Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till: navigering, sök
(översatte gamla uppdateringar från engelska, fixade listsyntax i gammal kod)
(Uppdatering 2.04: nytt avsnitt)
Rad 665: Rad 665:
 
:* Fixade en bugg med kompassen.
 
:* Fixade en bugg med kompassen.
 
:* La till ett nytt typsnitt för koreanska.
 
:* La till ett nytt typsnitt för koreanska.
 +
 +
 +
==Uppdatering 2.04==
 +
''Aktiverades några dagar före 2011-06-09''
 +
 +
 +
'''Funktioner/Förändringar:'''
 +
 +
:* Spelare har nu möjligheten att öppna alliansforumet i en separat flik i webbläsaren.
 +
:* Tiden det tar och mängden råvaror som man kan få från bondbyar har justerats.
 +
:* Spelare kan nu stänga av en stadsgrupp från stadslistan.
 +
:* Ny layout för de dagliga belöningarna.
 +
:* När man anfaller någon med nybörjarskydd kan man nu se hur länge skyddet varar.
 +
:* Stadsnamn i kommandon (i pop-upp) visar nu deras fulla namn om man håller musen över dem.
 +
:* Den [[Feniciska handlaren]]s illustrationer har blivit uppdaterade.
 +
:* Fönster har en grå nyans när nytt innehåll laddas.
 +
 +
 +
'''Buggar:'''
 +
 +
:* I vissa fall kunde spelare ta över en bondby utan att ha tillräckligt med trupper.
 +
:* Ibland förblev kartan blå för IE-användare.
 +
:* Informationsfönstret för öar hade ibland layoutproblem i IE.
 +
:* Spelare i semesterläget bör inte få påminnelseemail längre.
 +
:* Några oöversatta rader är fixade (hoppas ni lärde er lite tyska).
 +
:* Meddelanden i alliansens förbundshändelselogg visade spelare som inte existerade längre.
 +
:* Smärre layoutproblem med bondgårdsfönstrets titel.
 +
:* De publicerade rapporerna i meddelanden hade layoutproblem.
 +
:* Stadsöversikten hade smärre layoutproblem.
 +
:* Antalet notifikationer i namnlisten ska nu uppdateras korrekt.
 +
:* Några teckenstorlekar med BB-kod var inte synliga i Chrome.
 +
:* Reglaget i inställningsfönstret är nu fixad.
 +
:* Rapporterna hade mindre layoutproblem.
 +
:* Kommandoöversikten hade layoutproblem.
 +
:* Javascriptfelet som hände när man klickade på hammikonen i stadsöversikten två gånger är nu fixat.
 +
:* Pop-uppfönster som inte försvann är nu fixade.
 +
:* Stadsinformationen kunde inte öppnas ifall det var en revolt i staden.
  
  
 
[[en:Version Log]]
 
[[en:Version Log]]
 
[[de:Change-Log]]
 
[[de:Change-Log]]

Versionen från 16 juni 2011 kl. 17.27

Uppdatering 1.07

Aktiverades 2010-02-24


Funktioner/Förändringar:

 • Om man inte får se försvararens enheter visas nu ett frågetecken.
 • Man kan nu använda dragreglage för att välja hur många trupper man ska skicka.
 • Anslut befintliga spelkonton till Facebook.
 • Alla inkommande anfall visas nu som en totalsumma.
 • Alliansinbjudningar sorteras nu efter datum.
 • Tagit bort "framkalla gudomlig kraft" i stadsinformationen för bondby.


Förändringar i spelet:

 • Cyklop:
 • Pegas:
  • Försvar mot stickvapen 175 -> 200
  • Försvar mot distansvapen 200 -> 300
  • Försvar mot slagvapen 850 -> 900
 • Ryttare:
  • Försvar mot stickvapen 0 -> 1
  • Anfallsvärde minskat till 55
 • Harpya: Försvar mot distansvapen ökad från 0 till 1
 • Transportskepp: trä: 375 => 500, silver: 600 => 400
 • Brandskepp: trä: 800 => 1300, silver: 1300 => 800
 • Brännare:
  • trä: 150 => 500, silver: 750 => 150
  • Bondgårdsfyllnad från 10 till 8
  • Byggtid reducerad 8100 sekunder => 4000 sekunder
 • Blixt och jordbävning kan bara framkallas var fjärde timme på en stad.
 • Det ska vara möjligt att skicka transportbåtar eller koloniskepp utan medföljande trupper.
 • Det är inte längre möjligt att skicka support till en spelare som har semesterläget aktiverat.
 • Spionage på en bannad spelare är inte längre möjligt.


