Milisman

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

Huvudsida -> Enhetsöversikt -> Milisman

Milisman
Milisman Kostnad
Trä Trä 0
Sten Sten 0
Silvermynt Silvermynt 0
Gunst Gunst 0
Befolkning Befolkning 0
Enhetsinformation
Vapentyp Vapentyp Slagvapen
Anfallsskada Anfallsskada 2
Försvar mot slagvapen Försvar mot slagvapen 3
Försvar mot stickvapen Försvar mot stickvapen 4
Försvar mot distansvapen Försvar mot distansvapen 2
Byteskapacitet Byteskapacitet 0
Hastighet Hastighet 0

Beskrivning

Milisen är din mest grundläggande försvarsenhet och kan inkallas vid nödsituationer genom Bondgården. När de kallas in tas de ifrån sina arbeten och beväpnas och är sedan aktiva antingen i tre timmar eller tills de utplånats beroende på vad som kommer först.

Att kalla in milisen i krigstid har följande effekter:

  1. Din råvaruproduktion sjunker med 50% under tiden de är inkallade.
  2. Du får 10 milismän för varje nivå av din Bondgård, som försvarar din by under tiden de är inkallade. Om du har utforskat Stadsvakt i Akademin får du 15 istället för 10.
  3. Efter tre timmar återgår de till sina vanliga arbeten.

Dessa trupper är helt defensiva och kan inte användas vid anfall eller stöd till andra byar.