Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till: navigering, sök
Rad 48: Rad 48:
  
  
== Version 1.08 ==
+
== Version 1.08 ==
 
''Aktiverades 2010-03-09''
 
''Aktiverades 2010-03-09''
  

Versionen från 4 december 2011 kl. 19.56

Version 1.07

Aktiverades 2010-02-24


Funktioner/Förändringar:

 • Om man inte får se försvararens enheter visas nu ett frågetecken.
 • Man kan nu använda dragreglage för att välja hur många trupper man ska skicka.
 • Anslut befintliga spelkonton till Facebook.
 • Alla inkommande anfall visas nu som en totalsumma.
 • Alliansinbjudningar sorteras nu efter datum.
 • Tagit bort "framkalla gudomlig kraft" i stadsinformationen för bondby.


Förändringar i spelet:

 • Cyklop:
 • Pegas:
  • Försvar mot stickvapen 175 -> 200
  • Försvar mot distansvapen 200 -> 300
  • Försvar mot slagvapen 850 -> 900
 • Ryttare:
  • Försvar mot stickvapen 0 -> 1
  • Anfallsvärde minskat till 55
 • Harpya: Försvar mot distansvapen ökad från 0 till 1
 • Transportskepp: trä: 375 == > 500, silver: 600 == > 400
 • Brandskepp: trä: 800 == > 1300, silver: 1300 == > 800
 • Brännare:
  • trä: 150 == > 500, silver: 750 == > 150
  • Bondgårdsfyllnad från 10 till 8
  • Byggtid reducerad 8100 sekunder == > 4000 sekunder
 • Blixt och jordbävning kan bara framkallas var fjärde timme på en stad.
 • Det ska vara möjligt att skicka transportbåtar eller koloniskepp utan medföljande trupper.
 • Det är inte längre möjligt att skicka support till en spelare som har semesterläget aktiverat.
 • Spionage på en bannad spelare är inte längre möjligt.


Fixade buggar:

 • Det gick inte att framkalla "transformation" och "sjöstorm".
 • BB-koderna fungerade inte. (Knapparna vid profilinställning)
 • Vissa trådar i allians-forumet kunde inte tas bort.
 • Informationssidan för Termerna var tom.
 • Om handelsman eller Översteprästinna går ut, räknas resurser och gunst rätt.
 • Några mindre layout-förändringar.


Version 1.08

Aktiverades 2010-03-09


Funktioner/Förändringar:

 • Kaptenen ökar handelshastighet till andra öar.
 • Tillgängliga handelsresurser visas nu på "skapa anbud"-sidan .
 • Mentorsystem: Spelare kan nu tjäna in guld om de bjuder in andra spelare som når minst 1000 poäng.
 • Rapportfilter.
 • Kultur: Brist på resurser visas i röd färg.


Buggar:

 • Luftenheter dör inte om transport(skepp) sjunker.
 • Grafikfel för statyn om ingen gudom blivit vald.
 • Åtgärdade översättningsfel.
 • Anfall med "Genombrytning" halverar nu sjöenheternas kraft.
 • Åtgärdat det vita fönstret/skärmen som uppstod vid spionage.
 • Utökad bred på marknadens tabeller.
 • Sjöenheter - vid somliga fall blev dödsantalet negativa.
 • Felaktiga tider i pop-upp-rutan för rasering
 • Åtgärdade buggar med BB-koderna.
 • Erövring - felaktiga värden för gunst då den nya stad redan valt en gudom.
 • Simulatorn - maximala lyckovärde var 25 istället för 30.
 • Om spelare loggat in på Facebook och inte till spelet, var det inte möjligt att registrera sitt konto på Grepolis-forumet.
 • Utökade stadsantal för allianser när erövringar genomförts.
 • Åtgärdade webbläsarproblem i kartan.
 • Åtgärdad gunstproduktion vid byte av gudom.


== Version 1.09 == 

Aktiverades 2010-03-23


Funktioner/Förändringar:

 • Nya översikter:
  • Enhetsöversikt
  • Byggnadsöversikt + möjlighet att bygga ut/rasera med ett klick
  • Kulturöversikt
 • Karta: visualiserar resursbonusen/förlusten för varje ö.
 • Nattbonus-varning visas nu när en spelare påbörjar ett anfall.
 • Visar mer information i bondgården om hur milismännen används.


Annat:

 • Ökad milisstyrka och totalsumma per bondgårdsnivå.
 • Grunda stad: ökade standardvärde för byggnader, ~ 700 poäng.
 • Om anfallarens och försvararens trupper dör, avbryts nu erövringen helt.
 • Delvis återkalla enheter: möjligt att återkalla transportskepp med markenheter om den återstående kapaciteten är tillräcklig.


