Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till: navigering, sök


I akademin kan du forska fram nya saker så som teknologier eller nya enheter till din stad. Dessa forskningar och sekventiella utforskningarna gäller för var stad för sig. Allting måste forskas fram i varje stad individuellt, vilket gör det möjligt att skapa sina egna forskningsanpassade arméer och städer.

   v  d  
 Research Tree    
1     ·     · 4     ·     · 7     ·     · 10     ·     · 13     ·     · 16     ·     · 19     ·     · 22     ·     · 25     ·     · 28     ·     · 31     ·     · 34     ·     ·
Slinger
Hoplites
Espionage
Horsemen
Bireme
Chariot
Fire Ship
Fast Transport Boat
Trireme
Ram
Stone Hail
Battle Experience
Archer
Diplomacy
Booty
Architecture
Crane
Light Ship
Catapult
Plow
Phalanx
Cartography
Temple Looting
Strong Wine
City Guard
Meteorology
Ceramics
Trainer
Shipwright
Conscription
Cryptography
Bunks
Breakthrough
Conquest
Divine Selection
Set Sail
Colony Ship
Democracy (Conquest Worlds Only)
MathematicsForskningspoäng

38 forskningspoäng tillgängliga enligt bilden. Bilden tagen från Hjältevärld, därav 144 maxpoäng.

Forskningspoäng är en slags resurs. Ju högre nivå du har på akademin desto fler forskningspoäng får du tillgång till. Det finns en maxgräns på 120 (Hjältevärld: 144) forskningspoäng per stad. Man kan få ytterligare 12 poäng genom att bygga ett Bibliotek. Du borde spendera dina forskningspoäng med måtta eftersom det är omöjligt att utforska allt i en enda stad.

I akademin kan du se hur många forskningspoäng du har tillgängliga och vad du har utforskat hittills.


Utforskning

För att kunna utforska en teknologi krävs det flera saker:

  • Nivån på akademin - Högst upp i akademin kan du se vilken nivå du behöver för varje utforskning.
  • Tillräckligt med forskningspoäng - Håll musen över en utforskning för att se hur många forskningspoäng du behöver. Poängen försvinner ifrån totalsiffran nere till höger när du utforskar något nytt.
  • Tillräckligt med råvaror - Vilka råvaror du behöver kan du också se genom att hålla musen över en utforskning.
  • Lediga platser i forskningsträdet

Om alla kraven är uppfyllda kan du klicka på en utforskning, så spenderas forskningspoäng och råvaror automatiskt. Forskningsträdet justeras.

Alla forskningsuppdrag utförs i logisk ordning.

Ovanför forskningstabellen kan du se denna markören:

Forschung regler.jpg

Pilen indikerar vilken nivå din akademi är. Detta gör det lätt att snabbt se vilka teknologier som är tillgängliga. Enligt bilden är alla utforskningar i de två första kolumnerna tillgängliga. Om pilen hade varit i den tredje kolumnen skulle allt i de tre första kolumnerna varit tillgängliga, och så vidare.


Ta tillbaka forskning

Det är möjligt att ångra din forskning genom att använda kulturpoäng. Dina kulturpoäng hittar du på Torget.


Teknologier

Bild Teknologi Beskrivning Kostnad
På nivå 1
Slinger.png Slungkastare Gör det möjligt att utbilda slungkastare. Wood.png300 Stone.png500 Silver.png200 Research Points.png4
Archer.png Bågskytt Gör det möjligt att utbilda bågskyttar. Wood.png550 Stone.png100 Silver.png400 Research Points.png8
Town guard.png Stadsvakt Stadsvakten förstärker milisen med fem krigare per bondgårdsnivå. Wood.png400 Stone.png300 Silver.png300 Research Points.png3
På nivå 4
Hoplite.png Hoplit Gör det möjligt att utbilda hopliter. Wood.png600 Stone.png200 Silver.png850 Research Points.png8
Diplomacy.png Diplomati Diplomati minskar risken för motstånd från en bondby med 20%. Wood.png100 Stone.png400 Silver.png200 Research Points.png3
Meteorology.png Meteorologi Dina fotsoldater förflyttar sig 10% snabbare. Wood.png2500 Stone.png1700 Silver.png6500 Research Points.png4
På nivå 7
Espionage.png Espionage Spioner blir 20% starkare. Fil:Holz.png900 Fil:Stein.png900 Fil:Silbermünzen.png1100 Research Points.png3
Booty.png Byte Dina trupper kan bära 30% mer byte. Wood.png1200 Stone.png1200 Silver.png1200 Research Points.png3
Pottery.png Keramik I ditt lager kan ytterligare 2500 råvaror lagras. Wood.png700 Stone.png1500 Silver.png900 Research Points.png4
På nivå 10
Rider.png Ryttare Gör det möjligt att utbilda ryttare. Wood.png1400 Stone.png700 Silver.png1800 Research Points.png8
Architecture.png Arkitektur Genom att utveckla arkitekturen kan du sänka råvarukostnaderna för byggnader med 10%. Wood.png1900 Stone.png2100 Silver.png1300 Research Points.png6
Instructor.png Utbildare Utbildare underlättar utbildningen av dina soldater. Dina kaserner arbetar 10% snabbare. Wood.png800 Stone.png1300 Silver.png1600 Research Points.png4
På nivå 13
Bireme.png Birem Gör det möjligt att bygga biremer. Wood.png2800 Stone.png1300 Silver.png2200 Research Points.png8
Building crane.png Byggkran Ökar bygghastigheten i senaten med 10%. Wood.png3000 Stone.png1800 Silver.png1400 Research Points.png4
Shipwright.png Skeppsbyggare Skeppsbyggare hjälper dina varvsarbetare. Hamnen arbetar 10% snabbare. Wood.png5000 Stone.png2000 Silver.png3900 Research Points.png6
Colonize ship.png Koloniskepp Gör det möjligt att bygga koloniskepp. Wood.png7500 Stone.png7500 Silver.png9500 Research Points.png0


