Byggnader

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering


OBS! Informationen om Version 2.0 och allt vad det innebär håller just nu på att uppdateras.. Mer information om de nya funktionerna finns i artikeln Version 2.0. Resten av wikin kommer uppdateras när 2.0 gäller för alla världar.

I Grepolis kan du bygga ut dina byggnader för att utveckla din stad eller by. Varje byggnad har en egen funktion om det så är att konstruktera andra byggnader, rekrytera trupper, resursproduktion eller någon annan funktion. De flesta byggnader har vissa krav som måste uppfyllas innan de kan färdigställas. Du bygger samtliga byggnader via senaten och ökar därmed stadens poäng.

Det finns även 8 specialbyggnader som ger din stad en unik bonus. Utav dessa byggnader kan du endast bygga en från varje sida så planera noga vilka specialbyggnader du helst vill ha.

På Hjältevärldar har flera byggnader utökad maximal nivå.

Byggnader
Main 50x50.png
Senat
Build.png
Lumber 50x50.png
Sågverk
Build.png
Farm 50x50.png
Bondgård
Build.png
Stoner 50x50.png
Stenbrott
Build.png
Storage 50x50.png
Lager
Build.png
Ironer 50x50.png
Silvergruva
Build.png
Barracks 50x50.png
Kaserner
Build.png
Wall 50x50.png
Stadsmur
Build.png
Hide 50x50.png
Grotta
Build.png
Docks 50x50.png
Hamn
Build.png
Academy 50x50.png
Akademi
Build.png
Temple 50x50.png
Tempel
Build.png
Market 50x50.png
Marknadsplats
Build.png

Byggnad Beskrivning
Main 50x50.png
Senat
I senaten kan du låta uppföra nya byggnader eller bygga ut befintliga. Ju högre nivå senaten har, desto snabbare färdigställs arbetet med byggnaderna.
Hide 50x50.png
Grotta
I grottorna kan spioner anlitas för att utforska fientliga städer. Du kan gömma undan silvermynt i grottor. Du kan inte hämta dem ur grottorna. Du kan använda mynten för att anlita spioner som berättar om specifika detaljer och byggnationsnivåer för främmande städer.
Storage 50x50.png
Lager
I lagret förvaras din stads råvaror. Ju högre utbyggnadsnivå ditt lager har, desto mer råvaror kan lagras. 10 % av varje råvara är säker mot plundring.
Farm 50x50.png
Bondgård
Bondgården förser dina arbetare och trupper med livsmedel. Om bondgården inte byggs ut kan din stad inte växa. Ju högre utbyggnadsnivå bondgården har, desto fler invånare kan försörjas och desto fler trupper kan rekryteras.
Place 50x50.png
Torg
På torget får du en översikt av dina trupper inom och utanför staden. Dessutom kan du beundra din stads kulturella landvinningar och planera nästa fälttåg med krigssimulatorn.
Lumber 50x50.png
Sågverk
Dina skogshuggare fäller de massiva träden i de djupa skogarna utanför din stad. Virket behövs för att bygga upp staden och för trupperna. Ju högre utbyggnadsnivå som skogshuggarna har, desto mer timmer produceras.
Stoner 50x50.png
Stenbrott
I stenbrottet bryter dina arbetare den sten som är så viktig för din stad. Ju högre utbyggnadssteg som stenbrottet har, desto mer sten bryts.
Ironer 50x50.png
Silvergruva
I silvergruvan gräver dina arbetare efter det värdefulla silver som används för att prägla silvermynt. Ju högre utbyggnadssteg din gruva har, desto fler silvermynt kan präglas.
Market 50x50.png
Marknadsplats
På marknadsplatsen kan du sända råvaror till andra spelare. Dessutom kan du bedriva handel med bondbyarna på din ö.
Docks 50x50.png
Hamn
I hamnen bygger du ut din flotta. Du kan både bygga transport- och stridsenheter. Hur snabbt varvsarbetarna kan bygga skeppen beror på vilken utbyggnadsnivå hamnen har.
Barracks 50x50.png
Kaserner
I kasernerna kan du rekrytera vanliga trupper och mytiska enheter. Ju högre utbyggnadsnivå som kasernerna har, desto snabbare kan du utbilda dina trupper.
Wall 50x50.png
Stadsmur
Stadsmuren skyddar din stad mot fientliga trupper. Den ökar både basförsvaret och dina egna truppers försvarsvärde.
Academy 50x50.png
Akademi
I akademin kan du bedriva forskning. Grepolis har olika teknologier som förstärker dina trupper, som ger dig effektivare byggtekniker eller nya stridstekniker. Ju högre utbyggnadssteg din akademi har, desto fler teknologier kan du upptäcka.
Temple 50x50.png
Tempel
I templet kan du dyrka valfri gud. Varje gud i Grepolis har olika gudomliga krafter och kan väcka olika mytiska enheter till liv. För att kunna utnyttja någon av dessa förmågor behöver du gudomlig gunst, vilket du får genom att dyrka guden i templet. Ju högre utbyggnadsnivå som templet har, desto mer stiger du i gunst hos gudarna.


Byggnaderna i den här tabellen är begränsade som så att du bara får lov att bygga två per stad av de åtta som finns att välja på. De är uppdelade i två grupper om fyra, och från varje grupp får du endast bygga en byggnad.
Byggnad Beskrivning
Den första gruppen består av Teater, Termer, Bibliotek och Fyr.
Theater 50x50.png
Teater
När du bygger en teater kan du visa stora dramer för befolkningen och därigenom höja den kulturella nivån i staden.
Thermal 50x50.png
Termer
Hygienen blev viktig i antikens Grekland. Om du bygger termer kan folkhälsan öka och därigenom befolkningstalet ökas med 5 %.
Library 50x50.png
Bibliotek
Kunskap är makt. Om du bygger ett bibliotek får du 12 extra forskningspoäng som du kan investera i forskningen av nya teknologier vid akademin.
Lighthouse 50x50.png
Fyr
Fyren i Alexandria hörde till världens 7 underverk. Om du bygger en liten fyr i närheten av hamnen ökar du din flottas hastighet med 15 %, eftersom skeppen får avsevärt lättare att navigera.
Den andra gruppen består av Torn, Gudastaty, Orakel och Handelskontor.
Tower 50x50.png
Torn
Ett mäktigt vakttorn ökar dina truppers defensiva stidsförmåga med 10 % och gör din stad till en näst intill ointaglig plats för angripare.
Statue 50x50.png
Gudastaty
De grekiska gudarna är svåra att tjusa och kräver många olika tecken på tillbedjan. Med gudastatyer visar du gudarna hur viktiga de är och ökar den gudomliga gunst som du frambringar i templet.
Oracle 50x50.png
Orakel
Med hjälp av oraklet avslöjas fientliga spioner. Därigenom får du reda på vem som spionerar på dig och kan förbereda dig bättre för hotande angrepp.
Trade office 50x50.png
Handelskontor
Ökar det maximala handelsförhållandet med bondbyar.