Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till: navigering, sök
Wiki logo assassins.png


Det nya eventet “Spartas lönnmördare” ett fortsättningsevent på vårat föregående event; Roms härförare.

Den inkräktande romaren Vespasianus, som du i stred och vann över i hans Castellum söker nu hämnd. Han är rosenrasande över din förra vinst, och nu landar hans trupper på grekisk mark. Hans stora arme marscherar rakt mot dina städer, men det finns hopp! Lönnmördargillet erbjuder sina tjänster till dig. Du kommer att samarbeta med alla spelare, kommendera lönnmördarna för att skjuta de romerska soldaterna, försvara de grekiska öarna och vinna härliga belöningar!

Du kommer själv att välja de vilka måla du vill eliminera med dina lönnmördares pilar. Du kommer att få stridspoletter som du kan byta in mot mäktiga belöningar. Du kommer att få äropoäng för den dagliga rankingen och med det låsa upp gruppmål. De spelare som är i toppen på dagliga rankingen kommer att få exklusiva belöningar. För att låsa upp gruppmålen måste du och de andra spelarna samla ihop äropoäng tillsammans undertiden av eventet.


Slagfältet

Assassins 2015 main battlefield.jpg


De romerska kohorter som masserar mot dina städer visas i slagfältet. Här kan du se vilka tre olika typer deras arme har. Varje trupptyp är utmärkt med olika symboler.

Symbol Betydelse
Assassins 2015 button cavalry.jpg kavalleri
Assassins 2015 button legionary.jpg Legionär
Assassins 2015 button sapper.jpg Sappör

Du kan välja vilka enheter du lönnmördare ska eliminera med deras bågar för att får olika poäng och byte. Helt enkelt klicka på ditt måls symbol för att eliminera dem. Du kommer att få mellan 2 och 20 äropoäng och stridspoletter är slumpmässigt. Du kan även om du har stor tur finna speciella byten. Varje fiende du skjuter kostar en pil som tas från ditt kogret.

Speciella byten

Varje gång du eliminerar en romersk fiende har chansen att finna speciella byten. Detta kan vara en extra pil eller en trofé som ger dig en del av samlingen. Pilen kan användas till att skjuta en till fiende. Trofén kommer att baseras på den typen av trupp du eliminerade.

Samla troféer

Spartan Assassins Trophies.jpg

Det finns tre olika troféer. Varje samling består av 10 delar. Du kan finna dessa troféer när du dödar romerska fiender. Om du färdigställer en samling kommer du att få 2 unika enheter av gudomliga sinnen för varje samling. Det finns en unik utmärkelse som ges till den första spelaren på varje värld som får en komplett samling. (se listan med utmärkelser) För att få en del av en samling, döda en soldat av samma typ.

Trofé typ Mottagen trofé typ
Assassins 2015 armor cavalry.jpg Kavalleri trofé
Assassins 2015 armor legionary.jpg Legionär trofé
Assassins 2015 armor sapper.jpg Sappör trofé

Nya mål & Mål displayen

Du får gratis 15 nya mål varje dag vid midnatt så att du kan skjuta alla fiender på slagfältet. Du kan också uppdatera målen genom att trycka på "nya mål" knappen på slagfältet, vilket kostar ett par stridspoletter. Att använda sig av nya mål knappen kan vara en taktisk givande strategi i flera situationer, till exempel:

  • Använd nya mål knappen om du har som mål att slutföra en speciell trofé samling. Till exempel försöker du slutföra Legionärsrustningen och du har eliminerat alla legionärer på slagfältet.
  • Du har eliminerat alla högvärdes mål på slagfältet och du vill ha en ny chans att få mer äropoäng eller stridspoletter.


Spartan Assassins Community Goals.jpg


Mål displayen visar dig antal stridspoletter och äropoäng som man har fått när man har eliminerat ett mål. Den vita döskallen visar vilka poäng du redan har fått från pågående slagfält. Den guldfärgade döskallen markerar vilka poäng du fick på den senaste eliminerade soldaten.

