Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till: navigering, sök
Domination.png

Domination är ett endgame där allianserna strider för världsherravälde. För att vinna dominationsvärldar, måste du tänka strategiskt och hamra dina motståndare tills du äntligen kan kalla världen din.

Objektiv

Fånga och håll ett högt procent av städerna i världen.

Dominationsera

Dominationseran startar efter en viss tid beroende på hastighet och inställningar på världen. Fördominationstiden ska vara tillräckligt för dig och din allians att sammansvetsas, men inte tillräckligt för att du ska känna dig säker. När väl dominationseran börjar, kommer vissa öar i världen att väljas som giltiga öar. Du kan hitta mer information om det nedan. Dominationseran varar tills en allians har lyckats ta kontroll av 40% av de giltiga städerna i dominationsfliken.

Världshastighet Dominationseran påbörjas (dagar från start)
Långsam Vanlig Snabb
1 300 240 180
2 225 180 135
3 187,5 150 112,5
4 150 120 90

Dominationsobjektiv

Dominationsokjektivet startar på 40%. värdet kommer att sänkas med tiden beroende på hastighet och inställningar. Dominationsokjektivet minskar beroende på nuvarande framgång hos toppallianserna tills det är när nog att mötas. När det väl minskas så kommer det att ske var 14 dag.

Giltiga öar

Valid island.png

När dominationseran påbörjas kommer systemet att scanna hela världen från center ut och titta efter speciella spelarnärvaro och markera giltiga öar. Sedan slutar systemet när de nått ett förbestämt procentantal beroende på spelarantal i världen. Bara städer på dessa öar kommer att räknas till det totala dominationsvärdet. Bara stora öar med bondbyar kommer att markeras som giltiga.

Sista motståndet

När en allians når dominationsvärdet kommer det kunna starta sista motståndet. Den alliansen har sedan 14 dagar på sig att aktivera sista motståndet eller så kommer det starta automatiskt. När väl sista moståndet är aktiverat, kommer alliansen att hålla sitt dominationsvärde ovanför objektivet i en period på 7 dagar. Om de är framgångsrika kommer de att vinna världen.

Världshastighet Varaktigheter för sista motståndet
1 28 dagar
2 21 dagar
3 17,5 dagar
4 14 dagar

Kom ihåg:

  • Under sista motståndet kommer alla städer på giltiga öar att vara anfallsbara, även om semesterläget är aktiverat.
  • Om dominationsvärdet faller under objektivet kommer sista motståndet att aktiveras direkt och alliansen förlorar möjligheten att slå på det till objektivet nåtts igen.

Världsslut

När en allians förklaras vinnare kommer världen att bli fredlig. Det varar i 14 dagar tills världen sedan stängs.