Marknadsplats

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

Huvudsida -> Byggnader / Poängtabell -> Marknadsplats

Under konstruktion Nivå 1-9 Nivå 10-19 Nivå 20-30
Marknadsplats under konstruktion Marknadsplats nivå 1-9 Marknadsplats nivå 10-19 Marknadsplats nivå 20-30

Marknadsplatsen gör det möjligt att bedriva handel med dina tre råvaror; Wood.png Trä, Stone.png Sten och Silver.png Silvermynt. Eftersom varje by är naturligt snabbproducerande av en typ av råvara och sviktande i produktionen av en annan typ så blir handel ett viktigt verktyg för att ha de nödvändiga råvarorna tillgängliga så att din stad skall kunna växa så snabbt som möjligt.

Byggnadskrav

Byggnadsnivåer

Högsta nivå: 30

Level Wood Stone Silver Population

Total fri befolkning

Kapacitet
(med Handelskontor)
Poäng
1
50 20 5 2,0 (+2,0) 500 (750) 108 (+108)
2 139 61 20 4,3 (+2,3) 1000 (1500) 117 (+9)
3 254 119 44 6,7 (+2,4) 1500 (2250) 126 (+9)
4 389 189 78 9,2 (+2,5) 2000 (3000) 136 (+10)
5 541 271 121 11,7 (+2,5) 2500 (3750) 147 (+11)
6 709 364 174 14,4 (+2,7) 3000 (4500) 159 (+12)
7 891 468 236 17,0 (+2,6) 3500 (5250) 171 (+12)
8 1085 581 307 19,7 (+2,7) 4000 (6000) 185 (+14)
9 1292 703 388 22,4 (+2,7) 4500 (6750) 200 (+15)
10 1510 834 477 25,2 (+2,8) 5000 (7500) 216 (+16)
11 1739 973 557 28,0 (+2,8) 5500 (8250) 233 (+17)
12 1978 1120 685 30,8 (+2,8) 6000 (9000) 252 (+19)
13 2226 1275 803 33,6 (+2,8) 6500 (9750) 272 (+20)
14 2485 1438 930 36,5 (+2,9) 7000 (10500) 294 (+22)
15 2752 1608 1066 39,3 (+2,8) 7500 (11250) 317 (+23)
16 3027 1785 1211 42,2 (+2,9) 8000 (12000) 343 (+26)
17 3312 1970 1365 45,1 (+2,9) 8500 (12750) 370 (+27)
18 3604 2161 1529 48,1 (+3,0) 9000 (13500) 400 (+30)
19 3904 2358 1702 51,0 (+2,9) 9500 (14250) 432 (+32)
20 4212 2563 1884 54,0 (+3,0) 10000 (15000) 466 (+34)
21 4527 2773 2075 56,9 (+2,9) 10500 (15750) 503 (+37)
22 4850 2991 2275 59,9 (+3,0) 11000 (16500) 544 (+41)
23 5180 3214 2484 62,9 (+3,0) 11500 (17250) 587 (+43)
24 5517 3443 2703 66,0 (+3,1) 12000 (18000) 634 (+47)
25 5860 3679 2930 69,0 (+3,0) 12500 (18750) 685 (+51)
26 6211 3920 3167 72,0 (+3,0) 13000 (19500) 740 (+55)
27 6567 4167 3412 75,1 (+3,1) 13500 (20250) 799 (+59)
28 6930 4420 3667 78,1 (+3,0) 14000 (21000) 863 (+64)
29 7300 4679 3931 81,2 (+3,1) 14500 (21750) 932 (+69)
30 7676 4943 4204 84,3 (+3,1) 15000 (22500) 1006 (+74)

Den här tabellen visar standarddata för resurskrav, bondgårdskrav och tidsåtgång för att uppgradera byggnaden. Om du har utforskat teknologier i akademin för att förändra standarddata (Arkitektur och Byggkran) kommer siffrorna i tabellen inte stämma för dig. Byggnadstiderna påverkas även av världshastigheten och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1.

Se även

  • Handel förklarar hur man gör för att byta råvaror med andra byar och städer.