Grepolympia

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

Denna artikel är en översikt över Grepolympia-eventet. Om du letar efter äldre versioner, vänligen se: Grepolympia 2013 eller Grepolympia 2016.

Grepolympia Logo.png

Grepolympia

Som dekreterat och förordnat av Zeus själv: Låt spelen börja!

Teaser.png


Upplev de olympiska spelen i det antika Grekland genom Grepolympia. Det finns fyra olika discipliner som äger rum under 3 dagar vardera. Med varje disciplin har du en idrottare som du kan träna varje dag och delta i tävlingarna. Priserna för deltagande är lagrar, och dessa kan bytas i eventbutiken för ytterligare resurser, trollformler eller andra effekter. De bästa allianserna kommer att vinna unika effekter i slutet av varje disciplin. För att bli bäst och komma ut i toppen måste du lära dina idrottare färdigheter för att vinna genom att använda träningspoäng.


Tävlingar

Day Tävling Beskrivning
1-3
Hoplitlopp.png Hoplitlopp
4-6
Bågskytte.png Bågskytte
7-9
Spjutkastning.png Spjutkastning
10-12 Stridsvagnslopp.png Stridsvagnslopp


Träning

För varje gren har du en idrottare som du kan träna. För att träna honom behöver du enheter (land eller mytiska enheter) som hjälper dig. Du kan lita på vilken enhet som helst från vilken stad som helst för att hjälpa till med träningen, men varnas - Enheter som används för träning kommer permanent att tas från armén.

The Training Grounds erbjuder 2 gratis träningsplatser, och ytterligare 2 kan köpas för 100 respektive 200 guld. Dessa slots förblir aktiva inom alla discipliner. Antalet enheter som kan tränas i varje lucka är begränsat, vilket resulterar i att träningstiden blir 1,5 timme per lucka.

När du väl börjar träna din idrottare kan du inte avbryta den och du kan inte få tillbaka enheterna. Tänk noga på om du vill använda den enheten. Varje enhet som används ger träningspoäng för din idrottare, och varje enhet ger olika belopp.

Tabellen nedan ger information om varje enhet och de utbildningspoäng som ges. Du kan också använda guld för att låta din idrottare träna 20 % mer effektivt under 12 timmar. Detta gör att du får fler träningspoäng än vad som är normalt. Denna effekt överförs till nästa disciplin om den påbörjas mot slutet av disciplinens tidsram.


Unit Hoplitlopp Bågskytte Spjutkastning Stridsvagnslopp Alla tävlingar
Points/Unit Points/Unit Points/Unit Points/Unit Unit Limit/Slot
Sword 40x40.png 64 53 53 53 22
Slinger 40x40.png 58 70 64 58 20
Archer 40x40.png 58 75 64 58 20
Hoplite 40x40.png 87 67 87 67 18
Rider 40x40.png 213 213 213 256 6
Chariot 40x40.png 497 497 597 646 4
Divineenvoy.png 284 284 341 369 4
Uz1.png 2185 1986 1986 1986 1
Uz2.png 2223 2223 2223 2223 1
Up1.png 2362 2362 2362 2147 1
Uh1.png 1678 1846 1678 1678 1
Uh2.png 1768 1768 2122 1768 1
Ua1.png 1621 1945 1621 1783 1
Ua2.png 1805 1805 1805 2166 1
Uhades1.png 1986 1986 1986 2185 1
Uhades2.png 2223 2445 2223 2223 1
CalydonianBoar.jpg 1964 1785 1785 1785 1
Griffin.jpg 2119 2119 2119 2331 1
Ladon.png 2588 2588 2588 2588 1
Spartoi.png 1568 1568 1568 1568 1
Satyr.png 1720 1720 1720 1720 1


P/E = Poäng per Enhet. E/P = Enheter per Plats.

  • Värdena för träningspoäng är relativa till spelhastigheten (formel: träningspoäng*1,75/spelhastighet).
  • Mängden enheter per träningsplats är också relativt till spelets hastighet (formel: enheter*världshastighet).

Färdigheter

Det finns 3 färdigheter för varje disciplin som din idrottare kan lära sig. Ditt mål bör vara att få så många färdighetspoäng så snabbt som möjligt och att fördela dem mellan de olika färdigheterna. Detta är det enda sättet för din idrottare att prestera bättre. För varje 1000 träningspoäng får du 1 färdighetspoäng.


Tävling

Din idrottare kan delta i en tävling en gång var 12:e timme. Om du vill använda guld kan du gå in så ofta du vill, dock kommer inträdeskostnaderna att öka för varje inträde. Resultatet av tävlingen kommer att bero på hur många färdighetspoäng du har tilldelat under träningen. Du måste göra ditt bästa för att hitta den optimala kombinationen.

Beroende på hur bra din idrottare presterade i tävlingen får du lagrar som belöning. Lagerbladen kan bytas ut i butiken mot olika föremål. Tabellen nedan visar hur många lagrar din idrottare kommer att få baserat på deras prestation.


Lagerkransar Hoplitlopp Bågskytte Spjutkastning Stridsvagnslopp
70 Lagerkrans.png 0 - 1199 m 0 - 39 pts 0 - 44 m 0 - 2499 m
80 Lagerkrans.png 1200 - 1499 m 40 - 49 pts 45 - 49 m 2500 - 2999 m
90 Lagerkrans.png 1500 - 1799 m 50 - 59 pts 50 - 54 m 3000 - 3499 m
100 Lagerkrans.png 1800 - 2099 m 60 - 69 pts 55 - 59 m 3500 - 3999 m
110 Lagerkrans.png 2100 - 2399 m 70 - 79 pts 60 - 64 m 4000 - 4499 m
120 Lagerkrans.png 2400 - 2699 m 80 - 89 pts 65 - 69 m 4500 - 4999 m
130 Lagerkrans.png 2700 - ∞ m 90 - ∞ pts 70 - ∞ m 5000 - ∞ m


Ranking

Spelarrankingen baseras på idrottarens bästa resultat från tävlingarna, så varje spelare kommer endast att synas en gång i rankingen.

