Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till: navigering, sök
Pandoras Box logo.png

Beskrivning

Alla greker vet sedan antika tider att om Pandoras ask öppnades släpps ondskan lös i världen...
En morgon ligger en olycksbådande ask framför templet. Bredid sitter överprästinnan på knä i tårar: "Mäktiga gudar, hör mig! Hjälp oss att få bort denna ondskefulla ask och låt inte ondskan däri plåga våra medborgare!" När hon avslutar sin bön öppnar sig asken och ondskefulla andar stiger ur dess öppna gap.

Pandoras Box Story.jpg

Enbart någon med enorm kraft kan öppna Pandoras ask... Vem var det? Det kvittar nu, du måste fånga vad det än var som kom ur asken och stänga den igen!


Pandoras ask

Eventet börjar med en mystisk ask som öppnas och släpper ondskan lös i världen. För att stänga asken måste 7 ondskefulla andar fångas in. Andarna kan fångas in genom att skicka trupper på olika uppdrag.

Pandoras Box 2018.png

Genom att aktivt delta i eventet kan du få många fördelar. För varje ask du stänger får du en kraftfull effekt som belöning. På uppdrag kan du få andestoft vilken kan bytas in i eventbutiken. De topp 50 bästa spelarna i den totala rankningen kommer få speciella belöningar.


Uppdrag

Missions 2018.png


Uppdrag kan påbörjas på uppdragsfliken. Det finns tre olika sorters uppdrag: anfall, eskortering och spaningsuppdrag.Dessa uppdrag tar olika lång tid och har olika baschans för framgång. Varje uppdrag kräver olika sorters enheter för optimal framgång. Uppdragsbeskrivningen ger tips om vilka sorters enheter du bör skicka. Val av enheter och antal är väldigt viktigt för de bestämmer enhetsbonus som ökar chansen att klara uppdraget. Varje uppdrag har ett krav på enheter, så när du hittat en bra kombination är det en god idé att fortsätta på det spåret. Uppdragen kan bytas ut med premiumvaluta.

Enbart ett uppdrag kan göras åt gången. Det är inte möjligt att avbryta ett aktivt uppdrag, men uppdragstiden kan halveras med guld, men kostnaden för denna funktion ökar varje gång den används. Ritualen för att halvera uppdragstiden kan göras gratis var åttonde timme.

Pandora Halve.png

Enheter som skickas ut för att fånga onda andar kommer gå miste till de ondskefullas arméer, men om uppdraget är framgångsrikt kommer prästinnan göra uppoffringen värt det genom att fånga andarna och återvända dem till asken.

Hur man får enheter

Trots att du börjar med frivilliga kommer du vilja ha en större styrka. Följande aktiviteter kommer att göra så att fler frivilliga går med i din armé:

  • Attackera och försvara
  • Rekrytera enheter
  • Forska
  • Bygga byggnader
  • Kasta besvärjelser

Om en grupp frivilliga går med dig kommer du får 20, 25, 35, 45 eller 60 enheter av slumpmässig sort. Håll i tanke att du kan få max 10 grupper frivilliga per dag. Du kan även köpa frivilliga för guld. Priset för dessa ökar varje gång du köper dem, men det återställs varje dag vid midnatt.

Skicka enheter

Varje uppdrag har en satt enhetskapacitet som inte kan överskridas. Enhetskapaciteten ändras beroende på spelets progression och askprogression. Ju svårare uppdragen blir, desto högre kapacitet kommer det vara i slutet.

Sending units 2018.png

I det här scenariot, enheter med totalt 20 invånare kan skickas. Påminnelse: Vissa enheter,har högre invånarvärde än andra och kommer fylla kapaciteten snabbare.

Varje uppdrag har en baschans. Detta värde kan inte ökas eller minskas, men ändras från uppdrag till uppdrag. När du klurar ut den bästa enhetskombinationen kan det vara bättre att ta ett uppdrag med högre baschans för bättre framgång.

Enhetschansen ökas genom att välja de enheter som passar bäst för uppdraget. Tips i uppdragsbeskrivningen kan komma att hjälpa dig.

Missions window 2018.png

I exemplet ovan kan den maximala enhetschansen att öka till 30%, men enbart 20% nåddes på grund av enheterna som valdes. Därför är den totala chansen att klara uppdraget i det här scenariot 62% av 74% möjligt. I det här fallet kan uppdragets framgångsmöjligheter ökas enormt genom att välja andra enheter.

Formula: Baschans + Enhetschans = Totalchans

Efter att ett uppdrag är avklarat kommer en uppdragsrapport att skaps som visar framgång eller misslyckande. Ytterligare kommer antal ära kommer visas. Äropoäng är viktiga för att välja vinnarna.

