Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till: navigering, sök
(snyggare tabell)
(Byggnadsnivåer)
 
(2 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
 
[[Huvudsida]] -> [[Byggnader]] / [[Poängtabell]] -> [[{{PAGENAME}}]]
 
[[Huvudsida]] -> [[Byggnader]] / [[Poängtabell]] -> [[{{PAGENAME}}]]
  
{| class="wikitable" cellpadding="4" cellspacing="0" style="clear:both; text-align:center; border:1px;"
+
{| class="wikitable" style="border:1px;"
! Nivå
+
! '''Under konstruktion''' || '''Nivå 1-7''' || '''Nivå 8-15''' || '''Nivå 16-25'''
! [[Fil:Wood.png|Trä]]
 
! [[Fil:Stone.png|Sten]]
 
! [[Fil:Silver.png|Silvermynt]]
 
! [[Fil:Pop.png|Befolkning]]
 
! [[Fil:Time.png|Tid]]
 
! [[File:Favor.png|Gunstökning]]
 
! Poäng
 
 
|-
 
|-
| 1 || 500 || 900 || 600  || 5 (+5) || || +1 || 216 (+216)
+
| [[Fil:Tempel_0.png|Tempel under konstruktion]]
 +
| [[Fil:Tempel_1.png‎|Tempel nivå 1-7]]
 +
| [[Fil:Tempel_8.png|Tempel nivå 8-15]]
 +
| [[Fil:Tempel_16.png|Tempel nivå 16-25]]
 +
|}
 +
 
 +
Ett tempel behövs för att tillbe gudarna. Ett större tempel ger mer gunst, och mycket gunst kan hjälpa dig erövra världen.
 +
 
 +
== Byggnadskrav ==
 +
* [[Senat]] nivå 15
 +
* [[Stenbrott]] nivå 12
 +
* [[Stadsmur]] nivå 6
 +
 
 +
== Byggnadsnivåer ==
 +
'''Högsta nivå:''' 25
 +
 
 +
{| cellpadding="3" class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"  
 +
! width="10px" align="center" | Nivå
 +
! width="120px" align="center"| Poäng
 +
! width="300px" align="center"| Resurser som behövs
 +
! width="120px" align="center" | Total fri befolkning
 +
 
 +
|-
 +
! align="center" | 1
 +
| align="center" | 216
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]500[[File:Stone.png]]900[[File:Iron.png]]600
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 5
 +
|-
 +
! align="center" | 2
 +
| align="center" | 233 (+17)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]911[[File:Stone.png]]1462[[File:Iron.png]]1059
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 10 (+5)
 +
|-
 +
! align="center" | 3
 +
| align="center" | 252 (+19)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]1293[[File:Stone.png]]1942[[File:Iron.png]]1477
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 15 (+5)
 +
|-
 +
! align="center" | 4
 +
| align="center" | 272 (+20)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]1659[[File:Stone.png]]2375[[File:Iron.png]]1870
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 20 (+5)
 
|-
 
|-
| 2 || 911  || 1462  || 1059  || 10 (+5) || || +1.4 || 233 (+17)
+
! align="center" | 5
 +
| align="center" | 294 (+22)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]2012[[File:Stone.png]]2777[[File:Iron.png]]2245
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 25 (+5)
 
|-
 
|-
| 3 || 1293  || 1942  || 1477  || 15 (+5) || || +1.7 || 252 (+19)
+
! align="center" | 6
 +
| align="center" | 317 (+23)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]2355[[File:Stone.png]]3155[[File:Iron.png]]2608
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 30 (+5)
 
|-
 
|-
| 4 || 1659  || 2375  || 1870  || 20 (+5) || || +2 || 272 (+20)
+
! align="center" | 7
 +
| align="center" | 343 (+26)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]2691[[File:Stone.png]]3514[[File:Iron.png]]2959
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 35 (+5)
 
|-
 
|-
| 5 || 2012  || 2777  || 2245  || 25 (+5) || || +2.2 || 294 (+22)
+
! align="center" | 8
 +
| align="center" | 370 (+27)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]3021[[File:Stone.png]]3858[[File:Iron.png]]3301
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 40 (+5)
 
