Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till: navigering, sök

Hefaistos, gudarnas legendariska smed kommer erbjuda dig sina tjänster under detta årets sommar evenemang. Ta nytta av hans hantverksskicklighet och få unika belöningar!

Hephaestus forge 01.jpg

Magiska Klot

För att hjälpa Hefaistos tillverka belöningar så behöver du klot fyllda med magisk energi. Ditt folk kan finna dessa magiska klot under sitt dagliga arbete, så som att konstruera byggnader, forska, rekrytera soldater, att använda gudarnas gunst med besvärjelser, likväl som genom att anfalla andra städer och försvara sin egen.

Hephaestus forge 02.jpg

Sannolikheten att få ett klot beror på flera faktorer, som din sammanlagda utveckling i spelet (när man äger enbart ett fåtal städer så är man väldigt begränsad till ett fåtal kommandon, därmed ökar chansen att erhålla klot lite), världshastigheten och storleken på kommandot. Till exempel, om du rekryterar en stor mängd trupper så är chansen större än om du rekryterar en lite grupp.

Notera att du enbart kan erhålla 10 magiska klot per dag. Detta för att försäkra oss om att ingen känner att de måste repetera meningslösa kommandon om och om igen.

Du kan även köpa ett paket med 5 magiska klot för guld. Priset är satt till 50 guld inledningsvis och kommer öka för varje köp. Priset kommer att återställas till ursprungspriset vid midnatt.

Öppna Kistor

Hefaistos erbjuder tre olika kistor och det är upp till dig att besluta dig för en av dem. Varje kista har sina egna unika belöningar. Desto dyrare en kista är desto kraftfullare är belöningarna.

När du öppnar en kista så dras respektive mängd klot och du erhåller direkt en av tio olika belöningar. Resultatet kommer vara slumpmässigt. Det är samma chans(10%) att erhålla alla belöningar.

Belöningen som har tillverkats av Hefaistos kommer att placeras över kistan tills du gör anspråk på dem. Kvarlämnade belöningar kommer försvinna när eventet tar slut. Tänk på att du bara kan öppna en ny kista om du hämtat ut föregående belöning.

Hephaestus forge 03 (1).jpg

Utveckling

Beroende på hur många magiska klot som investeras så kommer utvecklingsfältet att fyllas olika fort. När du uppnår en milstolpe kommer du tilldelas speciella belöningar:

Investerade Klot Belöningar på vanliga världar Belöningar på världar med hjältar
40 Prästinnan gratis i 2 veckor 30 Visdomens mynt & 30 Krigets mynt
85 En hel kulturnivå Den exklusiva Hjältetn Jason (kommer med sin egen hjälteplats)