På nivå 16
Chariot.png Stridsvagn Gör det möjligt att bygga stridsvagnar. Wood.png3700 Stone.png1900 Silver.png2800 Research Points.png8
Attack ship.png Brandskepp Gör det möjligt att bygga brandskepp. Wood.png4400 Stone.png2000 Silver.png2400 Research Points.png8
Conscription.png Värnplikt Genom att införa värnplikt minskar kostnaderna för markenheter med 10%. Wood.png3800 Stone.png4200 Silver.png6000 Research Points.png4
På nivå 19
Demolition ship.png Brännare Gör det möjligt att bygga brännare. Wood.png5300 Stone.png2600 Silver.png2700 Research Points.png8
Catapult.png Katapult Gör det möjligt att bygga katapulter. Wood.png5500 Stone.png2900 Silver.png3600 Research Points.png8
Cryptography.png Kryptografi Genom att utveckla kryptografi har fientliga spioner 20% svårare att utföra sitt arbete. Wood.png2500 Stone.png3000 Silver.png5100 Research Points.png6
Democracy.png Demokrati Dina medborgare sluter upp bakom sin anförare. Om någon försöker överta staden tar det 10% längre tid. Wood.png3100 Stone.png3100 Silver.png4100 Research Points.png6
På nivå 22
Small transporter.png Snabb transportbåt Gör det möjligt att bygga snabba transportbåtar. Wood.png6500 Stone.png2800 Silver.png3200 Research Points.png8
Plow.png Plog Bondgården kan försörja 200 invånare till. Wood.png3000 Stone.png3300 Silver.png2100 Research Points.png4
Berth.png Kojar Dina transportskepp kan transportera 6 ytterligare enheter. Wood.png8900 Stone.png5200 Silver.png7800 Research Points.png6
På nivå 25
Trireme.png Trirem Gör det möjligt att bygga triremer. Wood.png6500 Stone.png3800 Silver.png4700 Research Points.png8
Phalanx.png Falang Dina trupper bildar en mäktig falang och kämpar därigenom 10% bättre. Wood.png4000 Stone.png4000 Silver.png15000 Research Points.png9
Breach.png Genombrytning Gör det möjligt att använda angreppsformen genombrytning. Dina skepp ger dina transportbåtar bättre genombrytningsförmåga att nå land. Däremot kämpar dina skepp sedan 50% sämre. Wood.png8000 Stone.png8000 Silver.png9000 Research Points.png6
Mathematics.png Matematik Genom utvecklingen av matematik kan råvarukostnaderna för skepp sänkas med 10%. Wood.png7100 Stone.png4400 Silver.png8600 Research Points.png6
På nivå 28
Ram.png Ramm Dina skepps stridsförmåga ökar med 10%. Wood.png7900 Stone.png9200 Silver.png14000 Research Points.png10
Cartography.png Kartografi Genom utvecklingen av kartografi kan dina skepp navigera bättre och 10% snabbare. Wood.png10000 Stone.png6700 Silver.png12500 Research Points.png8
Take over.png Erövring Gör det möjligt att erövra fientliga städer. Wood.png12000 Stone.png12000 Silver.png16000 Research Points.png0
På nivå 31
Catapault Speed.png Stenhagel Gör det möjligt för dina katapulter att skada andra byggnader än stadsmuren. Sannolikheten för detta ökar med 10% per katapult. Wood.png8500 Stone.png5900 Silver.png6600 Research Points.png4
Temple Looting.png Tempelplundring Dina mytiska enheter kan plundra gunst från fiendetempel ( 5 gunster per enhet - förutom Hydror). Wood.png9200Stone.png5300 Silver.png10000 Research Points.png6
Divine Selection.png Gudomligt urval Dina mytiska enheters anfalls- och försvarsstyrkor är höjd med 10%. Wood.png10000 Stone.png8000 Silver.png1200 Research Points.png10
På nivå 34
Combat Experience.png Stridserfarenhet Du får ytterligare krigspoäng för 10% av dina förlorade enheter. Wood.png9800 Stone.png1140 Silver.png14200 Research Points.png6
Strong Wine.png Starkt vin Varaktigheten för stadsfesten och de olympiska spelen reduceras med 15%. Wood.png8000 Stone.png6500 Silver.png11000 Research Points.png4
Set Sail.png Sätt segel Dina koloniskepp är utrustade med större segel och når deras destination 10% snabbare. Wood.png13000 Stone.png9700 Silver.png15500 Research Points.png8