Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till: navigering, sök


Inom Grepolis finns det sex gudar, Zeus, Poseidon, Hera, Athena, Hades och Artemis. Varje gud har fyra olika besvärjelser (vilka kan påverka sådant som trupprörelser, resursinkomst eller till och med försvaret) och kan uppkalla två unika mytiska varalser.


I Templet kan du välja vilken gud du vill dyrka, men varje stad kan endast dyrka en gud åt gången. När du ökar byggnadsnivån på ditt tempel så påskyndar du även produktionen av din gunst för den valda guden. Gunsten kan du sedan välja att antingen spendera på gudomliga besvärjelser eller för att frammana mytiska enheter.

Vilken gud som är den rätta för just din stad beror på din situation. Därför kan det vara fördelaktigt att byta gud upprepade gånger under spelets gång, och dyrka flera olika gudar när du får flera städer. Välj dock dina tillfällen för att byta gud och gör det vist, för när du ändrar gudom att dyrka i en stad förlorar du all din befintliga gunst samt de mytiska varelser som du byggt i staden.


Besvärjelser kan endast kastas på utvalda mål. Ex: En besvärjelse som påverkar dina trupper kan endast kastas på en trupprörelse.

Välj en Gud
150px-FramedZeus.png

Zeus

Himlens Gud

150px-FramedPos.png

Poseidon

Havets Gud

150px-FramedAth.png

Athena

Visdomens Gud

150px-FramedHera.png

Hera

Familjens Gud

150px-FramedHades.png

Hades (2.0)

Underjordens Gud

FramedArtemis.png

Artemis (Hjältevärld)

Jaktens Gudinna


Gudarna utgjorde en stor roll i det antika Grekland. Zeus (gudarnas konung) härskade på berget Olympus, gudarnas hem. Det var av yttersta vikt för de antika grekerna att tillfredsställa gudarna, annars kunde det hända att gudarnas missnöje slog ner på dem med kraft. Det är just av den anledningen som gudarna utgör en stor roll även i Grepolis.


"När en sida går mot fienden med gudarnas gåva av högre moral, då kan motståndarna i regel aldrig uthärda." - Xenofon
Gudarna
Zeus
FramedZeus.png
Poseidon
FramedPos.png
Athena
FramedAth.png
Hera
FramedHera.png
Hades
FramedHades.png
Artemis
FramedArtemis.png