Buggar:

 • Alliansforum: Dessa använder nu ajax för att undvika undantag och för bättre användning.
 • Räkna ut tidskrav för destruktiva krafter med hastigheten för världen.


== Version 1.10 == 

Aktiverades 2010-04-07


Funktioner/Förändringar:

 • Städers översikt: sorteras efter namn.
 • Marknadsplats: sorterar handel efter ankomsttid.
 • Uppdaterar resurserna i staden vid skapande av handel.
 • Visar utgångsdatum för förvaltaren på premiumsidan.
 • Karta: kalkylerar koordinater för mitten av skärmen istället för topp- till vänsterhörna.


Annat:

 • Erövring påbörjar endast om anfallaren har vunnit mark- och marinstriden.
 • Du måste skicka minst ett anfallsskepp och trupper med koloniskeppet för att kunna vinna marinstriden.
 • Spelare kan nu inte längre stödja spelare som blivit avstängda.
 • Koloniskepp kan inte segla längre än 48 timmar från hemstaden.


Buggar:

 • Fixade inloggningsproblem med Facebook och semesterläge.
 • Kommandoöversikt: visar inte försvararen trupper som återvänder hemåt för anfallaren och så vidare.
 • Felaktiga alliansnummer: medlemsantalet var fel efter att spelare tog bort sina konton.
 • Stadslistan fungerade inte vid fallen då man höll på att erövras.
 • Alliansforum: du stannar nu i den nuvarande staden efter att klickat på en profillänk.
 • Visar nu nattbonus-information korrekt i stadsinfon.
 • Byggnadsöversikt: rasering fungerade inte 100%.
 • Visar nu alla inkommande anfall när man håller på bli erövrad.
 • Formen för byggnader och handelsöversikt är nu fixade för IE7/FF3.0/Opera.


== Version 1.11 == 

Aktiverades några dagar efter 2010-04-19


Funktioner/Förändringar:

 • Några av de gudomliga krafterna har fått nya förklaringar för att göra det lite lättare att förstå vad de faktiskt gör.
 • Två nya tidszoner har lagts till. (Newfoundland Standard Time and Northern Territories Time)
 • Nu är det möjligt att se inaktivitet inom en allians.
 • Varje spelare kan välja vilka forum som skall observeras/bevakas för nya meddelanden.
 • Alliansforum: Spelare kan välja att läsa/hoppa till trådens sista inlägg.


Buggar:

 • Avstängda spelare kan inte längre attackeras utav gudomliga krafter.
 • Spelare kan nu gå med eller gå ur en allians.
 • Knapp i simulatorn är nu klickbar i Opera.
 • Spelare kan upprepa sin senaste aktion, så som handel eller framkalla krafter vid felmeddelanden.


== Version 1.12 == 

Aktiverades 2010-05-06


Funktioner/Förändringar:

 • Framkalla krafter från kommandoöversikt.
 • Visar mer information om städer i byggnadsöversikt.
 • Generera byggpools order från stadsöversikt.
 • Förbättrad FaceBook integrering.
  1. När spelare skriver in sig på en annan värld
  2. När spelare erövrar en stad
  3. När spelare går med en allians
 • Rapporter på farmattacker (utan truppförlust) visas nu separat från de övriga rapporterna.
 • Aktivitetsstatus på alliansmedlemmar för allians ledarna (visar även semesterläge).
 • Vid återkallande av trupper genereras en rapport.
 • Alliansforum: Utökad inläggsvisning från 10 till 20.
 • Kommandoöversikt: Visar nu egna spionage.


Spelsätt:

 • Nytt revoltbaserat erövringssystem.
  (Nya världar kommer att starta med det nya systemet.)


Buggfixar:

 • Diverse buggar med spökstäder.
 • Erövring - efter en lyckad erövring skall inte mytiska enheter skickas tillbaka.
 • Diverse förbättringar med stadslistan. Länkar skall fungera rätt.(URL)
 • Gunst kalkyleras vid minskning av gunst.
 • Supportkommandon innehållande mytiska enheter skickas nu tillbaka om stadens gudom är oanpassad/rätt. (Fel gud.)
 • En belägrad spelare kunde fortfarande använda de gamla översikterna för att rekrytera trupper.
 • Fixad sökning i rankinglistan.
 • Fixad IE bugg: vid havsranking kunde inte numret på havet specificeras.


== Version 1.13 == 

Aktiverades 2010-05-26


Funktioner/Ändringar:

 • Det är nu möjligt att avbryta erövring ifall staden fått en ny ägare under tiden.
 • Plundringsrapporter visar nu maximalt byte.
 • Länkade städer, spelare och allianser med bb-koder får ikoner.
 • Titeln på översikterna har ändrats.
 • Nya ikoner för spola fram/pausa/spola tillbaka i rapporter.
 • I grottan visas nu de senaste 10 spionagerapporterna.
 • Med Förvaltaren kan nu spelaren föra noteringar.
 • I handelsöversikten visas den tillgängliga befolkningen för varje stad.
 • Byggnadsöversikten får en ny design.
 • Det är nu möjligt att publicera rapporter.
 • Städer kan grupperas.


