Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till: navigering, sök
Rad 125: Rad 125:
 
|  400
 
|  400
 
|  1
 
|  1
|-
 
!colspan=12|Markenheter (Mystiska/Gudomliga)
 
|-
 
| Enhet
 
| [[Bild:Wood.png|Trä]]
 
| [[Bild:Stone.png|Sten]]
 
| [[Bild:Silver.png|Silvermynt]]
 
| [[Bild:Favor.png|Gunst]]
 
| [[Bild:Pop.png|Befolkning]]
 
| Anfall <br /> [[Bild:Att_hack.png|Anfall]]
 
| Försvar<br />slag <br /> [[Bild:Def_hack.png|Försvar mot slagvapen]]
 
| Försvar<br />stick <br /> [[Bild:Def_pierce.png|Försvar mot stickvapen]]
 
| Försvar<br />distans <br /> [[Bild:Def_distance.png|Försvar mot distansvapen]]
 
| Bytes-<br />kapacitet <br /> [[Bild:Råvaror.png|Byteskapacitet]]
 
| Hastighet <br /> [[Bild:Speed.png|Hastighet]]
 
|-
 
|  [[Bild:Minotaur 40x40.png|Minotaur|40px]]<br /> [[Minotaur]]
 
|  1400
 
|  600
 
|  3100
 
|  202 <br/><font size=1>([[Zeus]])</font>
 
|  30
 
|  420 (Slag)
 
|  675
 
|  300
 
|  560
 
|  480
 
|  10
 
|-
 
|  [[Bild:Manticore 40x40.png|Mantikora|40px]]<br /> [[Mantikora]]
 
|  4400
 
|  3000
 
|  3400
 
|  405 <br/><font size=1>([[Zeus]])</font>
 
|  45
 
|  945 (Stick)
 
|  170
 
|  225
 
|  505
 
|  360
 
|  22
 
|-
 
|  [[Bild:Zyklop 40x40.png|Cyklop|40px]]<br /> [[Cyklop]]
 
|  2000
 
|  4200
 
|  3360
 
|  360 <br/><font size=1>([[Poseidon]])</font>
 
|  42
 
|  756 (Distans)
 
|  945
 
|  0
 
|  1310
 
|  320
 
|  8
 
|-
 
|  [[Bild:Harpy 40x40.png|Harpya|40px]]<br /> [[Harpya]]
 
|  1600
 
|  400
 
|  1360
 
|  130 <br/><font size=1>([[Hera]])</font>
 
|  14
 
|  266 (Slag)
 
|  105
 
|  70
 
|  0
 
|  340
 
|  25
 
|-
 
|  [[Bild:Medusa 40x40.png|Medusa|40px]]<br /> [[Medusa]]
 
|  1500
 
|  3800
 
|  2200
 
|  210 <br/><font size=1>([[Hera]])</font>
 
|  18
 
|  425 (Stick)
 
|  625
 
|  435
 
|  375
 
|  400
 
|  6
 
|-
 
|  [[Bild:Centaur 40x40.png|Kentaur|40px]]<br /> [[Kentaur]]
 
|  1740
 
|  300
 
|  700
 
|  100 <br/><font size=1>([[Athena]])</font>
 
|  12
 
|  156 (Distans)
 
|  150
 
|  450
 
|  60
 
|  200
 
|  18
 
|-
 
|  [[Bild:Pegasus 40x40.png|Pegas|40px]]<br /> [[Pegas]]
 
|  2800
 
|  360
 
|  80
 
|  180 <br/><font size=1>([[Athena]])</font>
 
|  20
 
|  100 (Stick)
 
|  850
 
|  175
 
|  200
 
|  160
 
|  35
 
|-
 
|  [[Bild:Cerberus 50x50.png|Kerberos|40px]]<br /> [[Kerberos]] <br/>(2.0)
 
|  1250
 
|  1500
 
|  3000
 
|  320 <br/><font size=1>([[Hades]])</font>
 
|  30
 
|  210 (Slag)
 