Stridspoletter & Handla

Assassins 2015 battle tokens.jpgStridspoletter fås genom att skjuta romerska soldater. För varje död soldat får du mellan 2 och 20 stridspoletter.

Spartan Assassins Shop.jpg

Stridspolettbutiken tillåter dig att byta in dina hårt förvärvade stridspoletter mot flertalet olika belöningar. Dessa belöning kommer antingen att lagras i ditt normala förråd eller så kan du välja att aktivera dem på en gång. Kostnaden för belöningen baseras på typen av belöning.

Arrows & Quiver

Arrows are used by your assassins to eliminate Roman soldiers. You can hold a maximum of 10 arrows at any time in your quiver. You can receive more arrows in three different ways:

  • At midnight every day, your quiver will be replenished to 10 arrows
  • You sometimes can find an arrow as special loot when killing an enemy
  • You can choose to purchase 5 arrows for with Gold


Gruppmåls poäng (Äropoäng)

Spartan Assassins Community Goals.jpg


Gruppmålens poäng överensstämmer med äropoängen som alla spelare i din värld har samlat in. Det finns fem gruppmål för en värld att sträva efter. Dessa har unika belöningar med lång varaktighet. Varje mål visas med en egen symbol.

Symbol Betydelse
Assassins 2015 community effect lvl1.jpg Råvaruproduktionen i alla dina städer ökar med 60% i 5 veckor.

Detta gäller även för städer som grundas eller erövras under tiden effekten varar.

Assassins 2015 community effect lvl2.jpg Konstruktionstiden för byggnader minskar i alla dina städer med 60% i 5 veckor.

Detta gäller även för städer som grundas eller erövras under tiden effekten varar.

Assassins 2015 community effect lvl3.jpg Rekryteringstiden för enheter minskar i alla dina städer med 60% i 5 veckor.

Detta gäller även för städer som grundas eller erövras under tiden effekten varar.

Assassins 2015 community effect lvl4.jpg Gunstproduktionen i alla dina städer ökar med 60% i 5 veckor.

Detta gäller även för städer som grundas eller erövras under tiden effekten varar.

Assassins 2015 community effect lvl5.jpg Du kommer att få 50% mer stridspoäng i 2 veckor. Detta gäller i alla dina städer.

Även städer som grundas eller erövras under tiden effekten varar.

Daglig ranking (Äropoäng)

Alla spelare kämpar mot andra spelare om äropoäng som man får på en daglig basis. Varje gång du eliminerar en romersk soldat får du mellan 2 och 20 äropoäng, och rankingen baserars på äropoäng.

Så fort som du får din första äropoäng för dagen kommer du att listas på den dagliga rankingen. Spelaren som rankas etta på listan på slutet av dagen kommer att få en utmärkelse och belönande effekt. Varje dag klockan 20:00 kommer rankinglistan att återställas och utvärderas. Belöningarna utdelas så fort utvärderingen är klar.

Utmärkelse: Mästerlönnmördare

Assassins 2015 award master assassin.jpg

Lista på utmärkelser

Symbol Betydelse
Assassins 2015 award master collector.jpg Utmärkelse som ges ut till den första spelaren på denna värld som först kompletterar en hel samling.
Assassins 2015 award killed cavalry.jpg Utmärkelse som fås när en spelare har skjutit 10/25/55/90 kavallerister.
Assassins 2015 award killed legionary.jpg Utmärkelse som fås när en spelare har skjutit 10/25/55/90 legionärer.
Assassins 2015 award killed engineer.jpg Utmärkelse som fås när en spelare har skjutit 10/25/55/90 sappörer.
Assassins 2015 award collection rider.jpg Utmärkelse som fås när man slutfört samlingen av kavallerirustningen
Assassins 2015 award collection legionary.jpg Utmärkelse som fås när man slutfört samlingen av legionärsrustningen
Assassins 2015 award collection sapper.jpg Utmärkelse som fås när man slutfört samlingen av sappörrustningen