Ombalansering av öuppdrag

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

Ö-uppdrag är tillgängliga på öar med bondbyar. Dessa uppdrag tillåter dig att ta dig an utmaningar på en skala i fas med din progression i spelet, belönar dig med värdefulla föremål och låter dig få visdoms- och krigsmynt som kan användas för att öka din hjältes nivå.

Från och med maj 2017 kommer det här systemet att vara omarbetat för att hålla dessa uppdrag attraktiva för spelare på alla nivåer.

Summering av förändringar

Huvudmålet med ö-uppdragens ombalansering var för att lägga dem i skala med spelares progression, därmed göra dem svårare och belöningarna värda utmaningen. Ytterligare fokus lades på att ta bort omständigheter och blockeringar samt att förbättra layoutens helhet så det blir lättare att förstå och att använda.

Iterationer

Förändringarna kommer att släppas i olika delar, vilket tillåter oss att testa och förändra efter spelares feedback. Vissa iterationer kommer bara finnas tillgängligt för beta, medan andra också implementeras på live-världar.

Första iterationen

Med den första iterationen kommer användandet av mytologiska enheter för uppdrag att läggas till, antalet krigs- och visdomsmynt kommer att ta världshastighet i åtanke och enheters förstärkningseffekter kommer att justeras för att ligga bättre i skala.

Andra justeringar har också gjorts för hur svåra uppdragen ska vara. Enbart den största staden på ön tas i åtanke, så nygrundade städer får inte enkla uppdrag och därmed mindre värdefulla belöningar.

Andra iterationen

För den andra iterationen har ö-uppdragens svårighetsgradsberäkning förändrats i fas med spelets progression. Målet är att belöningarna ska ligga bättre i fas med hur spelet utvecklar sig. Från 250 000 poäng och över kommer nya utmaningar med bättre belöningar.

Dessutom justerades flera belöningar för att kunna balanseras bättre, t.ex. med resursbonusar som får fortsatt värde senare i spelet. Ett speciellt fokus har lagts på ö-uppdragsbelöningar för att försäkra att värdet håller sig sett över alla belöningstyper så att spelare inte vill neka vissa uppdrag med klara av andra.

Tredje iterationen

Den tredje iterationen justeras algoritmerna som definierar när och hur ofta ö-uppdrag visas för att tillåta spelare som varit borta en längre tid att börja med uppdrag igen så fort de är tillbaka.

Fjärde iterationen

I den fjärde iterationen har feedback tagits i åtanke och flera effektbonusar blev icke staplingsbara efter att dessa effekter blev för kraftfulla när man hade flera aktiverade samtidigt.

Jämförelsetabell

I listan över individuella förändringar för föremål, borde ni kunna se översikten kring de viktigaste förändringarna.


Funktion Gamla systemet Nya systemet
Uppdragsmål: Samla trupper Inga mytologiska trupper kan skickas

Målet ber dig att skicka ett visst antal trupper.

Mytologiska enheter kan skickas

Målet ber dig att skicka trupper i storlek till populationen.

Svårighetsgradsberäkning för ö-uppdrag Snittpoängen beräknat på alla städer på en ö bestämmer svårighetsgraden. Poäng på den mest utvecklade staden på ön bestämmer svårighetsgraden.
Möjliga svårighetsgrader för uppdrag 18 24
Spelframgångsnivåer 3 4
Intervaller för ö-uppdrag 2, 4 eller 8 timmar

Beroende på spelets progression.

2, 4, 8 eller 12 timmar

Beroende på spelets progression.

Uppdrag efter mer än 24 timmars frånvaro Visas efter satta intervaller. Minst ett uppdrag tillgängligt efter senaste inloggning.
Maximalt tillgängliga uppdrag 10 6
Maximalt tillgängliga uppdrag 4 3
Ställen för tillgängliga uppdrag Stadsöversikt och ö Stadsöversikt, ö och uppdragslogg

Generella förändringar

Vissa föremålsförändringar är tillgängliga i flera områden av spelet, inte bara inom ö-uppdragssystemet.

Föremål

Följande föremål ar fått deras värden justerade när de ges via ö-uppdrag och event. Det här har ingen effekt på föremål som fås via erbjudanden eller kampanjer. Dessutom är det olika beräkningar för myntbelöningar genom ö-uppdrag.

Föremål Gamla systemet Nya systemet
Instant favor.png Multiplikator: Föremålsnivå Multiplikator: Föremålsnivå, spelprogression
Unit movement boost.png Duration: 30 minuter per föremålsnivå Duration: 60 minuter per föremålsnivå
Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png Currency coins of both.png Multiplikator: Föremålsnivå Multiplikator: Föremålsnivå, världshastighet
Instant resources wood.png Instant resources stone.png Instant resources iron.png Instant resources all.png Multiplikator: Föremålsnivå, världshastighet Multiplikator: Föremålsnivå, världshastighet, spelprogression
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png Resource boost all.png 50% per effekt 250% per föremålsnivå


Beräkningar för enhetsförstärkning

y known numbers. Basvärdet för förstärkningseffekter har ökats för att hålla dem i balans med spelprogressionen.

Föremål Gammalt basvärde Nytt basvärde
Unit training boost slinger.png 4 6
Unit training boost hoplite.png 4 5
Unit training boost archer.png 4 6
Unit training boost sword.png 4 6

Värdet beräknas enligt följande: basvärde*världshastighet*spelprogressionsfaktor.

Svårighetsgrader och belöningar

Huvudfokuset för ö-uppdragsombalanseringen var att göra uppdrag utmanande och belönande oavsett nivå. Därför är en stor del av förändringarna med det i åtanke.

Uppdragens svårighetsgrad

Ö-uppdragens svårighetsgrad bestäms av spelprogressionen och hur stor den största staden är på ön.

