Mall:LandUnit Table/doc: Versionshistorik

Hoppa till navigering

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

27 maj 2010

  • nuvarandeföregående 19.1927 maj 2010 kl. 19.19Nilli diskussion bidrag 779 byte +779 Skapade sidan med ';Beskrivning :Den här mallen används på markenheternas egen sida. Den gör att all information presenteras likadant, oavsett vilken markenhet som visas. ;Syntax :Skriv <code><…'