Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till: navigering, sök
(gunstökning påverkas av hastighet)
(Byggnadsnivåer)
 
Rad 20: Rad 20:
 
'''Högsta nivå:''' 25
 
'''Högsta nivå:''' 25
  
{| class="wikitable" cellpadding="4" cellspacing="0" style="clear:both; text-align:center; border:1px;"
+
{| cellpadding="3" class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
! Nivå
+
! width="10px" align="center" | Nivå
! [[Fil:Wood.png|Trä]]
+
! width="120px" align="center"| Poäng
! [[Fil:Stone.png|Sten]]
+
! width="300px" align="center"| Resurser som behövs
! [[Fil:Silver.png|Silvermynt]]
+
! width="120px" align="center" | Total fri befolkning
! [[Fil:Pop.png|Befolkning]]
+
 
! [[Fil:Time.png|Tid]]
+
|-
! [[File:Favor.png|Gunstökning]]
+
! align="center" | 1
! Poäng
+
| align="center" | 216
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]500[[File:Stone.png]]900[[File:Iron.png]]600
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 5
 +
|-
 +
! align="center" | 2
 +
| align="center" | 233 (+17)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]911[[File:Stone.png]]1462[[File:Iron.png]]1059
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 10 (+5)
 +
|-
 +
! align="center" | 3
 +
| align="center" | 252 (+19)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]1293[[File:Stone.png]]1942[[File:Iron.png]]1477
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 15 (+5)
 
|-
 
|-
| 1 || 500 ||  900 ||  600 ||  5 (+5) || 0:42:17 || +1  ||  216 (+216)
+
! align="center" | 4
 +
| align="center" | 272 (+20)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]1659[[File:Stone.png]]2375[[File:Iron.png]]1870
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 20 (+5)
 
|-
 
|-
| 2 || 911 || 1462 || 1059 ||  10 (+5) || 1:33:30 || +1.4 ||  233  (+17)
+
! align="center" | 5
 +
| align="center" | 294 (+22)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]2012[[File:Stone.png]]2777[[File:Iron.png]]2245
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 25 (+5)
 
|-
 
|-
| 3 || 1293 || 1942 || 1477 ||  15 (+5) || 2:28:46 || +1.7 ||  252  (+19)
+
! align="center" | 6
 +
| align="center" | 317 (+23)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]2355[[File:Stone.png]]3155[[File:Iron.png]]2608
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 30 (+5)
 
|-
 
|-
| 4 || 1659 || 2375 || 1870 ||  20 (+5) || 3:26:48 || +2  ||  272  (+20)
+
! align="center" | 7
 +
| align="center" | 343 (+26)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]2691[[File:Stone.png]]3514[[File:Iron.png]]2959
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 35 (+5)
 
|-
 
|-
| 5 || 2012 || 2777 || 2245 ||  25 (+5) || 4:27:00 || +2.2 ||  294  (+22)
+
! align="center" | 8
 +
| align="center" | 370 (+27)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]3021[[File:Stone.png]]3858[[File:Iron.png]]3301
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 40 (+5)
 
|-
 
|-
| 6 || 2355 || 3155 || 2608 ||  30 (+5) || 5:29:00 || +2.4 ||  317  (+23)
+
! align="center" | 9
 +
| align="center" | 400 (+30)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]3345[[File:Stone.png]]4190[[File:Iron.png]]3636
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 45 (+5)
 
|-
 
|-
| 7 || 2691 || 3514 || 2959 ||  35 (+5) || 6:32:30 || +2.6 ||  343  (+26)
+
! align="center" | 10
 +
| align="center" | 432 (+32)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]3664[[File:Stone.png]]4511[[File:Iron.png]]3964
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 50 (+5)
 
|-
 
|-
| 8 || 3021 || 3858 || 3301 ||  40 (+5) || 7:37:21 || +2.8 ||  370  (+27)
+
! align="center" | 11
 +
| align="center" | 466 (+34)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]3979[[File:Stone.png]]4822[[File:Iron.png]]4286
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 55 (+5)
 