|-
 
|-
| 6 || 2355  || 3155  || 2608  || 30 (+5) || || +2.4 || 317 (+23)
+
! align="center" | 9
 +
| align="center" | 400 (+30)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]3345[[File:Stone.png]]4190[[File:Iron.png]]3636
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 45 (+5)
 
|-
 
|-
| 7 || 2691  || 3514  || 2959  || 35 (+5) || || +2.6 || 343 (+26)
+
! align="center" | 10
 +
| align="center" | 432 (+32)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]3664[[File:Stone.png]]4511[[File:Iron.png]]3964
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 50 (+5)
 
|-
 
|-
| 8 || 3021  || 3858  || 3301  || 40 (+5) || || +2.8 || 370 (+27)
+
! align="center" | 11
 +
| align="center" | 466 (+34)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]3979[[File:Stone.png]]4822[[File:Iron.png]]4286
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 55 (+5)
 
|-
 
|-
| 9 || 3345  || 4190  || 3636  || 45 (+5) || || +3 || 400 (+30)
+
! align="center" | 12
 +
| align="center" | 504 (+38)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]4290[[File:Stone.png]]5125[[File:Iron.png]]4603
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 60 (+5)
 
|-
 
|-
| 10 || 3664  || 4511  || 3964  || 50 (+5) || || +3.2 || 432 (+32)
+
! align="center" | 13
 +
| align="center" | 544 (40)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]4598[[File:Stone.png]]5420[[File:Iron.png]]4916
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 65 (+5)
 
|-
 
|-
| 11 || 3979  || 4822  || 4286  || 55 (+5) || || +3.3 || 466 (+34)
+
! align="center" | 14
 +
| align="center" | 587 (+43)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]4902[[File:Stone.png]]5709[[File:Iron.png]]5224
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 70 (+5)
 
|-
 
|-
| 12 || 4290  || 5125  || 4603  || 60 (+5) || || +3.5 || 504 (+38)
+
! align="center" | 15
 +
| align="center" | 634 (+47)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]5203[[File:Stone.png]]5991[[File:Iron.png]]5528
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 75 (+5)
 
|-
 
|-
| 13 || 4598  || 5420  || 4916  || 65 (+5) || || +3.6 || 544 (+40)
+
! align="center" | 16
 +
| align="center" | 685 (+51)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]5502[[File:Stone.png]]6268[[File:Iron.png]]5828
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 80 (+5)
 
|-
 
|-
| 14 || 4902  || 5709  || 5224  || 70 (+5) || || +3.7 || 587 (+43)
+
! align="center" | 17
 +
| align="center" | 740 (+55)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]5798[[File:Stone.png]]6540[[File:Iron.png]]6125
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 85 (+5)
 
|-
 
|-
| 15 || 5203  || 5991  || 5528  || 75 (+5) || || +3.9 || 634 (+47)
+
! align="center" | 18
 +
| align="center" | 799 (+59)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]6092[[File:Stone.png]]6807[[File:Iron.png]]6419
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 90 (+5)
 
|-
 
|-
| 16 || 5502  || 6268  || 5828  || 80 (+5) || || +4 || 685 (+51)
+
! align="center" | 19
 +
| align="center" | 863 (+64)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]6384[[File:Stone.png]]7069[[File:Iron.png]]6710
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 95 (+5)
 
|-
 
|-
| 17 || 5798  || 6540  || 6125  || 85 (+5) || || +4.1 || 740 (+55)
+
! align="center" | 20
 +
| align="center" | 932 (+69)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]6674[[File:Stone.png]]7328[[File:Iron.png]]6698
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 100 (+5)
 
|-
 
|-
| 18 || 6092  || 6807  || 6419  || 90 (+5) || || +4.2 || 799 (+59)
+
! align="center" | 21
 +
| align="center" | 1007 (+75)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]6961[[File:Stone.png]]7582[[File:Iron.png]]7284
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 105 (+5)
 
