Grunder

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

Här finner du all grundläggande information om spelet och hur dina första steg bör se ut.

Råvaror

"Till modiga män. Vinsterna som krig erbjuder är frihet och berömmelse" - Lycurgus av Sparta

Upptäckandet av råvaror är grunden till din stads väg mot en mäktig dynasti. I Grepolis, finns det 4 råvaror - 3 vanliga och 1 speciell. De vanliga är trä, sten och silvermynt. Den mytologiska tron i det antika Grekland spelade en stor roll, så därför är den fjärde råvaran den gudomliga gunsten från gudarna. Råvaror behövs till alla trupper och byggnader. Du får råvaror automatiskt genom dina gruvor (Sågverk, Stenbrott, Silvergruva) eller Templet (gudomlig gunst). Råvarorna produceras konstant även om du inte är inloggad på ditt spelkonto.

Mängden råvaror du får per timme baseras på nivån (storleken) av dina byggnader. I de fall då råvaror inte används bör du se till att ditt lager är så stort som möjligt så att inget går förlorat. Observera hur stort ditt lager är, hur mycket råvaror det rymmer och sedan kan du se hur mycket som kan lagras i det övre högra hörnet på sidan. Numret under lagersymbolen visar hur mycket ditt lager kan förvara. Detta nummer är den totala mängden för varje råvara. Får du plats med 300 i ditt lager kan du ha 300 trä, 300 sten och 300 silver.

Första stegen

I början på spelet behöver din stad framför allt annat: Råvaror. Sågverket producerar trä, stenbrottet producerar sten och silvergruvan ger silvermynt. Gunsten som gudarna förser dig med under spelets gång är oerhört viktig, men inte förrän senare under spelets gång. Ju mer du bygger ut de konstruerade byggnaderna, desto högre produktion utvinns. Denna expandering är den huvudsakliga prioriteringen och bör ha din fulla uppmärksamhet under de första dagarna.

Medan du bygger ut dina råvarubyggnader kommer du bli tvungen att bygga ut din bondgård. Varje gång en byggnad byggs ut behöver den fler invånare för att hållas i god skick. Medan dina råvarubyggnader stiger i nivå kommer du också till slut att bli tvungen att öka ditt lager. Efter detta är det en bra idé att börja säkra staden. I slutändan kommer du att vilja skydda dina råvaror från dina grannars giriga händer. De kan plundra din stad på råvaror genom att anfalla dig. Lagret förser dig med en liten hjälp här dock. Ju större lager du har, desto mer råvaror kan det förvara och det blir svårare för dina fiender att ta. Sedan kan du använda råvarorna för att bygga upp din stad för att försvara dig mot dina fiender. Du bör jobba flitigt med försvaret om det finns andra starka städer på din ö. Dessutom bör du också bygga ut stadens mur. Genom att följa dessa enkla steg kommer du smidigt igenom de första stegen och kommer kunna utdela stor skada på de giriga som försöker plundra dig på råvaror.

Efter att stadens produktion nått den nivå du är nöjd med, bör du börja rekrytera trupper och börja med handel. Med kasernerna kan du träna svärdsmän. De är inte anpassade för anfall men de erbjuder stora möjligheter för att plundra små svaga spelare eller för att tvinga till sig skatter från bondbyar.

Du bör också tänka på att bli medlem i en stor allians. Spelare som går ihop kan få bättre försvar och handla med varandra. Här kan du även passa på att bekanta dig med andra människor. Det är mycket mer logiskt för en spelare att gå med en redan bestående allians istället för att skapa sin egen.

Sen start

Skulle du komma in i en "sen" period av en värld är det av yttersta vikt att du anpassar din strategi. En snabb råvaruproduktion spelar en stor roll så att byggnader i staden kan byggas ut snabbt. Det är även oerhört viktigt att du skyddar dig mot plundringståg från dina grannar. För att förhindra stora förluster av dina råvaror, bör du bygga ut din stadsmur och lagret. Rekrytera sedan trupper som kan försvara din stad. Att ha kontakt med dina grannar kan i de flesta fall visa sig vara positiva - en god kontakt kan rädda dig från att bli hopplöst anfallen och sluta med att ni skapar ett samarbete. När din stad har blivit stor nog ska du försöka att plundra dina grannar på deras råvaror (bondbyar först, sedan riktiga spelare när du är stark nog). Övertagna råvaror kommer att hjälpa dig enormt i expansionen av din stad.

Snart kommer den största skillnaden för expansionssekvensen: Gör inte misstaget att lämna din ös gränser på ett koloniskepp. Det kommer att behövas senare, men! Starka spelare kommer i första hand att säkra sina städer i ditt område, för att senare få en bättre strategisk position. Om du bara använder ditt råmaterial för att bygga offensiv, kommer du senare att bli ett lätt mål för dessa spelare! De får då möjligheten att göra stor skada på dina städer utan att ta större skador själv.