Fixade buggar:

 • Det gick inte att framkalla "transformation" och "sjöstorm".
 • BB-koderna fungerade inte. (Knapparna vid profilinställning)
 • Vissa trådar i allians-forumet kunde inte tas bort.
 • Informationssidan för Termerna var tom.
 • Om handelsman eller Översteprästinna går ut, räknas resurser och gunst rätt.
 • Några mindre layout-förändringar.


Uppdatering 1.08

Aktiverades 2010-03-09


Funktioner/Förändringar:

 • Kaptenen ökar handelshastighet till andra öar.
 • Tillgängliga handelsresurser visas nu på "skapa anbud"-sidan .
 • Mentorsystem: Spelare kan nu tjäna in guld om de bjuder in andra spelare som når minst 1000 poäng.
 • Rapportfilter.
 • Kultur: Brist på resurser visas i röd färg.


Buggar:

 • Luftenheter dör inte om transport(skepp) sjunker.
 • Grafikfel för statyn om ingen gudom blivit vald.
 • Åtgärdade översättningsfel.
 • Anfall med "Genombrytning" halverar nu sjöenheternas kraft.
 • Åtgärdat det vita fönstret/skärmen som uppstod vid spionage.
 • Utökad bred på marknadens tabeller.
 • Sjöenheter - vid somliga fall blev dödsantalet negativa.
 • Felaktiga tider i pop-upp-rutan för rasering
 • Åtgärdade buggar med BB-koderna.
 • Erövring - felaktiga värden för gunst då den nya stad redan valt en gudom.
 • Simulatorn - maximala lyckovärde var 25 istället för 30.
 • Om spelare loggat in på Facebook och inte till spelet, var det inte möjligt att registrera sitt konto på Grepolis-forumet.
 • Utökade stadsantal för allianser när erövringar genomförts.
 • Åtgärdade webbläsarproblem i kartan.
 • Åtgärdad gunstproduktion vid byte av gudom.


Uppdatering 1.09

Aktiverades 2010-03-23


Funktioner/Förändringar:

 • Nya översikter:
  • Enhetsöversikt
  • Byggnadsöversikt + möjlighet att bygga ut/rasera med ett klick
  • Kulturöversikt
 • Karta: visualiserar resursbonusen/förlusten för varje ö.
 • Nattbonus-varning visas nu när en spelare påbörjar ett anfall.
 • Visar mer information i bondgården om hur milismännen används.


Annat:

 • Ökad milisstyrka och totalsumma per bondgårdsnivå.
 • Grunda stad: ökade standardvärde för byggnader, ~ 700 poäng.
 • Om anfallarens och försvararens trupper dör, avbryts nu erövringen helt.
 • Delvis återkalla enheter: möjligt att återkalla transportskepp med markenheter om den återstående kapaciteten är tillräcklig.


Buggar:

 • Alliansforum: Dessa använder nu ajax för att undvika undantag och för bättre användning.
 • Räkna ut tidskrav för destruktiva krafter med hastigheten för världen.


Uppdatering 1.10

Aktiverades 2010-04-07


Funktioner/Förändringar:

 • Städers översikt: sorteras efter namn.
 • Marknadsplats: sorterar handel efter ankomsttid.
 • Uppdaterar resurserna i staden vid skapande av handel.
 • Visar utgångsdatum för förvaltaren på premiumsidan.
 • Karta: kalkylerar koordinater för mitten av skärmen istället för topp- till vänsterhörna.


Annat:

 • Erövring påbörjar endast om anfallaren har vunnit mark- och marinstriden.
 • Du måste skicka minst ett anfallsskepp och trupper med koloniskeppet för att kunna vinna marinstriden.
 • Spelare kan nu inte längre stödja spelare som blivit avstängda.
 • Koloniskepp kan inte segla längre än 48 timmar från hemstaden.


Buggar:

 • Fixade inloggningsproblem med Facebook och semesterläge.
 • Kommandoöversikt: visar inte försvararen trupper som återvänder hemåt för anfallaren och så vidare.
 • Felaktiga alliansnummer: medlemsantalet var fel efter att spelare tog bort sina konton.
 • Stadslistan fungerade inte vid fallen då man höll på att erövras.
 • Alliansforum: du stannar nu i den nuvarande staden efter att klickat på en profillänk.
 • Visar nu nattbonus-information korrekt i stadsinfon.
 • Byggnadsöversikt: rasering fungerade inte 100%.
 • Visar nu alla inkommande anfall när man håller på bli erövrad.
 • Formen för byggnader och handelsöversikt är nu fixade för IE7/FF3.0/Opera.


