detta slutet för dig. Om dina städer blivit erövrade av fienden kan du börja om igen och utnyttja kunskaperna du har tagit tillvara på så att du kan undvika att göra samma misstag igen. Din nya stad kommer att placeras bland spelare med ungefär samma poäng som dig, och med de erfarenheter du redan har så borde detta innebära att du har möjlighet att växa dig stor och mäktig.