|-
 
|-
| 9 || 3345 || 4190 || 3636 ||  45 (+5) || 8:43:23 || +3  ||  400  (+30)
+
! align="center" | 12
 +
| align="center" | 504 (+38)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]4290[[File:Stone.png]]5125[[File:Iron.png]]4603
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 60 (+5)
 
|-
 
|-
| 10 || 3664 || 4511 || 3964 ||  50 (+5) || 9:50:29 || +3.2 ||  432  (+32)
+
! align="center" | 13
 +
| align="center" | 544 (40)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]4598[[File:Stone.png]]5420[[File:Iron.png]]4916
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 65 (+5)
 
|-
 
|-
| 11 || 3979 || 4822 || 4286 ||  55 (+5) || 10:58:35 || +3.3 ||  466  (+34)
+
! align="center" | 14
 +
| align="center" | 587 (+43)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]4902[[File:Stone.png]]5709[[File:Iron.png]]5224
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 70 (+5)
 
|-
 
|-
| 12 || 4290 || 5125 || 4603 ||  60 (+5) || 12:07:34 || +3.5 ||  504  (+38)
+
! align="center" | 15
 +
| align="center" | 634 (+47)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]5203[[File:Stone.png]]5991[[File:Iron.png]]5528
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 75 (+5)
 
|-
 
|-
| 13 || 4598 || 5420 || 4916 ||  65 (+5) || 13:17:24 || +3.6 ||  544  (+40)
+
! align="center" | 16
 +
| align="center" | 685 (+51)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]5502[[File:Stone.png]]6268[[File:Iron.png]]5828
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 80 (+5)
 
|-
 
|-
| 14 || 4902 || 5709 || 5224 ||  70 (+5) || 14:28:02 || +3.7 ||  587  (+43)
+
! align="center" | 17
 +
| align="center" | 740 (+55)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]5798[[File:Stone.png]]6540[[File:Iron.png]]6125
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 85 (+5)
 
|-
 
|-
| 15 || 5203 || 5991 || 5528 ||  75 (+5) || 15:39:22 || +3.9 ||  634  (+47)
+
! align="center" | 18
 +
| align="center" | 799 (+59)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]6092[[File:Stone.png]]6807[[File:Iron.png]]6419
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 90 (+5)
 
|-
 
|-
| 16 || 5502 || 6268 || 5828 ||  80 (+5) || 16:51:25 || +4  ||  685  (+51)
+
! align="center" | 19
 +
| align="center" | 863 (+64)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]6384[[File:Stone.png]]7069[[File:Iron.png]]6710
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 95 (+5)
 
|-
 
|-
| 17 || 5798 || 6540 || 6125 ||  85 (+5) || 18:04:08 || +4.1 ||  740  (+55)
+
! align="center" | 20
 +
| align="center" | 932 (+69)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]6674[[File:Stone.png]]7328[[File:Iron.png]]6698
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 100 (+5)
 
|-
 
|-
| 18 || 6092 || 6807 || 6419 ||  90 (+5) || 19:17:27 || +4.2 ||  799  (+59)
+
! align="center" | 21
 +
| align="center" | 1007 (+75)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]6961[[File:Stone.png]]7582[[File:Iron.png]]7284
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 105 (+5)
 
|-
 
|-
| 19 || 6384 || 7069 || 6710 ||  95 (+5) || 20:31:22 || +4.4 ||  863  (+64)
+
! align="center" | 22
 +
| align="center" | 1087 (+80)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]7247[[File:Stone.png]]7833[[File:Iron.png]]7567
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 110 (+5)
 
|-
 
|-
| 20 || 6674 || 7328 || 6998 || 100 (+5) || 21:45:52 || +4.5 ||  932  (+69)
+
! align="center" | 23
 +
| align="center" | 1174 (+87)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]7531[[File:Stone.png]]8081[[File:Iron.png]]7848
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 115 (+5)
 
