Kalydoniska vildsvinet

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

Huvudsida -> Enhetsöversikt -> Kalydoniska vildsvinet

Kalydoniska vildsvinet
Kalydoniska vildsvinet Kostnad
Trä Trä Okänt
Sten Sten Okänt
Silvermynt Silvermynt Okänt
Gunst Gunst Okänt
Befolkning Befolkning 20
Enhetsinformation
Vapentyp Vapentyp Spjut
Anfallsskada Anfallsskada 250
Försvar mot slagvapen Försvar mot slagvapen 450
Försvar mot stickvapen Försvar mot stickvapen 950
Försvar mot distansvapen Försvar mot distansvapen 100
Byteskapacitet Byteskapacitet Okänt
Hastighet Hastighet 16