Slungkastare: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 4: Rad 4:
Requirements: Academy level 1
Requirements: Academy level 1


==Description==
==Beskrivning==
These units are very good for attacking, but weak in defence. They're very cheap to make and reasonably fast. However, they're not that good for plundering as they have a low carrying capacity.
Dessa enheter är mycket bra på attack, men svaga i försvar. De är väldigt billiga och förhållandevis snabba. De är inte så bra på plundring då de har en låg bytes kapacitet.

Versionen från 21 februari 2010 kl. 15.42

Huvudsida -> Enhetsöversikt -> Slungkastare Huvudsida -> Enhetsöversikt -> Slungkastare

Slungkastare
Slungkastare Kostnad
Trä Trä 55
Sten Sten 100
Silvermynt Silvermynt 40
Gunst Gunst 0
Befolkning Befolkning 1
Enhetsinformation
Vapentyp Vapentyp Distans
Anfallsskada Anfallsskada 19
Försvar mot slagvapen Försvar mot slagvapen 7
Försvar mot stickvapen Försvar mot stickvapen 8
Försvar mot distansvapen Försvar mot distansvapen 2
Byteskapacitet Byteskapacitet 8
Hastighet Hastighet 14

Requirements: Academy level 1

Beskrivning

Dessa enheter är mycket bra på attack, men svaga i försvar. De är väldigt billiga och förhållandevis snabba. De är inte så bra på plundring då de har en låg bytes kapacitet.