Svärdsman

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

Huvudsida -> Enhetsöversikt -> Svärdsman

Svärdsman
Svärdsman Kostnad
Trä Trä 95
Sten Sten 0
Silvermynt Silvermynt 85
Gunst Gunst 0
Befolkning Befolkning 1
Enhetsinformation
Vapentyp Vapentyp Slagvapen
Anfallsskada Anfallsskada 5
Försvar mot slagvapen Försvar mot slagvapen 14
Försvar mot stickvapen Försvar mot stickvapen 8
Försvar mot distansvapen Försvar mot distansvapen 30
Byteskapacitet Byteskapacitet 16
Hastighet Hastighet 8

Krav

Beskrivning

Svärdsmannen är en defensiv enhet, hans styrka är mest försvar mot distansvapen.

Svärdsmannen är en väldigt billig enhet, men på grund av hans rustning är han väldigt långsam och därför inte lika bra på att farma som andra enheter är. Från starten har alla spelare 6 svärdsmän att försvara sin stad med.

Svärdsmän är inte bra på att attackera städer då de har den lägsta anfallsstyrkan utav alla enheter (bortsett från koloniskeppen).

Svärdsmannen har ett anständigt försvar mot distansvapen, vilket gör att han försvarar sig bra mot slungare, som spelare vanligtvis bygger som nummer 2.