|-
 
|-
| 21 || 6961 || 7582 || 7284 || 105 (+5) || 23:00:53 || +4.6 || 1,007  (+75)
+
! align="center" | 24
 +
| align="center" | 1268 (+94)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]7814[[File:Stone.png]]8325[[File:Iron.png]]8127
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 120 (+5)
 
|-
 
|-
| 22 || 7247 || 7833 || 7567 || 110 (+5) || 24:16:26 || +4.7 || 1,087  (+80)
+
! align="center" | 25
 +
| align="center" | 1370 (+102)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]8094[[File:Stone.png]]8566[[File:Iron.png]]8404
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 125 (+5)
 
|-
 
|-
| 23 || 7531 || 8081 || 7848 || 115 (+5) || 25:32:29 || +4.8 || 1,174  (+87)
+
! align="center" | 26
 +
| align="center" | 1479 (+109)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]8374[[File:Stone.png]]8805[[File:Iron.png]]8678
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 130 (+5)
 
|-
 
|-
| 24 || 7814 || 8325 || 8127 || 120 (+5) || 26:49:00 || +4.9 || 1,268  (+94)
+
! align="center" | 27
 +
| align="center" | 1598 (+119)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]8652[[File:Stone.png]]9041[[File:Iron.png]]8951
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 135 (+5)
 
|-
 
|-
| 25 || 8094 || 8566 || 8404 || 125 (+5) || 28:06:00 || +5   || 1,370 (+102)
+
! align="center" | 28
 +
| align="center" | 1725 (+127)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]8928[[File:Stone.png]]9274[[File:Iron.png]]9222
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 140 (+5)
 
|-
 
|-
| colspan="8" | <small>Den här tabellen visar standarddata för resurskrav, bondgårdskrav och tidsåtgång för att uppgradera byggnaden. Om du har utforskat teknologier i akademin för att förändra standarddata ([[Forskning|Arkitektur]] och [[Forskning|Byggkran]]) kommer siffrorna i tabellen inte stämma för dig. Byggnadstiderna och gunstökningen påverkas även av [[Om Inställningar|världshastigheten]] och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1.</small>
+
! align="center" | 29
 +
| align="center" | 1863 (+138)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]9209[[File:Stone.png]]9504[[File:Iron.png]]9491
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 145 (+5)
 +
|-
 +
! align="center" | 30
 +
| align="center" | 2013 (+150)
 +
| align="center" | [[File:Wood.png]]9477[[File:Stone.png]]9733[[File:Iron.png]]9759
 +
| align="center" | [[File:Pop.png]] 150 (+5)
 
|}
 
|}
 +
Den här tabellen visar standarddata för resurskrav, bondgårdskrav och tidsåtgång för att uppgradera byggnaden. Om du har utforskat teknologier i akademin för att förändra standarddata ([[Forskning|Arkitektur]] och [[Forskning|Byggkran]]) kommer siffrorna i tabellen inte stämma för dig. Byggnadstiderna och gunstökningen påverkas även av [[Om Inställningar|världshastigheten]] och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1.
  
 
[[Kategori:Byggnader]]
 
[[Kategori:Byggnader]]
 
[[en:Temple]]
 
[[de:Tempel]]
 
[[da:Tempel]]
 
[[cs:Chrám]]
 
[[es:Templo]]
 
[[fr:Temple]]
 
[[hu:Templom]]
 
[[it:Tempio]]
 
[[nl:Tempel]]
 
[[pl:Świątynia]]
 
[[pt:Templo]]
 
[[ro:Templu]]
 
[[ru:Храм]]
 
[[sk:Chrám]]
 

Nuvarande version från 12 januari 2016 kl. 09.32

Huvudsida -> Byggnader / Poängtabell -> Tempel

Under konstruktion Nivå 1-7 Nivå 8-15 Nivå 16-25
Tempel under konstruktion Tempel nivå 1-7 Tempel nivå 8-15 Tempel nivå 16-25

Ett tempel behövs för att tillbe gudarna. Ett större tempel ger mer gunst, och mycket gunst kan hjälpa dig erövra världen.