För alliansrankningen kommer resultaten från tävlingarna för de tio bästa idrottarna i en allians att beaktas, och ett medelvärde kommer att beräknas. Om det finns färre än 10 alliansmedlemmar som deltar i en disciplin, kommer varje saknad medlem att stå för "0" poäng i beräkningarna.

Belöningar

Utöver de belöningar som allianser och spelare kan få, finns det olika awards som också kan tjänas in under spelen.

Spelarbelöningar

Beroende på resultatet av tävlingen kommer en spelares idrottare att tjäna en viss mängd lagrar baserat på deras prestation. Dessa lagrar kan sedan bytas ut i butiken mot personliga belöningsartiklar.

Alliansbelöningar

I slutet av varje disciplin kommer de 10 bästa allianserna att få en "effekt" som belöning. Denna effekt är knuten till medlemskap inom alliansen. När man går med i eller lämnar alliansen aktiveras eller avaktiveras effekten alltså. Styrkan, eller intensiteten, av denna effekt kommer att bero på var alliansen placerar sig i rankingen. Längd: 14 dagar från godkännandet av belöningen.


Event Belöning Effekt
Hoplitlopp Olympic torch.png

Den olympiska facklan

Ger upp till +20% försvarsbonus i alla städer

Gründer.png1 plats: 20%

Gründer.png2 plats: 15%

Gründer.png3 plats: 10%

Gründer.png4-10 plats: 5%

Bågskytte Olympic acumen.png

Olympiska sinnen

Ger upp till +40% stridspoäng

Gründer.png1 plats: 40%

Gründer.png2 plats: 30%

Gründer.png3 plats: 20%

Gründer.png4-10 plats: 10%

Spjutkastning Olympic merchant.png

Olympisk handelsman

Ger upp till +40% resursproduktion

Gründer.png1 plats: 40%

Gründer.png2 plats: 30%

Gründer.png3 plats: 20%

Gründer.png4-10 plats: 10%

'Stridsvagnslopp Olympic sword.png

Det olympiska svärdet

Ger upp till +20% attackstyrka till land och sjö

Gründer.png1 plats: 20%

Gründer.png2 plats: 15%

Gründer.png3 plats: 10%

Gründer.png4-10 plats: 5%

Butik

Efter att din idrottare börjar tjäna lagrar kan du ta dem till butiken och byta ut dem mot de olika föremålen nedan:

Föremål Pris Beskrivning
Unit training boost archer.png

Bågskyttsförstärkning V

30 Lagerkransar Din stad får bågskyttar under en viss tid.
Unit training boost hoplite.png

Hoplitförstärkning V

30 Lagerkransar Din stad får hopliter under en viss tid.
Unit training boost sword.png

Svärdsmansförstärkning V

30 Lagerkransar Din stad får svärdsmän under en viss tid.
Instant resources all.png

Blandat resurspaket

30 Lagerkransar Gudarna ger dig resurser
Unit training boost attack ship.png

Brandskeppsförstärkning IV

35 Lagerkransar Din stad får brandskepp under en viss tid.
Unit training boost bireme.png

Biremförstärkning IV

35 Lagerkransar Din stad får biremer under en viss tid.
Unit movement boost1.png

Ökad truppförflyttning

100 Lagerkransar Enheter från din stad förflyttar sig snabbare än vanligt.
Longterm defense boost.png

Tyches beskydd I

100 Lagerkransar Tyche motiverar dina trupper att försvara din stad

Försvarande trupper är 5% mer effektiva i sju dagar.

Longterm attack boost.png

Tyche’s stridsanda I

100 Lagerkransar Tyche väcker stridsandan hos dina trupper

Anfallande trupper är 10% mer effektiva i sju dagar.

Longterm festival resource boost.png

Tyches glädjefest I

100 Lagerkransar Tyche lyfter moralen hos dina städer och gör dem gladare

Kostnaden för stadsfestivaler kostar 20% mindre under sju dagar

Unit training boost harpy.png

Harpyförstärkning IV

150 Lagerkransar Din stad får harpys under en viss tid.
Unit training boost manticore.png

Mantikorförstärkning I

150 Lagerkransar Din stad får mantikorer under en viss tid.
Unit training boost fury.png

Erinyförstärkning I

150 Lagerkransar Din stad får eryner under en viss tid.
Shopitem grepolympia effect population boost.png

Stor landexpansion

500 Lagerkransar 100 extra invånare kommer finnas permanent i din stad

Gräns: 300 invånare per stad

Acumen.png

Höjda sinnen

500 Lagerkransar Dina trupper får höjda sinnen.

Stridspoängen du får kommer dubblas de kommande 12 timmarna. Det här gäller alla dina städer.

Efter Grepolympias slut

Om du fortfarande har lagerblad över i slutet av Grepolympia, oroa dig inte för du kan fortfarande spendera dina kvarvarande lagrar en liten stund efteråt! Butiken kommer att vara öppen i 2 dagar efter att eventet har avslutats för att ge dig tid att bestämma vilka varor du vill köpa.