|-
 
|-
| 19 || 6384  || 7069  || 6710  || 95 (+5) || || +4.4 || 863 (+64)
+
! align="center" | 22
 +
| align="center" | 1087 (+80)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]7247[[File:Stone.png]]7833[[File:Iron.png]]7567
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 110 (+5)
 
|-
 
|-
| 20 || 6674  || 7328  || 6998  || 100 (+5) || || +4.5 || 932 (+69)
+
! align="center" | 23
 +
| align="center" | 1174 (+87)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]7531[[File:Stone.png]]8081[[File:Iron.png]]7848
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 115 (+5)
 
|-
 
|-
| 21 || 6961  || 7582  || 7284  || 105 (+5) || || +4.6 || 1,007 (+75)
+
! align="center" | 24
 +
| align="center" | 1268 (+94)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]7814[[File:Stone.png]]8325[[File:Iron.png]]8127
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 120 (+5)
 
|-
 
|-
| 22 || 7247  || 7833  || 7567  || 110 (+5) || || +4.7 || 1,087 (+80)
+
! align="center" | 25
 +
| align="center" | 1370 (+102)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]8094[[File:Stone.png]]8566[[File:Iron.png]]8404
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 125 (+5)
 
|-
 
|-
| 23 || 7531  || 8081  || 7848  || 115 (+5) || || +4.8 || 1,174 (+87)
+
! align="center" | 26
 +
| align="center" | 1479 (+109)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]8374[[File:Stone.png]]8805[[File:Iron.png]]8678
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 130 (+5)
 
|-
 
|-
| 24 || 7814  || 8325  || 8127  || 120 (+5) || || +4.9 || 1,268 (+94)
+
! align="center" | 27
 +
| align="center" | 1598 (+119)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]8652[[File:Stone.png]]9041[[File:Iron.png]]8951
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 135 (+5)
 
|-
 
|-
| 25 || 8094  || 8566  || 8404  || 125 (+5) || || +5 || 1,370 (+102)
+
! align="center" | 28
 +
| align="center" | 1725 (+127)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]8928[[File:Stone.png]]9274[[File:Iron.png]]9222
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 140 (+5)
 
|-
 
|-
| colspan="8" | <small>Den här tabellen visar standarddata för resurskrav, bondgårdskrav och tidsåtgång för att uppgradera byggnaden. Om du har utforskat teknologier i akademin för att förändra standarddata ([[Forskning|Arkitektur]] och [[Forskning|Byggkran]]) kommer siffrorna i tabellen inte stämma för dig. Byggnadstiderna påverkas även av [[Om Inställningar|världshastigheten]] och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1.</small>
+
! align="center" | 29
 +
| align="center" | 1863 (+138)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]9209[[File:Stone.png]]9504[[File:Iron.png]]9491
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 145 (+5)
 +
|-
 +
! align="center" | 30
 +
| align="center" | 2013 (+150)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]9477[[File:Stone.png]]9733[[File:Iron.png]]9759
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 150 (+5)
 
|}
 
|}
 +
Den här tabellen visar standarddata för resurskrav, bondgårdskrav och tidsåtgång för att uppgradera byggnaden. Om du har utforskat teknologier i akademin för att förändra standarddata ([[Forskning|Arkitektur]] och [[Forskning|Byggkran]]) kommer siffrorna i tabellen inte stämma för dig. Byggnadstiderna och gunstökningen påverkas även av [[Om Inställningar|världshastigheten]] och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1.
  
 
[[Kategori:Byggnader]]
 
[[Kategori:Byggnader]]
 
[[en:Temple]]
 
[[de:Tempel]]
 
[[da:Tempel]]
 
[[cs:Chrám]]
 
[[es:Templo]]
 
[[fr:Temple]]
 
[[hu:Templom]]
 
[[it:Tempio]]
 
[[nl:Tempel]]
 
[[pl:Świątynia]]
 
[[pt:Templo]]
 
[[ro:Templu]]
 
[[ru:Храм]]
 
[[sk:Chrám]]
 

Nuvarande version från 12 januari 2016 kl. 09.32

Huvudsida -> Byggnader / Poängtabell -> Tempel

Under konstruktion Nivå 1-7 Nivå 8-15 Nivå 16-25
Tempel under konstruktion Tempel nivå 1-7 Tempel nivå 8-15 Tempel nivå 16-25

Ett tempel behövs för att tillbe gudarna. Ett större tempel ger mer gunst, och mycket gunst kan hjälpa dig erövra världen.