Spelprogression Antal poäng (gammal) Antal poäng (ny)
1 <10,000 <10,000
2 10,000-49,999 10,000-49,999
3 >50,000 50,000-249,999
4 ej tillgänglig >250,000

Förut fanns det bara tre nivåer. Det här har nu ökats till fyra. Dessutom finns en tionde utmaningsfaktor tillagd för att bättre bestämma belöningen för varje uppdrag.

Dessutom är de krävda stadspoängen för varje nivå justerade för att inte längre ta genomsnitt i åtanke. Det är enbart den största staden på ön som bestämmer utmaningsfaktorn i uppdragen på den ön.

Utmaningsfaktor Genomsnittspoäng (gammal) Poäng för största staden (ny)
1 <300 <750
2 300-500 750-1499
3 501-800 1500-2499
4 801-1500 2500-3999
5 1501-2750 4000-5499
6 2751-5000 5500-7499
7 5001-7500 7500-9499
8 7501-11000 9500-11999
9 >11000 12000-14999
10 Ej tillgänglig >14999

Uppdragens svårighet bestäms via följande formel: spelprogression * utmaningsfaktor.

Belöningsförändringar

Alla belöningar ska vara värdefulla genom hela spelets gång. Följande tabell visar nya och gamla belöningstyper så ni kan jämföra.

Belöningstyp Gammal belöning Ny belöning
Visdoms- och krigsmynt Föremål Visdoms- och krigsmynt

Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png

Visdoms- och krigsmynt
Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png
Effekt Antal ej i fas med världshastighet.
Antal i fas med världshastighet.
(Maxmultiplikator: 4)
Förbättrad resursproduktion Föremål Förbättrad resursproduktion
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png
Förbättrad resursproduktion
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png
Effekt Produktion ökas med 50% per effekt. Produktion ökas med 250% per föremålsnivå.
Reducerad konstruktionstid Föremål 'Ökad konstruktion
Building order boost.png
Effektiva arkitekter(sällsynt, episk)

Rare building order boost.png Epic building order boost.png

Effekt 30% reducerad konstruktionstid.
Påverkar konstruktionsprocessen efter aktivering.
25%/50% reducerad konstruktionstid.
Påverkar konstruktionsprocessen på nuvarande eller initierad byggnad.
Reducerad värvningstid Föremål Ökad värvning
Unit order boost.png
Reducerad värvningstid (sällsynt, episk)
Rare unit order boost.png Epic unit order boost.png
Effekt 30% reducerad värvningstid.
Påverkar värvningsprocessen efter aktivering.
25%/50% reducerad värvningstid
Påverkar värvningsprocess på initierad eller redan påbörjad produktion.
Förbättrad attack Föremål Förbättrad attack
Attack boost.png
Förbättrad attack (sällsynt, episk)
Rare attack boost.png Epic attack boost.png
Effekt 10% bonus på attack. 10/20% bonus på attack.
Förbättrat försvar Föremål Förbättrat försvar
Defense boost.png
Förbättrat försvar (sällsynt, episk)
Rare defense boost.png Epic defense boost.png
Effekt 5% bonus på försvar. 5%/10% bonus på försvar.
Påtvingad lojalitet Föremål Påtvingad lojalitet
Forced loyalty.png
n/a
 
Effekt tillgänglig Ej tillgänglig

Alla effekter med sällsynt eller episk version kan inte längre staplas med deras normala motparter. När det aktiveras kommer den mest kraftfulla att gälla.

Andra justeringar

Tillsammans med förändringar på svårighetsgrad och belöningar har det även blivit förändringar på UI:n tillsammans med uppdragsmål och specifika negativa effekter som kan aktiveras med dessa mål.

Uppdragsmål

Följande mål är för aggressiva och och fredfulla sätt har justeras:

Mål Förändringsområde Gammal Ny
Samla trupper Enhetstyper att skicka Vanliga enheter Vanliga och mytologiska enheter
Antal kräva enheter Satt antal Satt invånarantal
Attackera enheter Antal besegrade enheter Satt värde per svårighetsgrad Beroende på världshastighet (Hastighet^0.8)
Plundringsdelning Första spelaren som anfaller får mest plundring lika plundring för alla spelare
Försvara mot enheter Antal enheter att försvara mot Satt värde per svårighetsgrad Beroende på världshastighet (Hastighet^0.8)
Vänta Tid som måste passera 5 minuter - 9 timmar 4-16 timmar


Uppgifter som låter spelaren få negativa effekter har justeras för att påverka resursproduktion istället för anfall och försvar.

Negativ effekt Gamla värde Nya värde
Wood production penalty.png -30% -50%
Stone production penalty.png -30% -50%
Iron production penalty.png -30% -50%
Attack penalty.png -30% -20%
Defense penalty.png -30% -10%
Loyalty loss.png -10% per timme Ej tillgänglig

Det är inte längre möjligt att ha följande uppdragsmål på samma gång: Attackera och samla trupper. Det är för att försäkra att städer fokuserar på att värva skepp alltid ska ha minst ett uppdrag tillgängligt.

Uppdragsvisning och begränsningar

Hur ofta man får uppdrag har justeras. Beroende på din spelprogression kommer ett nytt uppdrag visas var 2, 4, 8 och 12 timme. Dessutom har mekanikerna justeras så att det alltid finns ett uppdrag tillgängligt om man varit borta mer än 24 timmar.

Maximalt antal tillgängliga uppdrag har reducerats från 10 till 6. Dessutom kan enbart 3 uppdrag vara aktiva samtidigt istället för 4.

UI

Ö-uppdragen visas nu i uppdragsloggen vilket gör dem mer tillgängliga.

Dessutom visas inte längre aktiva uppdrag på högra sidan av skärmen.