Godkända script

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

Nedan är en lista på alla godkända och förbjudna script. Dessa scripts har setts över av vår Product manager, om du inte ser ett script på den här listan som du vill använda vänligen kontakta ticket. Det gäller även vid frågor kring script. Supporten är på engelska. Under inga omständigheter ska du använda ett script som inte blivit godkänt. Tack för din förståelse.

OBS! När en ny version av ett script kommer ut, kolla alltid först att det har tillåtits av InnoGames, det går bra att använda tidigare versioner tills den nya har blivit godkänd. Du är skyldig att använda en tillåten version av scriptet.

Godkända script:

Förbjudna script: Alla script som inte nämns ovan är förbjudna tills vidare och kommer leda till t.ex. banning.