Grotta

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

Huvudsida -> Byggnader -> Grotta

Nivå 1-10
Grottan nivå 1-10

I grottan kan spioner anlitas för att utforska fientliga städer. Man kan också förvara silvermynt i grottan för att betala för spionernas tjänster. Ju högre nivå grottan är, desto mer silvermynt får plats. När grottan är på sin högsta nivå finns inte längre en övre gräns för silvermynt.

Silvermynt lagrade i grottan kan endast tas ut på 2 sätt:

  1. Man kan använda valfri summa (minst 1000) för att spionera på en fiendestad.
  2. Silvermynt används automatiskt från grottan för att skydda dig mot fientliga spioner.

Byggnadskrav

Byggnadsnivåer

Högsta nivå: 10

Nivå Wood.png Stone.png Iron.png Pop.png

Total fri befolkning


Maximalt antal

silver som kan lagras

Byggnadstid Poäng
1 200 400 700 3,0 (+3,0) 1000 0:06:03 60
2 492 800 1306 4,2 (+1,2) 2000 0:16:12 72 (+12)
3 834 1200 1882 5,2 (+1,0) 3000 0:29:14 86 (+14)
4 1213 1600 2438 6,0 (+0,8) 4000 0:52:09 104 (+18)
5 1621 2000 2980 6,7 (+0,7) 5000 1:12:11 124 (+20)
6 2054 2400 3511 7,3 (+0,6) 6000 1:34:20 149 (+25)
7 2510 2800 4034 7,9 (+0,6) 7000 1:57:48 179 (+30)
8 2986 3200 4549 8,5 (+0,6) 8000 2:23:06 205 (+36)
9 3480 3600 5057 9,0 (+0,5) 9000 2:49:52 248 (+43)
10 3991 4000 5560 9,5 (+0,5) 3:18:01 300 (+52)

Den här tabellen visar standarddata för resurskrav, bondgårdskrav och tidsåtgång för att uppgradera Grottan. Om du har utforskat teknologier i akademin för att förändra standarddata (Arkitektur och Byggkran) kommer siffrorna i tabellen inte stämma för dig. Byggnadstiderna påverkas även av världshastigheten och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1.