In-game relaterat:

 • Moral har ännu inte införts. Det är nu en inställning som kan aktiveras/avaktiveras, beroende på världens inställningar.
 • Enheter som kvarstår i spökstäder/övergivna städer kommer sakta att desertera medan stadens nivå sjunker.


Buggar:

 • Populationen för vissa byggnadskrav räknades fel.
 • Det är nu möjligt att se när en gudomlig kraft tar slut.
 • Städer var inte länkade rätt i stadslistan.
 • Städers namn har lagts till på "framkallnings"-rapporter.
 • Försvarare kan inte längre se ifall anfallaren planerar att påbörja en revolt.
 • Det är inte längre möjligt att skicka stöd till en stad med mytiska enheter där staden dyrkar en annan gud. (Har en annan gudom)
 • Städers namn blir inte längre "förkortade" om det är för långt vid revolt-anfall.
 • Gudomliga gunsten startades om efter nyval av gudom i erövrade städer.
 • Destination visades inte för spioner på kommandoöversikten.
 • När en spelare försökte erövra/kolonisera en obebodd plats, visades felaktiva värden för transportskepp.
 • Det är inte längre möjligt att skicka spionage på spelare som har semesterläget aktiverat.
 • Rapportanimeringarna visar nu milismän.
 • Framkallade krafter visades inte på kommandoinformationen.
 • Ny rapport indikation för plundringar.


== Version 1.14 == 

Aktiverades 2010-06-08


Förändringar:

 • BB-kodsrutan kan nu stängas genom att trycka på ESC-knappen.
 • På speciella världar kan man inte längre skicka koloniskepp som assistans. (gäller än så länge bara den tyska världen Hyperborean)
 • Publicerade rapporter visar nu datum.
 • Senaste rapporter i grottan sorteras nu efter datum.
 • Spelare får nu e-postmeddelande några dagar innan semesterläget går ut.
 • Spelare och städer i ämnet för publicerade rapporter är nu länkade.
 • Spionage kan avbrytas innan det gått 5 min.
 • I kommandoöversikten sorteras alla kommandon efter ankomst tid.
 • Alla handelsrapporter visas nu i en separat del.
 • Alla revolter visas nu i kommandoöversikten.
 • Varje spelare kan nu starta om på samma värld.
 • Det går nu att framkalla krafter från stadsöversikten. (eller den visade stadsöversikten.)
 • Enheter från spionage, de som överlever, kan nu sättas in i simulatorn.
 • Guda-knapp i en stad visas nu hela tiden.
 • Detaljerade information om premiumkonto är nu tillgängligt.
 • Animation i stridsrapporter kan nu stängas av.
 • Krafter som är framkallade över en stad visas nu enhetsöversikten.


Spelsätt:

 • Poseidons kraft "Jordbävning" kostar nu 350 gunst istället för 500.
 • Kostnad för "arkitektur", "meteorologi", "värnplikt", "plog", "trirem" och "genombrytning" har ändrats.
 • Triremer kräver nu mindre forskningspoäng och tar nu mindre tid att bygga.


Buggar:

 • Stadsfester avbryts nu när en stad erövras av en annan spelare.
 • Fri befolkning beräknas nu helt när enheter dör i en spökstad.
 • På världar med revolt-systemet har forskningen "diplomati" tagits bort.
 • Publicerade rapporter kan nu visas i IE6.
 • Det var inte möjligt att gå in i en stad via stadsöversikten när en spelare endast hade en stad.


== Version 1.15 == 

Aktiverades 2010-06-22


Förändringar:

 • I kartöversikten visas nu riktningen till din stad med en pil.
 • Efter att handel har accepterats, får bägge spelarna en rapport.
 • Inkommande anfall och anfall som är på väg tillbaka har nu andra bilder.
 • Felmeddelande visas nu när en spelare har fler silvermynt i grottan än vad som kan sättas in.
 • Ny funktion för Förvaltaren: Guda översikt.
 • Negativa rapporter framhävs tydligare nu.
 • I kommandoöversikten framhävs anfallskommandon tydligare.
 • Allians forum administration: Gömda forum visades inkorrekt. (Glitch)
 • På världskartan kan man nu se tiden till en stad med valda skepp.
 • Spelare får nu belöningar för olika bedrifter/insatser.