Den bästa strategin är en stark försvarsstad, som består utav en full armé med svärdsmän och bågskyttar. Du kommer då att vara ett oattraktivt mål för större spelare. Om de har konstanta förluster från din stad, kommer de eventuellt att sluta anfalla.

Denna fasen att få ihop en säker position tar tid men för sig med många fördelar. Om du känner att du har gott om försvar, bör du förbereda dig på att expandera och rekrytera offensiva trupper.

Stadsöversikten

Stadsöversikten levererar viktig information om din stad. Där kan du se: byggnadernas nivåer, den nuvarande råvaruproduktionen, trupper stationerade i staden och trupper i rörelse.

Den grafiska vyn för byggnaderna ändras enligt deras utökningsnivåer. Men en snabb blick kan du se hur långt din stad har utvecklats. När byggnaderna blir större och mer avancerade ändras stilen för att visa större byggnader. De blir mer detaljerade samtidigt som de förbättras tills de når sin maximala nivå.

Med ett klick på de enskilda byggnaderna tas du vidare till de respektive byggnadernas menyer och kan använda deras interna valmöjligheter. Som exempel: bygga skepp i hamnen eller utforska i akademien.

Namnge din stad

Du kan lätt döpa om din stad. Klicka på banderollen ovanför stadens översikt som visar det nuvarande stadsnamnet. Klicka sedan på pilen till höger om namnet och skriv in det nya namnet.

Konstruera byggnader

Om du vill konstruera eller bygga ut en byggnad, så måste du klicka på senaten och sedan klicka på "Bygg till nivå X". Du måste ha tillräckligt med trä, sten och silvermynt för att kunna utföra detta. Mängden som behövs avgörs av nivån på byggnaden. Ju större du vill bygga ut byggnaden, desto mer råvaror kommer du att behöva.

För att kunna konstruera byggnader i Grepolis så måste du bygga ut de övriga byggnaderna parallellt till de andra. Som exempel: Du kan bara konstruera ett handelskontor om lagret och grottan har nått en viss nivå. Allt detta visas i senatens teknologiträd.

Rekrytera trupper

Du kan rekrytera trupper i Grepolis i dina kaserner. Den första enheten som kan tränas är svärdsmän, en simpel försvarsenhet som inte bör underskattas. Under spelets gång kan du forska fram andra enheter i akademien, såsom bågskyttar, slungkastare, hopliter, ryttare och katapulter.

Så fort du har konstruerat ett tempel, valt en gud och producerat lite gudomlig gunst, kan du rekrytera mytologiska enheter valda från din gud i kasernerna eller hamnen. De är betydligt överlägsna de vanliga enheterna i styrka, men deras kostnad är dyr och kostar även den gudomliga gunsten.

I din hamn kan du konstruera havsenheter. Du börjar med transportbåtar och kan senare även konstruera biremer, brännare, triremer och koloniskepp, beroende på din nivå på hamnen och forskningsstadiet i akademien. Om du dyrkar Poseidon kan du rekrytera Hydra i hamnen, en mytologisk varelse som är den starkaste distans-/vattenenhet.

I enhetsöversikten finner du korta beskrivningar om varje enhet, så som produktionskostnad och deras styrka.

Plundra byar

Huvudartikel: Bondby
Se även: Plundringssystemet

Du är inte ensam på din ö. Som för andra spelare kommer du kunna ha andra bondbyar som grannar. Kontakt med dem kan föra med sig bra handel av råvaror i början. För att kunna ta del av dessa råvaror behövs det trupper som skickas ut för att begära tributer.

För att kunna anfalla bondbyar måste du: Markera en by på ön, klicka på "anfall" och sedan klicka på "plundra". Beroende på hur mycket trupper du skickar tar de med sig mer eller mindre råvaror till din stad. Byborna kommer att reagera på plundringar och förr eller senare kommer de även att bli irriterade på dina krav. Stämningen (toleransnivån) sjunker efter varje krav du ställer. Förr eller senare finns det även en risk att motståndet sätter dina soldater i fara.

Du kan dock skicka dina soldater till byarna för att utföra tjänstarbeten istället för plundring. Då ökar stämning och du kommer kunna ställa dina krav igen utan att ta risken att hamna i strid med byn. Dina trupper får inte med sig några råvaror hem när de skickas för att göra tjänster i bondbyarna. Var försiktig med att kommunicera med oroliga bondbyar; de anfaller dina trupper även om trupperna är ditskickade för att öka stämningen.

Spelets mål

Spelets mål är att fullfölja en vanlig greks dröm - att en dag bli en hjälte! Du måste erövra dina fiender, besegra dina motståndare och uppnå den ultimata gunsten från gudarna!