Uppdatering 1.11

Aktiverades några dagar efter 2010-04-19


Funktioner/Förändringar:

 • Några av de gudomliga krafterna har fått nya förklaringar för att göra det lite lättare att förstå vad de faktiskt gör.
 • Två nya tidszoner har lagts till. (Newfoundland Standard Time and Northern Territories Time)
 • Nu är det möjligt att se inaktivitet inom en allians.
 • Varje spelare kan välja vilka forum som skall observeras/bevakas för nya meddelanden.
 • Alliansforum: Spelare kan välja att läsa/hoppa till trådens sista inlägg.


Buggar:

 • Avstängda spelare kan inte längre attackeras utav gudomliga krafter.
 • Spelare kan nu gå med eller gå ur en allians.
 • Knapp i simulatorn är nu klickbar i Opera.
 • Spelare kan upprepa sin senaste aktion, så som handel eller framkalla krafter vid felmeddelanden.


Uppdatering 1.12

Aktiverades 2010-05-06


Funktioner/Förändringar:

 • Framkalla krafter från kommandoöversikt.
 • Visar mer information om städer i byggnadsöversikt.
 • Generera byggpools order från stadsöversikt.
 • Förbättrad FaceBook integrering.
  1. När spelare skriver in sig på en annan värld
  2. När spelare erövrar en stad
  3. När spelare går med en allians
 • Rapporter på farmattacker (utan truppförlust) visas nu separat från de övriga rapporterna.
 • Aktivitetsstatus på alliansmedlemmar för allians ledarna (visar även semesterläge).
 • Vid återkallande av trupper genereras en rapport.
 • Alliansforum: Utökad inläggsvisning från 10 till 20.
 • Kommandoöversikt: Visar nu egna spionage.


Spelsätt:

 • Nytt revoltbaserat erövringssystem.
  (Nya världar kommer att starta med det nya systemet.)


Buggfixar:

 • Diverse buggar med spökstäder.
 • Erövring - efter en lyckad erövring skall inte mytiska enheter skickas tillbaka.
 • Diverse förbättringar med stadslistan. Länkar skall fungera rätt.(URL)
 • Gunst kalkyleras vid minskning av gunst.
 • Supportkommandon innehållande mytiska enheter skickas nu tillbaka om stadens gudom är oanpassad/rätt. (Fel gud.)
 • En belägrad spelare kunde fortfarande använda de gamla översikterna för att rekrytera trupper.
 • Fixad sökning i rankinglistan.
 • Fixad IE bugg: vid havsranking kunde inte numret på havet specificeras.


Uppdatering 1.13

Aktiverades 2010-05-26


Funktioner/Ändringar:

 • Det är nu möjligt att avbryta erövring ifall staden fått en ny ägare under tiden.
 • Plundringsrapporter visar nu maximalt byte.
 • Länkade städer, spelare och allianser med bb-koder får ikoner.
 • Titeln på översikterna har ändrats.
 • Nya ikoner för spola fram/pausa/spola tillbaka i rapporter.
 • I grottan visas nu de senaste 10 spionagerapporterna.
 • Med Förvaltaren kan nu spelaren föra noteringar.
 • I handelsöversikten visas den tillgängliga befolkningen för varje stad.
 • Byggnadsöversikten får en ny design.
 • Det är nu möjligt att publicera rapporter.
 • Städer kan grupperas.


In-game relaterat:

 • Moral har ännu inte införts. Det är nu en inställning som kan aktiveras/avaktiveras, beroende på världens inställningar.
 • Enheter som kvarstår i spökstäder/övergivna städer kommer sakta att desertera medan stadens nivå sjunker.


Buggar:

 • Populationen för vissa byggnadskrav räknades fel.
 • Det är nu möjligt att se när en gudomlig kraft tar slut.
 • Städer var inte länkade rätt i stadslistan.
 • Städers namn har lagts till på "framkallnings"-rapporter.
 • Försvarare kan inte längre se ifall anfallaren planerar att påbörja en revolt.
 • Det är inte längre möjligt att skicka stöd till en stad med mytiska enheter där staden dyrkar en annan gud. (Har en annan gudom)
 • Städers namn blir inte längre "förkortade" om det är för långt vid revolt-anfall.
 • Gudomliga gunsten startades om efter nyval av gudom i erövrade städer.
 • Destination visades inte för spioner på kommandoöversikten.
 • När en spelare försökte erövra/kolonisera en obebodd plats, visades felaktiva värden för transportskepp.
 • Det är inte längre möjligt att skicka spionage på spelare som har semesterläget aktiverat.
 • Rapportanimeringarna visar nu milismän.
 • Framkallade krafter visades inte på kommandoinformationen.
 • Ny rapport indikation för plundringar.


