Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till: navigering, sök

I Grepolis kan man navigera övärlden från tre olika vyer. Den lägsta, Stadsöversikten, förklaras i artikeln Grunder. Från Stadsöversikten kan man, kortfattat, administrera och expandera sin stad.

Den här artikeln kommer förklara vilka funktioner man använder de andra två kartorna till, Ökartan och Världskartan.

Ökartan

Ökartan

"Inkräktarens sanna förakt syns genom modet han visar på slagfältet" - Hermokrates

För att se området runt sin stad stänger man ner stadsvyn och hämnar på den aktuella ön. Där kan man se alla bondbyar och fiendestäder på ön man bor på. För att se mer detaljer om en by eller stad klickar man på den, och där kan man även utföra handlingar som påverkar den valda byn eller staden.


I bondbyar har man tillgång till fem flikar:

 1. Allmän information. Här visas information om det nuvarande läget för byn (med andra ord byns stämning, styrka och handelsförhållande.)
 2. Begär. Här begär man in resurser från den valda bondbyn.
 3. Plundra. Här har man möjligheten att plundra den valda bondbyn vilket kommer resultera i en sänkt stämning i området den närmsta tiden.
 4. Enheter. Här har kallar du in soldater från området för att ansluta sig till din armé.
 5. Utbyggnad Här donerar du resurser till bondbyns utveckling. En högre nivå resulterar i mer resurser när du begär och plundrar.
 6. Handla. Här kan man byta råvaror med bondbyn till ett oftast förmånligt förhållande. Handel blir möjligt först när man har byggt upp Marknadsplatsen till nivå 10.


I fiendestäder har man tillgång till sex flikar, med både fredliga alternativ och krigshandlingar.

 1. Allmän information. Här visas information som t.ex. vad staden heter, vem som äger den, hur mycket poäng staden ger och vilken allians spelaren är med i.
 2. Stöd. Här kan man välja hur många soldater av olika typer man vill skicka för att hjälpa en annan spelare försvara sin stad.
 3. Anfall. Här ställer man in hur många soldater av olika typer man vill anfalla fiendestaden med. Tänk på att vissa soldater lämpar sig mycket bättre som försvar än som anfall, då deras utrustning inte passar sig för offensiv.
 4. Handla. Här kan man byta råvaror med staden. Handel blir möjligt först när man har byggt Marknadsplatsen.
 5. Åkalla gudomliga krafter. När man har byggt ett Tempel får man gudomlig gunst som man antingen kan använda för att hjälpa sig själv eller för att försvåra för andra spelare. Det är alltid under den här fliken man kan åkalla krafterna, så klicka på din egen stad för att hjälpa dig själv.
 6. Spionage. Här skapar man spionageuppdrag för att ta reda på en fiendes nuvarande läge. Det finns en skala där man kan ställa in hur mycket silvermynt man vill betala för att spionen ska utföra sitt jobb. Lägsta kostnaden är 1,000 silvermynt. Tänk på att mängden silvermynt fienden har lagrat i sin egen grotta påverkar om din spion kommer lyckas eller inte. Om du betalar mer silvermynt än vad fienden har lagrat kommer du få en rapport med vilka soldater fienden har hemma och vilken nivå fienden har på sina byggnader. Om fienden däremot har mer silvermynt än du betalade din spion kommer uppdraget misslyckas och fienden får en rapport som talar om att du försökte spionera. Detta kan få fienden att agera mot dig tidigare än du hade hoppats.
 7. Gå till. Här centrerar du den valda staden på kartan.


Det är enkelt att navigera med hjälp av Ökartan, genom att dra och släppa som om det vore en snurrande jordglob. Utöver sin egen ö kan man alltså dra åt olika håll för att se närliggande öar. Ökartan är dock enklast att använda så länge det bara handlar om små avstånd. Även om det är tekniskt möjligt att se hela världen från Ökartan är det mycket enklare att använda sig av Världskartan när man vill se större avstånd.

Världskartan

Världskartan

"Armed forces abroad are of little value unless there is prudent counsel at home" - Cicero

Vill du se världen från ett större perspektiv? Klickar man på den lilla kompassen uppe i det vänstra hörnet ändras vyn från Ökartan till Världskartan. Här kan man se de närliggande öarna, samt planera sitt världsherravälde. Man kan navigera även här genom att dra och släppa, eller genom att klicka på pilarna (nord, öst, syd, väst) vid kanten av kartan.

För att komma tillbaka till Ökartan är det bara att dubbelklicka på den ö man vill titta närmare på. Där kan man återigen se detaljer om varje stad och utföra handlingar. Tänk på att du behöver ha skepp för att segla över havet till andra öar. Du kan inte heller komma åt bondbyar på andra öar, då hela kusten bevakas av fiendestäder.