Buggar:

 • Publicerade rapporters ämne visades inte ibland.
 • I handelsöversikten uppdaterades inte resurserna efter handel.
 • Nedräkning för spionage ville inte fungera korrekt.
 • Det var möjligt att överföra silvermynt från grottan tillbaks till en stad.
 • Utforskning "demokrati" har nu tagits bort från världar med revolt-systemet.
 • Sökande för allianser ville inte fungera som det skulle.
 • I ett kommando, visades felaktiga anfallsikoner.
 • Egna trupper i andra städer och trupper från andra spelare, visas nu på en enhetsöversikt.
 • Språket har nu länge varit på Tyska, vi ber om ursäkt för detta problem och har nu hittat lösningen.


== Version 1.16 == 

Aktiverades 2010-07-06


Funktioner och Förändringar:

 • Handel med bondbyar lokaliseras (nu) i Handel-knappen.
 • Förbättrad design för enhetsöversikten -> Enheter utanför.


Buggar:

 • På kartan visas den långsammaste enhetens hastighet tillsammans med bonus från forskning.
 • Man får nu se rätt råvaruproduktion i stadsöversikten även när gudakrafter har använts.
 • Spelare kan inte längre anfallas när de är på semester.
 • Vissa spelare kunde inte skicka råvaror från en stad till en annan.
 • Den nuvarande staden markerades inte alltid på kartan.
 • I rekryteringsöversikten räknas även forskning och gudakrafter nu.
 • Ett problem med kryptografi är nu löst.
 • Det är inte längre möjligt att använda gudakrafter för att förstöra en stad flera gånger i timmen.
 • Man kan nu söka efter allianser i rankinglistan utan problem.
 • Vissa städer visades inte i spelares stadslistor.


== Version 1.17 == 

Aktiverades 2010-07-20


Förändringar:

 • Utmärkelser: Visar världsnamnet på utmärkelsesidan.
 • Tillagd BB-kod som visar egna utmärkelser för andra spelare.
 • Akademi: Liten ledtråd i akademin om maximalt forskningspoäng.
 • Marknad: Spara kriterier efter att påbörjat en sökning för ett erbjudande.
 • Inställningar: Tillagt val för att aktivera/avaktivera pilarna på kartan.
 • Handelsöversikt: Uppdateras direkt efter att man skickat resursers.
 • Stadsinformation: (pop-up) Visar en notis om målet fortfarande är under nybörjarskydd.


Buggar:

 • Uppdaterar gudar och gunst korrekt efter framkallande av kraft.
 • Marknad: Resurserbjudanden från spelare i semesterläget visas inte.
 • Handelsöversikt: Fixade resursvärden, vissa krafter räknades inte in i kalkylen.
 • Enheter far om - fixad bugg där transportskepp krävs för trupper på väg tillbaka från samma ö.
 • Kulturöversikt: Somliga tidur visades inkorrekt.
 • Fixad login med användning av Facebook-anslutning.
 • Kapten (prem) fungerade inte för somliga slag.
 • Små layout buggar.


== Version 1.19 == 

Aktiverades 2010-08-17


Funktioner/Förändringar:

 • Allians pakter (Möjligheten att sätta enskilda färger på allierade... fiender kommer i nästa version.)
 • Allianser kan dela deras forum med andra allianser.
 • Handelskontor ökar nu handelskapaciteten från 500 till 750 för varje marknadsnivå.
 • Spelare kan byta gudom för deras städer i "gudsöversikten".
 • Chattfönster kan flyttas och meddelar när nya meddelanden har tagits emot.
 • Spelare kan byta standard inställningen för visande av nya utmärkelser.
 • Ny knapp i simulatorn som sätter in kvarstående försvararenheter som ny försvarare.
 • Ny knapp som sorterar städer efter fri befolkning i stadsgruppsöversikten.
 • Information om ändrade inlägg visas nu i alliansforumet.
 • Anfallsstrategi visas nu i stridsrapporter.
 • Grepolisregistrering är nu möjligt från en Facebook logg/wall-meddelande.


Buggar:

 • Erövrande enheter förstörs inte längre vid erövring av spökstäder.
 • Automatisk inloggning ska nu också fungera korrekt.
 • Fixade problem i handelsöversikten.
 • Det är nu också möjligt att kopiera text direkt från chattfönstret.


== Version 1.20 == 

Aktiverades 2010-08-31


Funktioner/Förändringar:

 • Spelare och allianser kan nu markeras med individuella färger. Spelare och allianser märkt på detta sätt visas då med en annan färg på kartan.
 • Allianser kan nu markeras som fiender. Allianser märkt på detta sätt visas med en annan färg på kartan.
 • Förbättrad anslutning mellan Grepolis och Facebook.
 • Uppdaterad handledning.