Uppdatering 1.14

Aktiverades 2010-06-08


Förändringar:

 • BB-kodsrutan kan nu stängas genom att trycka på ESC-knappen.
 • På speciella världar kan man inte längre skicka koloniskepp som assistans. (gäller än så länge bara den tyska världen Hyperborean)
 • Publicerade rapporter visar nu datum.
 • Senaste rapporter i grottan sorteras nu efter datum.
 • Spelare får nu e-postmeddelande några dagar innan semesterläget går ut.
 • Spelare och städer i ämnet för publicerade rapporter är nu länkade.
 • Spionage kan avbrytas innan det gått 5 min.
 • I kommandoöversikten sorteras alla kommandon efter ankomst tid.
 • Alla handelsrapporter visas nu i en separat del.
 • Alla revolter visas nu i kommandoöversikten.
 • Varje spelare kan nu starta om på samma värld.
 • Det går nu att framkalla krafter från stadsöversikten. (eller den visade stadsöversikten.)
 • Enheter från spionage, de som överlever, kan nu sättas in i simulatorn.
 • Guda-knapp i en stad visas nu hela tiden.
 • Detaljerade information om premiumkonto är nu tillgängligt.
 • Animation i stridsrapporter kan nu stängas av.
 • Krafter som är framkallade över en stad visas nu enhetsöversikten.


Spelsätt:

 • Poseidons kraft "Jordbävning" kostar nu 350 gunst istället för 500.
 • Kostnad för "arkitektur", "meteorologi", "värnplikt", "plog", "trirem" och "genombrytning" har ändrats.
 • Triremer kräver nu mindre forskningspoäng och tar nu mindre tid att bygga.


Buggar:

 • Stadsfester avbryts nu när en stad erövras av en annan spelare.
 • Fri befolkning beräknas nu helt när enheter dör i en spökstad.
 • På världar med revolt-systemet har forskningen "diplomati" tagits bort.
 • Publicerade rapporter kan nu visas i IE6.
 • Det var inte möjligt att gå in i en stad via stadsöversikten när en spelare endast hade en stad.


Uppdatering 1.15

Aktiverades 2010-06-22


Förändringar:

 • I kartöversikten visas nu riktningen till din stad med en pil.
 • Efter att handel har accepterats, får bägge spelarna en rapport.
 • Inkommande anfall och anfall som är på väg tillbaka har nu andra bilder.
 • Felmeddelande visas nu när en spelare har fler silvermynt i grottan än vad som kan sättas in.
 • Ny funktion för Förvaltaren: Guda översikt.
 • Negativa rapporter framhävs tydligare nu.
 • I kommandoöversikten framhävs anfallskommandon tydligare.
 • Allians forum administration: Gömda forum visades inkorrekt. (Glitch)
 • På världskartan kan man nu se tiden till en stad med valda skepp.
 • Spelare får nu belöningar för olika bedrifter/insatser.


Buggar:

 • Publicerade rapporters ämne visades inte ibland.
 • I handelsöversikten uppdaterades inte resurserna efter handel.
 • Nedräkning för spionage ville inte fungera korrekt.
 • Det var möjligt att överföra silvermynt från grottan tillbaks till en stad.
 • Utforskning "demokrati" har nu tagits bort från världar med revolt-systemet.
 • Sökande för allianser ville inte fungera som det skulle.
 • I ett kommando, visades felaktiga anfallsikoner.
 • Egna trupper i andra städer och trupper från andra spelare, visas nu på en enhetsöversikt.
 • Språket har nu länge varit på Tyska, vi ber om ursäkt för detta problem och har nu hittat lösningen.


Uppdatering 1.16

Aktiverades 2010-07-06


Funktioner och Förändringar:

 • Handel med bondbyar lokaliseras (nu) i Handel-knappen.
 • Förbättrad design för enhetsöversikten -> Enheter utanför.


Buggar:

 • På kartan visas den långsammaste enhetens hastighet tillsammans med bonus från forskning.
 • Man får nu se rätt råvaruproduktion i stadsöversikten även när gudakrafter har använts.
 • Spelare kan inte längre anfallas när de är på semester.
 • Vissa spelare kunde inte skicka råvaror från en stad till en annan.
 • Den nuvarande staden markerades inte alltid på kartan.
 • I rekryteringsöversikten räknas även forskning och gudakrafter nu.
 • Ett problem med kryptografi är nu löst.
 • Det är inte längre möjligt att använda gudakrafter för att förstöra en stad flera gånger i timmen.
 • Man kan nu söka efter allianser i rankinglistan utan problem.
 • Vissa städer visades inte i spelares stadslistor.