Byggnadskrav

Byggnadsnivåer

Högsta nivå: 25

Nivå Poäng Resurser som behövs Total fri befolkning
1 216 Wood.png500Stone.png900Iron.png600 Pop.png 5
2 233 (+17) Wood.png911Stone.png1462Iron.png1059 Pop.png 10 (+5)
3 252 (+19) Wood.png1293Stone.png1942Iron.png1477 Pop.png 15 (+5)
4 272 (+20) Wood.png1659Stone.png2375Iron.png1870 Pop.png 20 (+5)
5 294 (+22) Wood.png2012Stone.png2777Iron.png2245 Pop.png 25 (+5)
6 317 (+23) Wood.png2355Stone.png3155Iron.png2608 Pop.png 30 (+5)
7 343 (+26) Wood.png2691Stone.png3514Iron.png2959 Pop.png 35 (+5)
8 370 (+27) Wood.png3021Stone.png3858Iron.png3301 Pop.png 40 (+5)
9 400 (+30) Wood.png3345Stone.png4190Iron.png3636 Pop.png 45 (+5)
10 432 (+32) Wood.png3664Stone.png4511Iron.png3964 Pop.png 50 (+5)
11 466 (+34) Wood.png3979Stone.png4822Iron.png4286 Pop.png 55 (+5)
12 504 (+38) Wood.png4290Stone.png5125Iron.png4603 Pop.png 60 (+5)
13 544 (40) Wood.png4598Stone.png5420Iron.png4916 Pop.png 65 (+5)
14 587 (+43) Wood.png4902Stone.png5709Iron.png5224 Pop.png 70 (+5)
15 634 (+47) Wood.png5203Stone.png5991Iron.png5528 Pop.png 75 (+5)
16 685 (+51) Wood.png5502Stone.png6268Iron.png5828 Pop.png 80 (+5)
17 740 (+55) Wood.png5798Stone.png6540Iron.png6125 Pop.png 85 (+5)
18 799 (+59) Wood.png6092Stone.png6807Iron.png6419 Pop.png 90 (+5)
19 863 (+64) Wood.png6384Stone.png7069Iron.png6710 Pop.png 95 (+5)
20 932 (+69) Wood.png6674Stone.png7328Iron.png6698 Pop.png 100 (+5)
21 1007 (+75) Wood.png6961Stone.png7582Iron.png7284 Pop.png 105 (+5)
22 1087 (+80) Wood.png7247Stone.png7833Iron.png7567 Pop.png 110 (+5)
23 1174 (+87) Wood.png7531Stone.png8081Iron.png7848 Pop.png 115 (+5)
24 1268 (+94) Wood.png7814Stone.png8325Iron.png8127 Pop.png 120 (+5)
25 1370 (+102) Wood.png8094Stone.png8566Iron.png8404 Pop.png 125 (+5)
26 1479 (+109) Wood.png8374Stone.png8805Iron.png8678 Pop.png 130 (+5)
27 1598 (+119) Wood.png8652Stone.png9041Iron.png8951 Pop.png 135 (+5)
28 1725 (+127) Wood.png8928Stone.png9274Iron.png9222 Pop.png 140 (+5)
29 1863 (+138) Wood.png9209Stone.png9504Iron.png9491 Pop.png 145 (+5)
30 2013 (+150) Wood.png9477Stone.png9733Iron.png9759 Pop.png 150 (+5)

Den här tabellen visar standarddata för resurskrav, bondgårdskrav och tidsåtgång för att uppgradera byggnaden. Om du har utforskat teknologier i akademin för att förändra standarddata (Arkitektur och Byggkran) kommer siffrorna i tabellen inte stämma för dig. Byggnadstiderna och gunstökningen påverkas även av världshastigheten och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1.