Hera

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering
Hera stor.png

Hera är både Zeus fru och syster, en inte helt ovanlig relation i den grekiska mytologi. Hon är även gudinnan för vigsel och födsel, mest sedd som en familjegudinna. Hera ansågs också ha ett starkt band till naturen.

I Grepolis kan Hera värva de mytiska Harpya och Medusa. Harpyan - hälften kvinna, hälften örn - är den näst snabbaste enheten i den grekiska mytologin eftersom de reste med vinden. Denna hastighetsfördel är användbar i offensiv, men inte till försvar. Medusa - ett bevingat monster med ormar som hår - sades ha kraften att förvandla män till sten. I Grepolis är Medusa en kraftfull mångsidig enhet.

Hera är känd för sin makt över känslor, så hennes gudomliga krafter gynnar dina städers invånare. När Hera anordnar vigslar får ditt folk råvaror. Hon kan även nå ut till folkets hjärta, vilket i sin tur gör att de arbetar snabbare och effektivare.

Gudomliga krafter

Mytiska enheter

Giftemål.png
Giftemål

"Från de omgivande områdena kommer aristokrater för att överlämna gåvor till kungens nygifta dotter och staden."

Effekt: Staden får 125 trästycken, 200 stenar och 200 silvermynt.

Harpya ram.png
Harpya
Nöjdhet.png
Nöjdhet

"På natten sveper Hera om de flitiga arbetarna med en varm slöja och svalkar dem i den brännande middagssolen."

Effekt: Ökar trä-, sten- och silverproduktionen i 12 timmar* med 50%.

Medusa ram.png
Medusa
Befolkningstillväxt.png
Befolkningstillväxt

"Än en gång har en stolt krigare fötts. Hera vill den här staden väl."

Effekt: Alla nya rekryteringar i kasernerna de kommande 12 timmarna* går 100% snabbare än vanligt. Detta påverkar inte rekryteringar som redan var startade.

Hemlängtan.png
Hemlängtan

"De tappra krigarna drabbas av hemlängtan. Deras hjärtan brinner inte längre för kriget, utan för hem och familj."

Effekt: Den anfallande truppen kämpar 10% sämre.


* Tiden påverkas av världshastigheten och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1. För att räkna ut hur länge kraften gäller för andra hastigheter tar man timmar/hastighet (t.ex. 12 timmar / hastighet 3 = 4 timmar).

Gudarna
Zeus
FramedZeus.png
Poseidon
FramedPos.png
Athena
FramedAth.png
Hera
FramedHera.png
Hades
FramedHades.png
Artemis
FramedArtemis.png
Afrodite
FramedAphrodite.png