Wiki Grepolis SE:Om

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

Om Grepolis Wiki

Den här wikin skapades med syfte att stödja spelet Grepolis. Wikin tillhandahåller användbar information till wikins användare, samtidigt som den låter användarna lägga till och ta bort innehåll på egen hand för att steg för steg öka mängden samlad kunskap - precis som i biblioteket i Alexandria.

All text i den här wikin ägs av InnoGames GmbH från och med det tillfälle då det sparas till databasen. Användare som missbrukar innehållet genom illvilliga handlingar eller lögner kommer bli begränsade i sina möjligheter att påverka wikins innehåll i framtiden.

Viktiga sidor