Stänga asken

När alla 7 andar är infångade är uppdragsfliken blockerad. Nu är det dags att stänga asken och bli belönad!

Pandora top 2018.png

Efter en cooldown på fem timmar kommer asken att öppnas igen och du kan fånga andarna än en gång!

Pandora Cooldown.png

Varje gång asken stängs kommer de ondskefulla andarna att bli argare och starkare. Det kommer bli en större utmaning varje gång du stänger asken.

Eventbelöningar

Att skicka enheter på uppdrag för att fånga andar och stänga pandoras ask är belönande på flera sätt. Varje stängd ask ger värdefulla belöningar och andestoft kan samlas under uppdragen. Andestoftet kan sedan bytas med i butiken för kraftfulla effekter. Dessutom kommer de bästa spelarna på den totala rankningen att få andra belöningar och det finns flera utmärkelser att få i eventet.

Askbelöningar

Varje gång Pandoras ask stängs kommer en ny belöning att låsas upp. Med ask 10,20,30 och 40 kommer specialföremål att ges som enbart går att få via det här eventet:

Ask Belöning
10 Effects pandora 2017 res.pngPandoras visdom
20 Effects pandora 2017 recruit.pngPandoras vägledning
30 Effects pandora 2017 favor.pngPandoras välsignelse
40 Effects pandora 2017 bps.pngPandoras hämnd

Hela listan på belöningar för att stänga upp till den 40 asken kan ses genom att klicka på "fler belöningar" i nedre delen av eventskärmen. Alla tidigare förtjänade askbelöningar som inte samlats in kan också fås från den här listan. Utropstecken visar nya belöningar och bekräftelsemarkering visar belöningar som redan samlats in och timglaset markerar askar som för tillfället är öppna.

Upcoming rewards 2018.pngUtropstecken: Ny belöning
Bekräftelsemarkering: Belöning som samlats in
Timglas: Öppen ask

För varje ask som öppnas efter nummer 40 kommer fler belöningar att ges. De väljs slumpmässigt.

Rankning

När du klarar uppdrag får du äropoäng. Dessa äropoäng är beroende på hur framgångsrikt uppdraget var - ju högre chans desto mer poäng.

De tre spelare med mest äropoäng kommer att belönas för deras position.

Hall of heroes 2018.png


Dessutom kommer utmärkelserna Pandoras kämpe, Pandoras hjälte Pandoras tjänare enbart låsas upp genom att komma topp 3 i rankingen.

Butik

Andestoft kan fås genom uppdrag och bytas ut mot olika belöningar i eventbutiken.

Pandoras Box Shop.png

Om andestoft finns kvar i slutet av eventet så behöver du inte oroa dig! Det kan fortfarande spenderas ett tag efteråt eftersom butiken är öppen 2 dagar efter att eventet är över.

Utmärkelser

De som skickar sina trupper på uppdrag belönas för sitt mod med flera utmärkelser under eventets gång.


Stänga asken

Följande utmärkelser kommer att ges när ett visst antal askar har stängts.

Stänga asken
Stängt Pandoras ask.
10 Gånger 20 Gånger 30 Gånger 40 Gånger
Closing the box lvl1.png
Closing the box lvl2.png
Closing the box lvl3.png
Closing the box lvl4.png

Uppdrag

Följande utmärkelser kommer att fås genom att fånga andar på olika uppdragstyper.

Andejägare
Fångade andar från Pandoras ask via anfallsuppdrag

5 andar 25 andar 50 andar 100 andar
Attack lvl1.png
Attack lvl2.png
Attack lvl3.png
Attack lvl4.png
Andefångare
Fångade andar från Pandoras ask via eskorteringsuppdrag.
5 andar 25 andar 50 andar 100 andar
Escort lvl1.png
Escort lvl2.png
Escort lvl3.png
Escort lvl4.png
Andesökare
Fångade andar från Pandoras ask via spaningsuppdrag
5 andar 25 andar 50 andar 100 andar
Scout lvl1.png
Scout lvl2.png
Scout lvl3.png
Scout lvl4.png


Rankningsutmärkelser

Genom att komma topp 3 i rankningen kommer följande utmärkelser att ges ut.

Pandoras kämpe
Komma först på Pandoras asks rankningslista.
Pandora 2018 lvl1.png
Pandoras hjälte
Komma tvåa på Pandoras asks rankningslista.
Pandora 2018 lvl2.png
Pandoras tjänare
Komma trea på Pandoras asks rankningslista.
Pandora 2018 lvl3.png