Hoplit

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

Huvudsida -> Enhetsöversikt -> Hoplit

Hoplit
Hoplit Kostnad
Trä Trä 0
Sten Sten 75
Silvermynt Silvermynt 150
Gunst Gunst 0
Befolkning Befolkning 1
Enhetsinformation
Vapentyp Vapentyp Stickvapen
Anfallsskada Anfallsskada 16
Försvar mot slagvapen Försvar mot slagvapen 18
Försvar mot stickvapen Försvar mot stickvapen 12
Försvar mot distansvapen Försvar mot distansvapen 7
Byteskapacitet Byteskapacitet 8
Hastighet Hastighet 6

Krav

Beskrivning

Effektiv attack- och försvarsenhet. Bra försvar mot både slag- och stickenheter, men den tunga rustningen gör den också långsam. Inte användbar vid farmning då de har dålig byteskapacitet.