|  825
 
|  300
 
|  1575
 
|  240
 
|  4
 
|-
 
|  [[Bild:Erinyes 50x50.png|Erinys|40px]]<br /> [[Erinys]] <br/>(2.0)
 
|  2500
 
|  5000
 
|  5000
 
|  480 <br/><font size=1>([[Hades]])</font>
 
|  55
 
|  1210 (Distans)
 
|  688
 
|  688
 
|  895
 
|  440
 
|  10
 
|-
 
| [[File:Griffin.jpg|Gripen|40px]]<br /> [[Gripen]] (Hjälte)
 
| -
 
| -
 
| -
 
| - <br/><font size=1>([[Artemis]])</font>
 
| 38
 
| 920 <br/>(Slag)
 
| 350
 
| 370
 
| 150
 
| -
 
| 20
 
|-
 
| [[File:CalydonianBoar.jpg|Kalydoniska vildsvinet|40px]]<br /> [[Kalydoniska vildsvinet]] (Hjälte)
 
| -
 
| -
 
| -
 
| - <br/><font size=1>([[Artemis]])</font>
 
| 20
 
| 250 <br/>(Spjut)
 
| 450
 
| 950
 
| 100
 
| -
 
| 16
 
|-
 
! colspan="12" | Havsenheter
 
|-
 
|            | Enhet
 
|            | [[Bild:Wood.png|Trä]]
 
|            | [[Bild:Stone.png|Sten]]
 
|            | [[Bild:Silver.png|Silvermynt]]
 
|            | [[Bild:Favor.png|Gunst]]
 
|            | [[Bild:Pop.png|Befolkning]]
 
|              Anfall <br /> [[Bild:Att_sea.png|Anfall]]
 
| colspan="3" | Försvar <br /> [[Bild:Def.png|Försvar]]
 
|              Last-<br />kapacitet <br /> [[Bild:Transport.png|Lastkapacitet]]
 
|              Hastighet <br /> [[Bild:Speed.png|Hastighet]]
 
|-
 
|  [[Bild:Big transporter 40x40.png|Transportboat]]<br /> [[Transportbåt]]
 
|  500
 
|  500
 
|  400
 
|  -
 
|  7
 
|  20
 
| colspan="3" | 1
 
|  20
 
|  8
 
|-
 
|  [[Bild:Bireme 40x40.png|Bireme]]<br /> [[Birem]]
 
|  800
 
|  700
 
|  180
 
|  -
 
|  8
 
|  24
 
| colspan="3" |  160
 
|  -
 
|  15
 
|-
 
|  [[Bild:Attack ship 40x40.png|Light Ship]]<br /> [[Brandskepp]]
 
|  1300
 
|  300
 
|  800
 
|  -
 
|  10
 
|  200
 
| colspan="3" |  60
 
|  -
 
|  13
 
|-
 
|  [[Bild:Demolition ship 40x40.png|Fire Ship]]<br /> [[Brännare]]
 
|  500
 
|  750
 
|  150
 
|  -
 
|  8
 
|  20
 
| colspan="3" |  1
 
|  -
 
|  5
 
|-
 
|  [[Bild:Small transporter 40x40.png|Fast transport ship]]<br /> [[Snabbt fraktskepp]]
 
|  800
 
|  0
 
|  400
 
|  -
 
|  5
 
|  20
 
| colspan="3" |  1
 
|  10
 
|  15
 
|-
 
|  [[Bild:Trireme 40x40.png|Trireme]]<br /> [[Trirem]]
 
|  2000
 
|  1300
 
|  900
 
|  -
 
|  16
 
|  180
 
| colspan="3" |  250
 
|  -
 
|  9
 
|-
 
|  [[Bild:Colonize ship 40x40.png|Colony ship]]<br /> [[Koloniskepp]]
 
|  10000
 
|  10000
 
|  10000
 
|  -
 
|  170
 
|  -
 
| colspan="3" |  500
 
|  -
 
|  3
 
|-
 
!colspan=12|Havsenheter (Mystiska/Gudomliga)
 
|-
 
|            | Enhet
 
|            | [[Bild:Wood.png|Trä]]
 
|            | [[Bild:Stone.png|Sten]]
 
