Från Wiki Grepolis SE
Version från den 1 april 2019 kl. 12.31 av Boefst (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
GoldExchangeLogo.png

Beskrivning

Använd Guldväxlingen för att köpa och sälja resurser för Guld. Guldväxlingen ersätter vår tidigare Guldhandels-funktion, men istället för att förlita sig på spelare som skapar affärer för varandra skapar Guldväxlingen en centraliserad guldmarknad för varje hav, vilket garanterar att resurser alltid finns tillgängliga för dig om du vill ha dem!

Hur fungerar Guldväxlingen?

I Guldväxlingen kan du köpa och sälja resurser till guld. Priserna som erbjuds varierar beroende på hur mycket lager det finns av resursen du försöker köpa eller sälja. När någon säljer en resurs säljs det sålda beloppet i utbyte mot guld. Med denna transaktion ökar det totala lagret för den resursen och priset för att köpa minskar som ett resultat. När någon köper en resurs dras beloppet från lagret och skickas till spelaren. Guldet dras sedan från dem, och därmed ökar kostnaden för att köpa den här resursen när beståndet är mindre tillgängligt.

GoldExchangeWindow.png


Guldväxlingen finns i din marknad från nivå 3 framåt.

Växlingslager - Växlingslagrets värde är den aktuella summan av en resurs i lager. Aktien ökar varje gång någon säljer denna resurs till Guldväxlingen (om inte lagret är i max kapacitet) och minskar varje gång någon köper denna resurs i utbyte mot guld (om inte det finns tillräckligt med lager).

Växlingskapacitet - Varje resurstyp (silver, trä och sten) har en maximal kapacitet för lager i Guldväxlingen. När det här maximala kapaciteten har uppnåtts, kan du inte sälja mer av den här resursen till dess att lagret faller under maxkapaciteten, genom att någon köper resursen för Guld. Emellertid kommer detta tak att fluktuera över tiden baserat på Guldväxlings-användningen. Mer detaljer om denna fluktuation finns i avsnittet för Beskattning och tillväxt nedan.

Växlingskurs - Detta visar aktuell kurs för inköp av en resurs. Denna kurs kommer ständigt att fluktuera baserat på vad som är tillgängligt för köp. Kostnaderna för köp och försäljning justeras för att säkerställa att de bästa priserna är tillgängliga när du använder utbytet. Denna förändring kan till och med uppmärksammas av dig när du tittar på ett erbjudande, eftersom priset kan justeras medan du gör en transaktion på den slutliga bekräftelseskärmen. Oroa dig inte, du kommer alltid veta vad du ska få innan du bestämmer dig.

Köpa resurser för guld

För att komma åt Guldväxlingen, öppna din Marknadsplats från din stadsvy och klicka sedan på fliken Guldväxlingen. Fönstret öppnas på "Köp resurser" och anger hur mycket resurs du vill köpa. Under inmatningsfälten ser du en uppskattning av guldkostnaden. Klicka på "Hitta bästa priser" och du kommer då att presenteras med ett fönster som bekräftar vad du får, och hur mycket guld det kostar för att slutföra transaktionen. Klicka på "Bekräfta order" för att köpa resurserna.

ConfirmOrderBuy.png


Du kan bara handla en resurstyp åt gången. Till exempel kan du inte välja att köpa 1000 Trä samt 1000 Sten i samma transaktion, eftersom priserna för varje resurs är olika.

Sälja resurser för guld

För att komma åt Guldväxlingen, öppna din Marknadsplats från din stadsvy och klicka sedan på fliken Guldväxlingen. Gå till "Sälj resurser" och anger hur mycket resurs du vill sälja. Under inmatningsfälten ser du en uppskattning av hur mycket guld du kommer få. Klicka på "Hitta bästa priser" och du kommer då att presenteras med ett fönster som bekräftar vad du får, och hur mycket guld du får för att slutföra transaktionen. Klicka på "Bekräfta order" för att sälja resurserna.

ConfirmOrderSell.png


Du kan bara handla en resurstyp åt gången. Till exempel kan du inte välja att köpa 1000 Trä samt 1000 Sten i samma transaktion, eftersom priserna för varje resurs är olika.

Handlingstid

När din order har bekräftats skickas resurserna från Guldväxlingen. Observera att dessa resurser inte skickas omedelbart, och du måste vänta på att de levereras precis som vanliga affärer.

TradeDropdown.png


Beskattning och tillväxt

När man köper resurser från växlingen läggs en liten del av intäkterna automatiskt åt sidan för att öka dess kapacitet för den omsatta resursen. Varje dag kommer utbyten på andra hav också att flytta runt kapacitet och lager för att mildra skillnader i deras handelsräntor. Vad detta innebär i praktiken är att Guldväxlingar som ser mycket aktivitet hjälper till att mata utbyten med de som har lägre användning, för att förbättra den mindre utbytesproduktionen. Detta bidrar till att främja tillväxten i världen, eftersom den naturligt expanderar.