Buggar:

 • Fixat problem med mytiska enheter från olika gudar i samma stad.
 • När man accepterar ett erbjudande i marknadsplatsen, omdirigeras man ej längre från den aktuella sidan.
 • Fönstret med aktiva handel kan nu stängas igen.
 • Spelare som loggade ut från Grepoliskonton med anslutning till Facebook loggades även ut på Facebook, detta är nu fixat.
 • Fixade allianslänkarna.
 • Fixad bredd i snabbmenyn med långa inlägg.
 • Fixade problem i alliansforum.
 • Rankningsresultaten täcker inte längre över avbryt.
 • Fixade mindre layout problem. (inkl. handelsöversikten)
 • Knapp för att kunna lämna en allians är nu på rätt plats.


== Version 1.21 == 

Aktiverades 2010-09-14


Funktioner/Förändringar:

 • Förbättrat funktionen för spelare som rapporterar meddelanden. (Opassande/Kränkande meddelanden.)
 • Ändrat teamsidans design. (http://se.grepolis.com/start/team)
 • Ändrat position för handledningsrutan. (tutorial)


Buggar:

 • Enhetsöversikten visar nu det korrekta enhetsantalet vid support hos flera städer.
 • Om semesterläget är aktiverat, är det inte längre möjligt att registrera sig på en ny värld.
 • Fixad layout bugg i det interna alliansmeddelandet.
 • Fixad bugg där gunst visades inkorrekt i Internet Explorer.
 • E-postmeddelande "Din stad saknar dig" kommer inte längre skickas ut till spelare som har aktiverat semesterläget.
 • Fixad bugg som uppstod vid klickande på flaggan där en ny stad kan grundas.
 • Handelsaktiviteter i handelsöversikten kan nu stängas i webbläsaren Chrome.
 • Fixat fel som uppstod i pop-upprutan för stadsinformation.
 • Fixat layout problem i den nya kulturöversikten.
 • Fixad bugg där ägare av en stad under anfall kunde skicka tillbaka anfallande trupper.
 • Prestandaförbättring i stadsöversikten.
 • Fixat problem med försvunna städer på mini-kartan där färgen sattes som svart.
 • Små layout förbättringar i gudaöversikten.
 • Fixade problem med utmärkelser.
 • Fixade problem med resurser från erövrad stad.


== Version 1.22 == 

Aktiverades 2010-09-28


Funktioner/Förändringar:

 • Ny funktion för förvaltare: Spelare kan nu sköta sina grottor från översiktssektionen.
 • Kontaktlista för meddelanden: Spelare kan nu organisera kontaktlistor och skicka meddelanden till dessa med förenklade vägar.
 • Anfall i kommandoöversikten visas nu med gruppering efter deras typ.
 • Lagt till en "gilla"-knapp på startsidan (facebook)
 • Små ändringar på teamsidan.


Buggar:

 • Fixade problem med tillbakadragna kontoborttagningar.
 • Spelare kan nu se alla mytiska enheter i stadsöversikten, istället för endast de enheter som var specifika för stadens gudom.
 • Fixade layout problem.
 • Avstängda konton får inte längre mail från Grepolis.
 • Fixade problem med kartan och dess färger.
 • Fixade problem med somliga utmärkelser.
 • Fixade problem med förhandsvisning av privata meddelanden.
 • Undersökningar i forum ska inte längre försvinna efter ett deltagande.
 • Tillagd scroll för delad internetanslutningsrutan.
 • "Nya rapporter/Nya meddelanden"-ikonen ska nu inte längre sluta blinka.


== Version 1.23 == 

Aktiverades 2010-10-12


Funktioner/Förändringar:

 • Snabbare enhetsrekrytering. Spelare kan nu rekrytera enheter i enhetsöversikten med en ny trupprekryteringsrad.
 • Meddelar om städer inte kan finnas i översikten, om alla städer är inlagda på en stadsgrupp.


Buggar:

 • Fixade problem med meddelandelistan.
 • Spökstäder är nu länkade korrekt för att visa rätt objekt.
 • Grottans översikt ska nu också vara fixad.
 • Stadsrankingen är nu fixad. (Uppstod vid en stad lokaliserad på gräns mellan två hav.)
 • Små buggfixar med rapporterna.
 • Fixade design buggar.
 • Fixat problem som uppstod vid byte av stad när man åkallade besvärjelse/gudom.
 • IE8 buggar är fixade.


== Version 1.24 == 

Aktiverades 2010-10-26


Funktioner/Förändringar:

 • En ny meny för att enklare kunna nå översikterna.
 • Enhetsöversiktens standardsida är nu rekryteringssidan.
 • En ny knapp har lagts till på kommandoöversikten som innehåller alla kommandon. Där är nu ett filter för kommandon.
 • Avstängda spelare får nu en varning om de väljer att starta om istället för att vänta ut tiden.
 • Tillagd information om kraven för profilemblem.
 • Tillagda pop-upp i kasern och meddelanden.


