Handel

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering
Marknads-platsen under konstruktion.

Marknadsplatsen gör det möjligt för dig att bedriva handel med dina tre råvaror; Stone.png Sten, Wood.png Trä och Silver.png Silvermynt. Eftersom varje by är naturligt snabbproducerande av en typ av råvara och sviktande i produktionen av en annan typ så blir handel ett viktigt verktyg för att ha de nödvändiga råvarorna tillgängliga så att din stad skall kunna växa så snabbt som möjligt.


Handel med bondbyar

För att kunna balansera den ojämna produktionen av de tre olika råvarorna är det viktigt att handla med överflödiga råvaror till bondbyar där de kan tänkas behövas.


Förutsättningar

För att möjliggöra handel så måste din stad innehålla en marknadsplats. Bondbyn du vill handla med måste ha en stämning på mer än 80%, så är det rekommenderat att ha bra relationer mer byarna omkring dig.


Råvarubyten

Sammanfattningen av en bondby.

När du hittat en bondby som har sådan stämning att de kan tänka sig att handla med dig kan du titta på byns sammanfattning för att se vilka råvaror de vill byta. Den gröna pilen visar vilken råvara du kan få av dem, och den gula pilen visar vilken råvara du måste skicka.

I exemplet till höger ser man hur bondbyn vill byta bort Stone.png Sten mot att få Wood.png Trä istället.

Handelskurser

Vilket värde, eller vilken handelskurs bondbyarna vill byta råvaror med kan man också hitta i sammanfattningen. Värdet visar hur mycket bondbyarna är villiga att avvika från lika värde för att få tag i den råvaran de vill ha. Ett värde på 1:1.00 innebär att bondbyn anser båda resurserna vara lika mycket värda, så för 100 Trä kommer de betala 100 Sten.

På exempelbilden ovan är handelskursen 1:1.09, vilket innebär:

  • Skickar man Wood.png 100 Trä får man Stone.png 109 Sten tillbaka.

Ojämna byten avrundas till närmaste heltal, så:

  • Skickar man Wood.png 10 Trä får man Stone.png 11 Sten tillbaka.

Bonbyar har oftast bara 2000 råvaror att handla med vid ett tillfälle, oavsett vilken nivå du har på Marknadsplatsen.


Dags att handla

Handelssidan i en bondby.

För att börja handla klickar du på bondbyns Handelssida. På den sidan kan du välja hur mycket råvaror du vill skicka (upp till 2000) och se hur mycket råvaror du får tillbaka och hur lång tid det tar. När du är färdig klickar du på Skicka för att skicka iväg dina handelsmän till bondbyn.

Så fort du har skickat iväg handelsmännen kommer dina råvaror försvinna ifrån lagret (100 Trä). Några minuter senare kommer bondbyns handelsmän leverera den mängden resurser ni kommit överens om (109 Sten) till din stad.


Handelsinformation i din stad.
  • När bondbyns handelsmän kommer fram till din stad får du en rapport (om du inte valt att filtrera bort handelsrapporter).
  • Att handla med en bondby påverkar varken stämningen eller styrkan.
  • Efter bytet kommer handelskursen falla med 0.03 poäng för var hundrade råvara.
  • Handelskursen kommer sedan stiga, oavsett stämning och styrka, med 0.02 poäng i timmen tills kursen når det högsta värdet på 1:1.25.

Handel med spelare

Om bondbyarna på din ö inte kan erbjuda dig vad du behöver kan du istället handla råvaror med andra spelare. För att kunna skicka råvaror över havet måste Marknadsplatsen vara minst nivå 10.


Andras erbjudanden

Andra spelares erbjudanden hittar du inne i Marknadsplatsen. Du kan filtrera med olika alternativ till vänster för att hitta erbjudanden som passar dig. För att acceptera ett erbjudande drar du markören för att välja hur många råvaror du vill byta enligt erbjudandets handelskurs och klickar på Skicka.


Skapa eget erbjudande

För att skapa ett erbjudande måste Marknadsplatsen vara minst nivå 5. Klicka på Skapa erbjudande-fliken i Marknadsplatsen. Välj hur många och vilken typ av råvaror som du vill ha, och välj sedan hur långt bort du kan tänka dig att skicka råvarorna (mätt i timmar). När du är färdig klickar du på Skapa. Andra spelare kan acceptera hela erbjudandet om de vill, men kan även välja att skicka färre råvaror till samma handelskurs. Man kan inte skapa erbjudanden med en handelskurs högre än 10:1.