Uppdatering 1.17

Aktiverades 2010-07-20


Förändringar:

 • Utmärkelser: Visar världsnamnet på utmärkelsesidan.
 • Tillagd BB-kod som visar egna utmärkelser för andra spelare.
 • Akademi: Liten ledtråd i akademin om maximalt forskningspoäng.
 • Marknad: Spara kriterier efter att påbörjat en sökning för ett erbjudande.
 • Inställningar: Tillagt val för att aktivera/avaktivera pilarna på kartan.
 • Handelsöversikt: Uppdateras direkt efter att man skickat resursers.
 • Stadsinformation: (pop-up) Visar en notis om målet fortfarande är under nybörjarskydd.


Buggar:

 • Uppdaterar gudar och gunst korrekt efter framkallande av kraft.
 • Marknad: Resurserbjudanden från spelare i semesterläget visas inte.
 • Handelsöversikt: Fixade resursvärden, vissa krafter räknades inte in i kalkylen.
 • Enheter far om - fixad bugg där transportskepp krävs för trupper på väg tillbaka från samma ö.
 • Kulturöversikt: Somliga tidur visades inkorrekt.
 • Fixad login med användning av Facebook-anslutning.
 • Kapten (prem) fungerade inte för somliga slag.
 • Små layout buggar.


Uppdatering 1.19

Aktiverades 2010-08-17


Funktioner/Förändringar:

 • Allians pakter (Möjligheten att sätta enskilda färger på allierade... fiender kommer i nästa version.)
 • Allianser kan dela deras forum med andra allianser.
 • Handelskontor ökar nu handelskapaciteten från 500 till 750 för varje marknadsnivå.
 • Spelare kan byta gudom för deras städer i "gudsöversikten".
 • Chattfönster kan flyttas och meddelar när nya meddelanden har tagits emot.
 • Spelare kan byta standard inställningen för visande av nya utmärkelser.
 • Ny knapp i simulatorn som sätter in kvarstående försvararenheter som ny försvarare.
 • Ny knapp som sorterar städer efter fri befolkning i stadsgruppsöversikten.
 • Information om ändrade inlägg visas nu i alliansforumet.
 • Anfallsstrategi visas nu i stridsrapporter.
 • Grepolisregistrering är nu möjligt från en Facebook logg/wall-meddelande.


Buggar:

 • Erövrande enheter förstörs inte längre vid erövring av spökstäder.
 • Automatisk inloggning ska nu också fungera korrekt.
 • Fixade problem i handelsöversikten.
 • Det är nu också möjligt att kopiera text direkt från chattfönstret.


Uppdatering 1.20

Aktiverades 2010-08-31


Funktioner/Förändringar:

 • Spelare och allianser kan nu markeras med individuella färger. Spelare och allianser märkt på detta sätt visas då med en annan färg på kartan.
 • Allianser kan nu markeras som fiender. Allianser märkt på detta sätt visas med en annan färg på kartan.
 • Förbättrad anslutning mellan Grepolis och Facebook.
 • Uppdaterad handledning.


Buggar:

 • Fixat problem med mytiska enheter från olika gudar i samma stad.
 • När man accepterar ett erbjudande i marknadsplatsen, omdirigeras man ej längre från den aktuella sidan.
 • Fönstret med aktiva handel kan nu stängas igen.
 • Spelare som loggade ut från Grepoliskonton med anslutning till Facebook loggades även ut på Facebook, detta är nu fixat.
 • Fixade allianslänkarna.
 • Fixad bredd i snabbmenyn med långa inlägg.
 • Fixade problem i alliansforum.
 • Rankningsresultaten täcker inte längre över avbryt.
 • Fixade mindre layout problem. (inkl. handelsöversikten)
 • Knapp för att kunna lämna en allians är nu på rätt plats.


Uppdatering 1.21

Aktiverades 2010-09-14


Funktioner/Förändringar:

 • Förbättrat funktionen för spelare som rapporterar meddelanden. (Opassande/Kränkande meddelanden.)
 • Ändrat teamsidans design. (http://se.grepolis.com/start/team)
 • Ändrat position för handledningsrutan. (tutorial)


Buggar:

 • Enhetsöversikten visar nu det korrekta enhetsantalet vid support hos flera städer.
 • Om semesterläget är aktiverat, är det inte längre möjligt att registrera sig på en ny värld.
 • Fixad layout bugg i det interna alliansmeddelandet.
 • Fixad bugg där gunst visades inkorrekt i Internet Explorer.
 • E-postmeddelande "Din stad saknar dig" kommer inte längre skickas ut till spelare som har aktiverat semesterläget.
 • Fixad bugg som uppstod vid klickande på flaggan där en ny stad kan grundas.
 • Handelsaktiviteter i handelsöversikten kan nu stängas i webbläsaren Chrome.
 • Fixat fel som uppstod i pop-upprutan för stadsinformation.
 • Fixat layout problem i den nya kulturöversikten.
 • Fixad bugg där ägare av en stad under anfall kunde skicka tillbaka anfallande trupper.
 • Prestandaförbättring i stadsöversikten.
 • Fixat problem med försvunna städer på mini-kartan där färgen sattes som svart.
 • Små layout förbättringar i gudaöversikten.
 • Fixade problem med utmärkelser.
 • Fixade problem med resurser från erövrad stad.


Uppdatering 1.22

Aktiverades 2010-09-28


Funktioner/Förändringar:

 • Ny funktion för förvaltare: Spelare kan nu sköta sina grottor från översiktssektionen.
 • Kontaktlista för meddelanden: Spelare kan nu organisera kontaktlistor och skicka meddelanden till dessa med förenklade vägar.
 • Anfall i kommandoöversikten visas nu med gruppering efter deras typ.
 • Lagt till en "gilla"-knapp på startsidan (facebook)
 • Små ändringar på teamsidan.


Buggar:

 • Fixade problem med tillbakadragna kontoborttagningar.
 • Spelare kan nu se alla mytiska enheter i stadsöversikten, istället för endast de enheter som var specifika för stadens gudom.
 • Fixade layout problem.
 • Avstängda konton får inte längre mail från Grepolis.
 • Fixade problem med kartan och dess färger.
 • Fixade problem med somliga utmärkelser.
 • Fixade problem med förhandsvisning av privata meddelanden.
 • Undersökningar i forum ska inte längre försvinna efter ett deltagande.
 • Tillagd scroll för delad internetanslutningsrutan.
 • "Nya rapporter/Nya meddelanden"-ikonen ska nu inte längre sluta blinka.


Uppdatering 1.23

Aktiverades 2010-10-12


Funktioner/Förändringar:

 • Snabbare enhetsrekrytering. Spelare kan nu rekrytera enheter i enhetsöversikten med en ny trupprekryteringsrad.
 • Meddelar om städer inte kan finnas i översikten, om alla städer är inlagda på en stadsgrupp.


Buggar:

 • Fixade problem med meddelandelistan.
 • Spökstäder är nu länkade korrekt för att visa rätt objekt.
 • Grottans översikt ska nu också vara fixad.
 • Stadsrankingen är nu fixad. (Uppstod vid en stad lokaliserad på gräns mellan två hav.)
 • Små buggfixar med rapporterna.
 • Fixade design buggar.
 • Fixat problem som uppstod vid byte av stad när man åkallade besvärjelse/gudom.
 • IE8 buggar är fixade.


Uppdatering 1.24

Aktiverades 2010-10-26


Funktioner/Förändringar:

 • En ny meny för att enklare kunna nå översikterna.
 • Enhetsöversiktens standardsida är nu rekryteringssidan.
 • En ny knapp har lagts till på kommandoöversikten som innehåller alla kommandon. Där är nu ett filter för kommandon.
 • Avstängda spelare får nu en varning om de väljer att starta om istället för att vänta ut tiden.
 • Tillagd information om kraven för profilemblem.
 • Tillagda pop-upp i kasern och meddelanden.


Buggar:

 • Fixade problem med in-game meddelanden.
 • Sidnumrering för alliansens erövringslogg borde vara rätt nu.
 • Löste en bugg som gjorde att spelare inte kunde skicka enheter om spelaren var i kasernerna eller hamnen.
 • Spelare med mer än 60 städer kan nu se sina städer även i rekryteringsöversikten.
 • Löste några utseendeproblem och prestandaproblem i rekryteringsöversikten.
 • Ibland stod det inte vem som var avsändare i rapporter.
 • Mängden enheter uppdateras nu korrekt när nya enheter rekryteras.
 • Löste en bugg som förhindrade borttagning av spelare.


Uppdatering 1.25

Aktiverades 2010-11-09


Funktioner/Förändringar:

 • Det är nu möjligt att blockera förbundsinbjudningar.
 • Byggnadskraven är nu visade för enhetsforskning i akademin.
 • Ny översikt för rekrytering.
 • Spelare kan rekrytera det maximala numret av rekryteringsmöjliga enheter. (Grönt nummer)
 • Spelare kan åkalla Befolkning och Rop från havet på deras städer direkt från rekryteringsöversikten.