Byggnadskrav

Byggnadsnivåer

Högsta nivå: 25

Nivå Poäng Resurser som behövs Total fri befolkning
1 216 Wood.png500Stone.png900Iron.png600 Pop.png 5
2 233 (+17) Wood.png911Stone.png1462Iron.png1059 Pop.png 10 (+5)
3 252 (+19) Wood.png1293Stone.png1942Iron.png1477 Pop.png 15 (+5)
4 272 (+20) Wood.png1659Stone.png2375Iron.png1870 Pop.png 20 (+5)
5 294 (+22) Wood.png2012Stone.png2777Iron.png2245 Pop.png 25 (+5)
6 317 (+23) Wood.png2355Stone.png3155Iron.png2608 Pop.png 30 (+5)
7 343 (+26) Wood.png2691Stone.png3514Iron.png2959 Pop.png 35 (+5)
8 370 (+27) Wood.png3021Stone.png3858Iron.png3301 Pop.png 40 (+5)
9 400 (+30) Wood.png3345Stone.png4190Iron.png3636 Pop.png 45 (+5)
10 432 (+32) Wood.png3664Stone.png4511Iron.png3964 Pop.png 50 (+5)
11 466 (+34) Wood.png3979Stone.png4822Iron.png4286 Pop.png 55 (+5)
12 504 (+38) Wood.png4290Stone.png5125Iron.png4603 Pop.png 60 (+5)
13 544 (40) Wood.png4598Stone.png5420Iron.png4916 Pop.png 65 (+5)
14 587 (+43) Wood.png4902Stone.png5709Iron.png5224 Pop.png 70 (+5)
15 634 (+47) Wood.png5203Stone.png5991Iron.png5528 Pop.png 75 (+5)
16 685 (+51) Wood.png5502Stone.png6268Iron.png5828 Pop.png 80 (+5)
17 740 (+55) Wood.png5798Stone.png6540Iron.png6125 Pop.png 85 (+5)
18 799 (+59) Wood.png6092Stone.png6807Iron.png6419 Pop.png 90 (+5)
19 863 (+64) Wood.png6384Stone.png7069Iron.png6710 Pop.png 95 (+5)
20 932 (+69) Wood.png6674Stone.png7328Iron.png6698 Pop.png 100 (+5)
21 1007 (+75) Wood.png6961Stone.png7582Iron.png7284 Pop.png 105 (+5)
22 1087 (+80) Wood.png7247Stone.png7833Iron.png7567 Pop.png 110 (+5)
23 1174 (+87) Wood.png7531Stone.png8081Iron.png7848 Pop.png 115 (+5)
24 1268 (+94) Wood.png7814Stone.png8325Iron.png8127 Pop.png 120 (+5)
25 1370 (+102) Wood.png8094Stone.png8566Iron.png8404 Pop.png 125 (+5)
26 1479 (+109) Wood.png8374Stone.png8805Iron.png8678 Pop.png 130 (+5)
27 1598 (+119) Wood.png8652Stone.png9041Iron.png8951 Pop.png 135 (+5)
28 1725 (+127) Wood.png8928Stone.png9274Iron.png9222 Pop.png 140 (+5)
29 1863 (+138) Wood.png9209Stone.png9504Iron.png9491 Pop.png 145 (+5)
30 2013 (+150) Wood.png9477Stone.png9733Iron.png9759 Pop.png 150 (+5)

Den här tabellen visar standarddata för resurskrav, bondgårdskrav och tidsåtgång för att uppgradera byggnaden. Om du har utforskat teknologier i akademin för att förändra standarddata (Arkitektur och Byggkran) kommer siffrorna i tabellen inte stämma för dig. Byggnadstiderna och gunstökningen påverkas även av världshastigheten och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1.