Mall:LandUnit Table/doc

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering
Beskrivning
Den här mallen används på markenheternas egen sida. Den gör att all information presenteras likadant, oavsett vilken markenhet som visas.
Syntax
Skriv {{LandUnit Table}} med alla variabler högst upp i koden för artikeln.
Exempelkod
{{LandUnit Table|1400|600|3100|202|30|Slagvapen|420|675|300|560|480|10|picture=Minotaur_90x90.jpg}} ger resultatet...
Observera att där det står LandUnit Table/doc i exemplet nedan kommer det automatiskt stå namnet på markenheten.


Huvudsida -> Enhetsöversikt -> LandUnit Table/doc

LandUnit Table/doc
LandUnit Table/doc Kostnad
Trä Trä 1400
Sten Sten 600
Silvermynt Silvermynt 3100
Gunst Gunst 202
Befolkning Befolkning 30
Enhetsinformation
Vapentyp Vapentyp Slagvapen
Anfallsskada Anfallsskada 420
Försvar mot slagvapen Försvar mot slagvapen 675
Försvar mot stickvapen Försvar mot stickvapen 300
Försvar mot distansvapen Försvar mot distansvapen 560
Byteskapacitet Byteskapacitet 480
Hastighet Hastighet 10