|            | [[Bild:Silver.png|Silvermynt]]
 
|            | [[Bild:Favor.png|Gunst]]
 
|            | [[Bild:Pop.png|Befolkning]]
 
|              Anfall <br /> [[Bild:Att_sea.png|Anfall]]
 
| colspan="3" | Försvar <br /> [[Bild:Def.png|Försvar]]
 
|              Last-<br />kapacitet <br /> [[Bild:Transport.png|Lastkapacitet]]
 
|              Hastighet <br /> [[Bild:Speed.png|Hastighet]]
 
|-
 
|  [[Bild:Sea monster 40x40.png|Hydra]]<br /> [[Hydra]]
 
|  5400
 
|  2800
 
|  3800
 
|  400 <br/><font size=1>([[Poseidon]])</font>
 
|  50
 
|  1000
 
| colspan="3" |  715
 
|  -
 
|  8
 
|-
 
! colspan="12" | Tillfälliga enheter
 
|-
 
| Enhet
 
| [[Bild:Wood.png|Trä]]
 
| [[Bild:Stone.png|Sten]]
 
| [[Bild:Silver.png|Silvermynt]]
 
| [[Bild:Favor.png|Gunst]]
 
| [[Bild:Pop.png|Befolkning]]
 
| Anfall <br /> [[Bild:Att_hack.png|Anfall]]
 
| Försvar<br />slag <br /> [[Bild:Def_hack.png|Försvar mot slagvapen]]
 
| Försvar<br />stick <br /> [[Bild:Def_pierce.png|Försvar mot stickvapen]]
 
| Försvar<br />distans <br /> [[Bild:Def_distance.png|Försvar mot distansvapen]]
 
| Bytes-<br />kapacitet <br /> [[Bild:Råvaror.png|Byteskapacitet]]
 
| Hastighet <br /> [[Bild:Speed.png|Hastighet]]
 
|-
 
|  [[Bild:Trojan horse 50x50.png|Trojanska hästen|40px]]<br /> [[Trojanska hästen]] <br /> Aprilskämt 2011
 
|  25510
 
|  500
 
|  3000
 
|  -
 
|  350
 
|  5 <br/> (Slag)
 
|  800
 
|  1260
 
|  2735
 
|  16
 
|  8
 
 
|}
 
|}

Versionen från 4 december 2011 kl. 20.00

Version 1.07

http://forum.se.grepolis.com/showthread.php?p=976#post976

I Grepolis kan du bygga enheter för att attackera andra städer eller för att försvara dina egna. Marktrupper kan användas för att plundra andra städer på din ö, medan havsenheter används för att transportera marktrupper till andra öar eller för att attackera andra skepp. Varje markenhet har en av tre vapentyper, och även tre defensiva värden som visar hur effektivt den kan försvara emot varje vapentyp.

Du kan träna marktrupper i Kaserner (med undantag för Milismannen). Havsenheter kan byggas i Hamnen.

Markenheter
Enhet Trä Sten Silvermynt Gunst Befolkning Anfall
Anfall
Försvar
slag
Försvar mot slagvapen
Försvar
stick
Försvar mot stickvapen
Försvar
distans
Försvar mot distansvapen
Bytes-
kapacitet
Byteskapacitet
Hastighet
Hastighet
Milisman
Milisman
- - - - - - 6 8 4 - -
Svärdsman
Svärdsman
95 0 85 - 1 5
(Slag)
14 8 30 16 8
Slungkastare
Slungkastare
55 100 40 - 1 23 (Distans) 7 8 2 8 14
Bågskytt
Bågskytt
120 0 75 - 1 8 (Distans) 6 25 12 24 12
Hoplit
Hoplit
0 75 150 - 1 16 (Stick) 18 12 7 8 6
Ryttare
Ryttare
240 120 360 - 3 55
(Slag)
18 1 24 72 22
Stridsvagn
Stridsvagn
200 440 320 - 4 56 (Stick) 76 16 56 64 18
Katapult
Katapult
1200 1200 1200 - 15 100 (Distans) 30 30 30 400 1