Buggar:

 • Fixade problem med in-game meddelanden.
 • Sidnumrering för alliansens erövringslogg borde vara rätt nu.
 • Löste en bugg som gjorde att spelare inte kunde skicka enheter om spelaren var i kasernerna eller hamnen.
 • Spelare med mer än 60 städer kan nu se sina städer även i rekryteringsöversikten.
 • Löste några utseendeproblem och prestandaproblem i rekryteringsöversikten.
 • Ibland stod det inte vem som var avsändare i rapporter.
 • Mängden enheter uppdateras nu korrekt när nya enheter rekryteras.
 • Löste en bugg som förhindrade borttagning av spelare.


== Version 1.25 == 

Aktiverades 2010-11-09


Funktioner/Förändringar:

 • Det är nu möjligt att blockera förbundsinbjudningar.
 • Byggnadskraven är nu visade för enhetsforskning i akademin.
 • Ny översikt för rekrytering.
 • Spelare kan rekrytera det maximala numret av rekryteringsmöjliga enheter. (Grönt nummer)
 • Spelare kan åkalla Befolkning och Rop från havet på deras städer direkt från rekryteringsöversikten.


Buggar:

 • Fixade textfel.
 • Fixade layout-fel.
 • Fixade översikter.
 • Uppdaterad text för premiumfunktioner, så att det ska bli lättare att förstå.
 • Spelare kan inte längre se havsenheter för försvararen om anfallet bara innehöll markenheter.
 • Fixade problem med alliansforum.


== Version 1.26 == 

Aktiverades 2010-11-30


Funktioner/Förändringar:

 • Information om alliansen kommer att visas bredvid spelarnamnen i forumen.
 • Premiumfördelar sidan har uppdaterats.
 • Anländningstiden till en annan stad kommer nu visas i realtid.
 • Om en gudakraft aktiveras på en order (attacker, support), kommer rapporten att listas i "Kommandon" fliken.
 • Några verktyg i "Kommandon" kan nu visa anländningstider.


Buggar:

 • Visar endast revolt-filtret i "Kommandon" i världar med revoltsystem, övertagning annars.
 • Timers räknar inte ner i "Kommandon" fliken.
 • Kan inte ta bort en allians profilbild.
 • Logga in på bannade konton genom att använda Innogames Toolbar är inte längre möjligt.
 • Semesterlägets uträckningar har blivit modifierade.


== Version 1.26.1 == 

Aktiverades 2010-12-07


Funktioner/Förändringar:

 • Om man håller musen över akademien visas nu uppgraderingstiden.
 • Om man håller musen över en besvärjelse kan man se hur lång tid det är kvar tills man kan framkalla besvärjelsen igen.
 • Flygande enheter kommer nu att visas bredvid skeppen i stadsöversikten.
 • Demoleringsknappen/Nedgraderingsknappen har förbättrats.


== Version 1.26.7 == 

Aktiverades 2011-07-05


Funktioner/Ändringar:

 • Handelsöversikten: Du kan nu "fästa" staden som ska ta emot. Detta ger dig möjligheten att skicka resurser betydligt fortare från flera olika städer.
 • Det är nu möjligt att sortera ordningen på semesterloggen.
 • Ett konto som startas om loggas inte längre ut utan skickas direkt vidare till sidan där man kan välja startposition på kartan.


Buggfixar:

 • Ökningen av maxbefolkning för bondgården nivå 40 visades inte.
 • Onödiga tipsrutor (tooltips) om utmärkelser har tagits bort från spelarprofilen.
 • Stadsfestivaler såg ut att ta längre tid än vad de skulle i kulturöversikten.
 • Anfallsikonen bredvid stadsnamnet visade ibland fel antal inkommande anfall.
 • Det är nu inte längre möjligt att lägga silver i grottan eller byta gud i städer som har erövrats (gäller endast Alfa)
 • Spelare kunde inte skicka trä med handelsöversikten (IE8).
 • Ett flertal andra problem har lösts med handelsöversikten (IE8).
 • Att länka till utmärkelser med BB-koder fungerade inte (IE8)
 • Skuggan för tipsrutor (tooltips) låg felplacerad (IE9).
 • När man klickar på byggnader i staden får man inte längre en ram runt dem (IE9)
 • Den markerade staden markerades inte korrekt (Firefox 3.6.16)
 • Det gick inte att dra runt på världskartan (Firefox 4).
 • Gudsöversikten fungerade inte (Firefox 4.0.1)
 • Kartan blockerades när man försökte byta koordinater (Opera).
== Version 2.0 == 
Se artikeln Version 2.0.