Buggar:

 • Fixade textfel.
 • Fixade layout-fel.
 • Fixade översikter.
 • Uppdaterad text för premiumfunktioner, så att det ska bli lättare att förstå.
 • Spelare kan inte längre se havsenheter för försvararen om anfallet bara innehöll markenheter.
 • Fixade problem med alliansforum.


Uppdatering 1.26

Aktiverades 2010-11-30


Funktioner/Förändringar:

 • Information om alliansen kommer att visas bredvid spelarnamnen i forumen.
 • Premiumfördelar sidan har uppdaterats.
 • Anländningstiden till en annan stad kommer nu visas i realtid.
 • Om en gudakraft aktiveras på en order (attacker, support), kommer rapporten att listas i "Kommandon" fliken.
 • Några verktyg i "Kommandon" kan nu visa anländningstider.


Buggar:

 • Visar endast revolt-filtret i "Kommandon" i världar med revoltsystem, övertagning annars.
 • Timers räknar inte ner i "Kommandon" fliken.
 • Kan inte ta bort en allians profilbild.
 • Logga in på bannade konton genom att använda Innogames Toolbar är inte längre möjligt.
 • Semesterlägets uträckningar har blivit modifierade.


Uppdatering 1.26.1

Aktiverades 2010-12-07


Funktioner/Förändringar:

 • Om man håller musen över akademien visas nu uppgraderingstiden.
 • Om man håller musen över en besvärjelse kan man se hur lång tid det är kvar tills man kan framkalla besvärjelsen igen.
 • Flygande enheter kommer nu att visas bredvid skeppen i stadsöversikten.
 • Demoleringsknappen/Nedgraderingsknappen har förbättrats.


Uppdatering 2.0

Se artikeln Version 2.0.


Uppdatering 2.02

Aktiverades 2011-05-10


Funktioner/Förändringar:

 • Spelare får nu en daglig belöning för att logga in. För varje dag i rad som de loggar in ökar belöningen. Den 5:e dagen och efterföljande dagar är belöningen på sitt maximala värde. Missar spelaren en dag nollställs belöningens värde så att spelaren måste logga in 5 dagar i rad igen för att få det maximala värdet.
 • Om en spelare har forskat fram Byte kan spelaren välja mellan normalt och det dubbla värdet vid begäran av resurser från en bondby.
 • Alliansledare och grundare kan nu se i sin alliansöversikt om någon av alliansens medlemmar är avstängda från Grepolis.
 • Simulatorn kan nu räkna ut moral automatiskt. Klicka på moralbilden och fyll i en annan spelares namn så räknar simulatorn ut moralen för anfall mot denna spelare och fyller i resterande fält med tilläggsinfo.
 • Pop-upp fönster för servertiden visar nu servertiden utan hänsyn till den tidszon spelaren har valt i sina inställningar.
 • Försvarare kan nu se i sina rapporter hur mycket krigspoäng de kommer att få efter ett anfall.


Utseende:

 • Designen på sidan där man väljer värld har ändrats.
 • Designen för marknadsplatsen har gjorts om.
 • Övergivna städer har nu slitna flaggor.
 • Stadsinfo visar nu vilket hav (nummer) staden finns i och koordinater för staden.


Uppdatering 2.03

Aktiverades 2011-05-24


Funktioner/Förändringar:

 • Ny översikt för öar. Översikten nås genom att man klickar på bonus/minus-ikonen på ön och visar information om lediga platser, bondbyar och alla städer på ön.
 • Ny BB-kod för att länka till en hel ö.
 • Om moral är aktiverat för en värld kommer det nu synas i attackfönstret.
 • Besvärjelsen "Pest" kan inte längre förnyas.
 • Nytt utseende för kommandoöversikten.
 • Man kan nu maximera fönster genom att klicka på ett fönsters titelrad.


Buggar:

 • Det var omöjligt att skicka besvärjelser på vissa kommandon om stadsnamnet var för långt.
 • Det var inte möjligt att använda besvärjelser i städer utan gud trots att man dyrkade en gud i en annan stad.
 • Förbättrade utseendet för byte i kommandoöversikten.
 • Fixade så att rapporter inte längre går att skrolla utan anledning i olika webbläsare.
 • Fixade en bugg med besvärjelsen Osynlighetshjälm.
 • Fixade så att snabbmenyns undermenyer visas ovanför alla fönster.
 • Fixade så att ikonerna i snabbmenyn syns även efter att man ändrat något.
 • Fixade även så att snabbmenyns undermenyer inte försvinner om man är för långsam.
 • Tillgängliga råvaror uppdateras även efter att man påbörjar en stadsfest.
 • Handelsmenyn (informationsrutan/bubblan) uppdaterades inte vid handel.
 • Förbättrade kartan för IE.
 • Vissa flaggor för lediga stadsplatser visades inte.
 • Gjorde det lättare att se bannade spelare i alliansens medlemslista.
 • Förhandsvisningen för publicerade rapporter i ett meddelade fungerade inte.
 • Fixade så att ett kommandos ankomsttid och striden faktiskt händer samtidigt.
 • Nu syns varningen för nattbonus endast när kommandot kommer fram nattetid.
 • Ibland aktiverades fel besvärjelse.
 • Ibland bytte torgfönstret till den första fliken utan att spelaren gjorde något.
 • Fixade stridsanimationer för strider som innehöll Hades mytiska enheter.
 • Fixade problem där havsgränserna skiljde sig åt på öar.
 • Fixade så att klockslagen som visas vid revolt faktiskt är läsliga klockslag (inte unix timestamp).
 • När man registrerade sig genom en extern webbsida visades inte hela bakgrunden.
 • Nu uppdateras informationen i senaten även vid rivningar.
 • Det var omöjligt att öppna fönstret med information om erövringskommandon.
 • Rankingen uppdaterades inte alltid som det var tänkt.
 • Att bläddra mellan sidor bland sina publicerade rapporter fungerade inte.
 • Nu kan man nå fönstret med stadsinfo även för spökstäder.
 • Webbläsaren Opera visade ibland en meningslös skrollbar när man skulle svara på meddelanden.
 • Sidan för handelsrapporterna blev ibland alldeles för stor och det fungerade inte alltid att skrolla.
 • Skrev en bättre beskrivning för besvärjelsen "Tillbaka från underjorden" - den gäller endast marktrupper.
 • La till lite mellanrum mellan max handelskapacitet och mängd råvaror.
 • Inbjudningsknappen visades även på spelare som redan är med i alliansen.
 • Fixade så att bilderna för bondbyns utbyggnadsnivåer inte längre kommer i fel ordning.
 • Såg till att ikonerna för besvärjelser i kommandoöversikten visas när de ska.
 • Fixade så att stads- och spelarlänkar även fungerar i IE 7.
 • En bugg med Captcha ska inte längre orsaka problem för massmejl.
 • Ibland visade senaten att man kunde uppgradera en byggnad trots att man inte hade tillräckligt med befolkning.
 • Tog bort en meningslös skrollbar som ibland visades hos den feniciska handlaren.
 • Listan över textstorlekar med BB-koder visades inte i Chrome.
 • Fixade en bugg med kompassen.
 • La till ett nytt typsnitt för koreanska.


Uppdatering 2.04

Aktiverades några dagar före 2011-06-09


Funktioner/Förändringar:

 • Spelare har nu möjligheten att öppna alliansforumet i en separat flik i webbläsaren.
 • Tiden det tar och mängden råvaror som man kan få från bondbyar har justerats.
 • Spelare kan nu stänga av en stadsgrupp från stadslistan.
 • Ny layout för de dagliga belöningarna.
 • När man anfaller någon med nybörjarskydd kan man nu se hur länge skyddet varar.
 • Stadsnamn i kommandon (i pop-upp) visar nu deras fulla namn om man håller musen över dem.
 • Den Feniciska handlarens illustrationer har blivit uppdaterade.
 • Fönster har en grå nyans när nytt innehåll laddas.


Buggar:

 • I vissa fall kunde spelare ta över en bondby utan att ha tillräckligt med trupper.
 • Ibland förblev kartan blå för IE-användare.
 • Informationsfönstret för öar hade ibland layoutproblem i IE.
 • Spelare i semesterläget bör inte få påminnelseemail längre.
 • Några oöversatta rader är fixade (hoppas ni lärde er lite tyska).
 • Meddelanden i alliansens förbundshändelselogg visade spelare som inte existerade längre.
 • Smärre layoutproblem med bondgårdsfönstrets titel.
 • De publicerade rapporerna i meddelanden hade layoutproblem.
 • Stadsöversikten hade smärre layoutproblem.
 • Antalet notifikationer i namnlisten ska nu uppdateras korrekt.
 • Några teckenstorlekar med BB-kod var inte synliga i Chrome.
 • Reglaget i inställningsfönstret är nu fixad.
 • Rapporterna hade mindre layoutproblem.
 • Kommandoöversikten hade layoutproblem.
 • Javascriptfelet som hände när man klickade på hammikonen i stadsöversikten två gånger är nu fixat.
 • Pop-uppfönster som inte försvann är nu fixade.
 • Stadsinformationen kunde inte öppnas ifall det var en revolt i staden.