Enhetsöversikt

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

I Grepolis kan du bygga enheter för att attackera andra städer eller för att försvara dina egna. Marktrupper kan användas för att plundra andra städer på din ö, medan havsenheter används för att transportera marktrupper till andra öar eller för att attackera andra skepp. Varje markenhet har en av tre vapentyper, och även tre defensiva värden som visar hur effektivt den kan försvara emot varje vapentyp.

Du kan träna marktrupper i Kaserner (med undantag för Milismannen). Havsenheter kan byggas i Hamnen.

Enhet Wood Stone Silver Favour Population Attack Defence Blunt Defence Sharp Defence Distance Defence Loot Transport.png Speed Gud
Milisman
Milisman
- - - - - 2 (Stick) - 6 8 4 - - 0 -
Svärdsman
Svärdsman
95 0 85 0 1 5 (Slag) - 14 8 30 16 - 8 -
Slungkastare
Slungkastare
55 100 40 0 1 23 (Avstånd) - 7 8 2 8 - 14 -
Bågskytt
Bågskytt
120 0 75 0 1 8 (Avstånd) - 7 25 13 24 - 12 -
Hoplit
Hoplit
0 75 150 0 1 16 (Stick) - 18 12 7 8 - 6 -
Ryttare
Ryttare
240 120 360 0 3 60 (Slag) - 18 1 24 72 - 22 -
Stridsvagn
Stridsvagn
200 440 320 0 4 56 (Stick) - 76 16 56 64 - 18 -
Katapult
Katapult
700 700 700 0 15 100 (Avstånd) - 30 30 30 400 - 2 -
Enhet Wood Stone Silver Favour Population Attack Defence Blunt Defence Sharp Defence Distance Defence Loot Transport.png Speed Gud
Transportbåt
Transportbåt
500 500 400 0 7 0 0 - - - - 26 8 -
Birem
Birem
800 700 180 0 8 24 160 - - - - 0 15 -
Brandskepp
Brandskepp
1300 300 800 0 10 200 60 - - - - 0 13 -
Brännare
Brännare
500 750 150 0 8 20 1 - - - - 0 5 -
Snabbt fraktskepp
Snabbt fraktskepp
800 0 400 0 5 0 0 - - - - 10 15 -
Trirem
Trirem
2000 1300 1300 0 16 250 250 - - - - 0 15 -
Koloniskepp
Koloniskepp
10000 10000 10000 0 170 0 0 - - - - 0 3 -
Enhet Wood Stone Silver Favour Population Attack Defence Blunt Defence Sharp Defence Distance Defence Loot Transport.png Speed Gud
Minotaur
Minotaur
2500 1050 5450 180 30 650 (Slag) - 750 330 640 480 - 10 Zeus mini.png
Mantikora
Mantikora
5500 3750 4250 270 45 1010 (Stick) - 170 225 505 360 - 22 Zeus mini.png
Cyklop
Cyklop
3000 5000 4000 240 40 1,035 (Avstånd) - 1,050 10 1,450 320 - 8 Poseidon mini.png
Hydra
Hydra
6750 3500 4750 300 50 1310 1400 - - - - 0 8 Poseidon mini.png
Harpya
Harpya
2000 500 1700 85 14 295 (Slag) - 105 70 1 340 - 28 Hera mini.png
Medusa
Medusa
1100 2700 1600 110 18 425 (Stick) - 480 345 290 400 - 6 Hera mini.png
Kentaur
Kentaur
2300 400 900 70 12 134 (Avstånd) - 195 585 80 200 - 18 Athena mini.png
Pegasus
Pegasus
4000 1300 700 120 20 100 (Stick) - 750 275 275 160 - 35 Athena mini.png
Kerberos
Kerberos
1950 2350 4700 180 30 210 (Slag) - 825 300 1575 240 - 4 Hades Mini.png
Erinyes
Erinys
3300 6600 6600 330 55 1700 (Avstånd) - 460 460 595 440 - 10 Hades Mini.png
Gripen
Gripen
4100 2100 5200 230 35 900 (Slag) - 320 330 100 350 - 18 Artemis
Kalydoniska vildsvinet
Kalydoniska vildsvinet
2900 1500 1600 120 20 180 (Stick) - 700 700 100 240 - 16 Artemis
Satyr
Satyr
1450 750 2600 95 16 385 (Stick) - 55 105 170 335 - 136 Aphrodite
Hydra
Siren
1700 1300 2200 110 16 180 (Marin) 170 - - - - 0 22 Aphrodite mini.png
Gudasänd
Gudasänd
0 0 0 12 3 45 (Slag) - 40 40 40 5 - 16 Goden