== Version 2.02 == 

Aktiverades 2011-05-10


Funktioner/Förändringar:

 • Spelare får nu en daglig belöning för att logga in. För varje dag i rad som de loggar in ökar belöningen. Den 5:e dagen och efterföljande dagar är belöningen på sitt maximala värde. Missar spelaren en dag nollställs belöningens värde så att spelaren måste logga in 5 dagar i rad igen för att få det maximala värdet.
 • Om en spelare har forskat fram Byte kan spelaren välja mellan normalt och det dubbla värdet vid begäran av resurser från en bondby.
 • Alliansledare och grundare kan nu se i sin alliansöversikt om någon av alliansens medlemmar är avstängda från Grepolis.
 • Simulatorn kan nu räkna ut moral automatiskt. Klicka på moralbilden och fyll i en annan spelares namn så räknar simulatorn ut moralen för anfall mot denna spelare och fyller i resterande fält med tilläggsinfo.
 • Pop-upp fönster för servertiden visar nu servertiden utan hänsyn till den tidszon spelaren har valt i sina inställningar.
 • Försvarare kan nu se i sina rapporter hur mycket krigspoäng de kommer att få efter ett anfall.


Utseende:

 • Designen på sidan där man väljer värld har ändrats.
 • Designen för marknadsplatsen har gjorts om.
 • Övergivna städer har nu slitna flaggor.
 • Stadsinfo visar nu vilket hav (nummer) staden finns i och koordinater för staden.


== Version 2.03 == 

Aktiverades 2011-05-24


Funktioner/Förändringar:

 • Ny översikt för öar. Översikten nås genom att man klickar på bonus/minus-ikonen på ön och visar information om lediga platser, bondbyar och alla städer på ön.
 • Ny BB-kod för att länka till en hel ö.
 • Om moral är aktiverat för en värld kommer det nu synas i attackfönstret.
 • Besvärjelsen "Pest" kan inte längre förnyas.
 • Nytt utseende för kommandoöversikten.
 • Man kan nu maximera fönster genom att klicka på ett fönsters titelrad.


Buggar:

 • Det var omöjligt att skicka besvärjelser på vissa kommandon om stadsnamnet var för långt.
 • Det var inte möjligt att använda besvärjelser i städer utan gud trots att man dyrkade en gud i en annan stad.
 • Förbättrade utseendet för byte i kommandoöversikten.
 • Fixade så att rapporter inte längre går att skrolla utan anledning i olika webbläsare.
 • Fixade en bugg med besvärjelsen Osynlighetshjälm.
 • Fixade så att snabbmenyns undermenyer visas ovanför alla fönster.
 • Fixade så att ikonerna i snabbmenyn syns även efter att man ändrat något.
 • Fixade även så att snabbmenyns undermenyer inte försvinner om man är för långsam.
 • Tillgängliga råvaror uppdateras även efter att man påbörjar en stadsfest.
 • Handelsmenyn (informationsrutan/bubblan) uppdaterades inte vid handel.
 • Förbättrade kartan för IE.
 • Vissa flaggor för lediga stadsplatser visades inte.
 • Gjorde det lättare att se bannade spelare i alliansens medlemslista.
 • Förhandsvisningen för publicerade rapporter i ett meddelade fungerade inte.
 • Fixade så att ett kommandos ankomsttid och striden faktiskt händer samtidigt.
 • Nu syns varningen för nattbonus endast när kommandot kommer fram nattetid.
 • Ibland aktiverades fel besvärjelse.
 • Ibland bytte torgfönstret till den första fliken utan att spelaren gjorde något.
 • Fixade stridsanimationer för strider som innehöll Hades mytiska enheter.
 • Fixade problem där havsgränserna skiljde sig åt på öar.
 • Fixade så att klockslagen som visas vid revolt faktiskt är läsliga klockslag (inte unix timestamp).
 • När man registrerade sig genom en extern webbsida visades inte hela bakgrunden.
 • Nu uppdateras informationen i senaten även vid rivningar.
 • Det var omöjligt att öppna fönstret med information om erövringskommandon.
 • Rankingen uppdaterades inte alltid som det var tänkt.
 • Att bläddra mellan sidor bland sina publicerade rapporter fungerade inte.
 • Nu kan man nå fönstret med stadsinfo även för spökstäder.
 • Webbläsaren Opera visade ibland en meningslös skrollbar när man skulle svara på meddelanden.
 • Sidan för handelsrapporterna blev ibland alldeles för stor och det fungerade inte alltid att skrolla.
 • Skrev en bättre beskrivning för besvärjelsen "Tillbaka från underjorden" - den gäller endast marktrupper.
 • La till lite mellanrum mellan max handelskapacitet och mängd råvaror.
 • Inbjudningsknappen visades även på spelare som redan är med i alliansen.
 • Fixade så att bilderna för bondbyns utbyggnadsnivåer inte längre kommer i fel ordning.
 • Såg till att ikonerna för besvärjelser i kommandoöversikten visas när de ska.
 • Fixade så att stads- och spelarlänkar även fungerar i IE 7.
 • En bugg med Captcha ska inte längre orsaka problem för massmejl.
 • Ibland visade senaten att man kunde uppgradera en byggnad trots att man inte hade tillräckligt med befolkning.
 • Tog bort en meningslös skrollbar som ibland visades hos den feniciska handlaren.
 • Listan över textstorlekar med BB-koder visades inte i Chrome.
 • Fixade en bugg med kompassen.
 • La till ett nytt typsnitt för koreanska.


== Version 2.04 == 

Aktiverades några dagar före 2011-06-09


Funktioner/Förändringar:

 • Spelare har nu möjligheten att öppna alliansforumet i en separat flik i webbläsaren.
 • Tiden det tar och mängden råvaror som man kan få från bondbyar har justerats.
 • Spelare kan nu stänga av en stadsgrupp från stadslistan.
 • Ny layout för de dagliga belöningarna.
 • När man anfaller någon med nybörjarskydd kan man nu se hur länge skyddet varar.
 • Stadsnamn i kommandon (i pop-upp) visar nu deras fulla namn om man håller musen över dem.
 • Den Feniciska handlarens illustrationer har blivit uppdaterade.
 • Fönster har en grå nyans när nytt innehåll laddas.


Buggar:

 • I vissa fall kunde spelare ta över en bondby utan att ha tillräckligt med trupper.
 • Ibland förblev kartan blå för IE-användare.
 • Informationsfönstret för öar hade ibland layoutproblem i IE.
 • Spelare i semesterläget bör inte få påminnelseemail längre.
 • Några oöversatta rader är fixade (hoppas ni lärde er lite tyska).
 • Meddelanden i alliansens förbundshändelselogg visade spelare som inte existerade längre.
 • Smärre layoutproblem med bondgårdsfönstrets titel.
 • De publicerade rapporerna i meddelanden hade layoutproblem.
 • Stadsöversikten hade smärre layoutproblem.
 • Antalet notifikationer i namnlisten ska nu uppdateras korrekt.
 • Några teckenstorlekar med BB-kod var inte synliga i Chrome.
 • Reglaget i inställningsfönstret är nu fixad.
 • Rapporterna hade mindre layoutproblem.
 • Kommandoöversikten hade layoutproblem.
 • Javascriptfelet som hände när man klickade på hammikonen i stadsöversikten två gånger är nu fixat.
 • Pop-uppfönster som inte försvann är nu fixade.
 • Stadsinformationen kunde inte öppnas ifall det var en revolt i staden.


== Version 2.05 == 

Aktiverades 2011-06-28


Funktioner/Ändringar:

 • Automatiskt skickade e-postmeddelanden innehåller nu en länk där spelare kan direkt hoppa till ingame inställningar om de vill ändra sin e-post-inställningar
 • Spelare kommer nu att få 300 resurser för att godkänna sin mailaddress
 • Spelare kommer nu kunna köpa extra semesterdagar för guld. (Försenat)
 • Ändrat sättet som semesterläge fungerar: En spelare får 42 dagar om året som vanligt, men de kommer få nya semester dagar ett år efter registrering eller efter den sista dag de får tillbaka från spenderade dagar. (Köpta dagar räknas ej in) (Försenat)
 • Spelare kommer få upp en tipsruta när den feniciska handlaren kommer för första gången.
 • Omgjort premiumfönster: Spelare komma nu se fördelen av varje funktion utan att behöva läsa alla popup texter.
 • Lade till en indikator för Tillbaka från underjorden i krigsöversikten.


Buggfixar:

 • Fixat felet som uppstod när man försökte att se detaljer för en ockupation när spelaren inte var i staden som koloniskepp skickats från.
 • Fixat felet där spelare kan fortfarande placera silver i grottor i sina erövrade städer.
 • Osynlighetshjälm ska nu gömma attackerande trupper ordentligt under de första 10% av deras färd.
 • Fixat ett par mindre uppläggsbuggar.
 • Nattbonusen ska nu visa rätt tid.
 • Utmärkelser, spelarprofil och profilinställningar bör nu visa rätt verktygstips.
 • Spelare kan nu bläddra igenom alla sidor i sina rapporter i undermappar korrekt.
 • Spelaren som startar om en värld kommer inte längre loggas ut. Istället kommer de att omdirigeras till sidan med riktningsval.
 • Fixat en bugg med resursticken.
 • Fixat tipsrutan för underverken, den visade ibland fel information.
 • Fixat en bugg i torget, där ibland försvarsfliken visades men det var en annan flik aktiv.
 • Byggnader i stadsöversikten bör inte längre har en ram i IE9 man klickar på dem.