Bondby

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering
Sammanfattningsvy.

På nästan alla öar finns det bondbyar. Det är neutrala byar som inte kan ägas av någon spelare. Om det finns bondbyar på en ö finns det alltid åtta stycken.

De kan aldrig anfalla spelare men det finns en möjlighet att de försvarar sig när spelare anfaller, oavsett vilken typ av anfall det handlar om. För att avgöra om bondbyn kommer försvara sig tittar man på bondbyns stämning, och för att avgöra hur starkt försvaret blir tittar man på bondbyns styrka. Spelare kan bara anfalla eller handla med bondbyar med marktrupper, och bara på den ö utgångsstaden finns.

När bondbyn får vara ifred kommer stämningen, styrkan och handelsförhållandet sakta men säkert närma sig sitt standardvärde. Det innebär att stämningen och handelsförhållandet alltid ökar med tiden tills det når maxvärdet (standardvärdet), medan styrkan kan öka eller sjunka beroende på hur byn har behandlats.

Stämning

Standardvärde: 100%

Alla bondbyar har en stämning. Den är unik mot varje spelare, vilket betyder att en bondby som har 60% stämning mot en spelare kanske har 95% stämning mot en annan. En dålig stämning ökar chansen att bondbyn kommer försvara sig när spelaren anfaller.

Som spelare kan du bara påverka bondbyarnas stämning negativt (max 50% åt gången). Det finns alltså ingen möjlighet för dig att öka stämningen, förutom att låta bondbyn vara ifred. Om ingen spelare anfaller bondbyn kommer den sakta men säkert återställas till 100% stämning.

Stämningen måste vara över 80% för att du ska kunna handla med byn, men den påverkas inte av handel.

Styrka

Standardvärde: 50%

Alla bondbyar har också en styrka. Styrkan påverkas av alla spelare på ön, och är alltså inte unik mot varje spelare. Om en spelare ökar styrkan på en by kommer styrkan ha ökat även för andra spelare. Styrkan avgör hur mycket råvaror som kan plundras, och hur starkt försvaret blir om bondbyn har dålig stämning. En stark by har mycket mer råvaror, men också fler trupper vid försvar.

Som spelare kan du påverka styrkan åt båda hållen. Om du plundrar byn på råvaror eller trupper sjunker styrkan (max 20% åt gången), men om du anfaller med valet Öka styrka ökar du istället styrkan (max 15% åt gången).

Styrkan har ingenting med handel att göra.

Handelsförhållande

Se huvudartikeln: Handel
Handelsfliken.

Standardvärde: 1.25

Bondbyar handlar ofta med ett handlingsförhållande som är bra för dig. Precis som med stämningen är handelsförhållandet unikt mot varje spelare. För att kunna handla med en bondby måste stämningen vara minst 80%, men styrkan kan vara vad som helst. Varken stämningen eller styrkan påverkar hur mycket råvaror du kan handla med bondbyn eller hur snabbt handelskursen sjunker eller stiger.

Ett handelsförhållande som är mer än 1:1.00 betyder att du tjänar råvaror av att handla med bondbyn. 1:1.25 ger dig 25 extra resurser för varje 100 du betalar. 1:0.75 däremot, som är under 1:1.00, gör att du bara får 75 råvaror tillbaka för varje 100 du betalar.

Handelsförhållandet ändras varje gång du handlar med bondbyn. Det är därför mycket mer lönsamt att alltid handla med den maximala mängden 2000 råvaror än att handla med 1000 råvaror två gånger. Du betalar lika mycket, men får olika mycket tillbaka.

Olika anfallstyper

När du väljer att anfalla en bondby kan du välja mellan tre olika sätt att anfalla. För att göra ett bra val måste du förstå hur stämningen och styrkan påverkar bondbyn.

Råvaruplundring

Om du behöver mer råvaror kan du plundra en bondby. Mest råvaror får du om både stämningen och styrkan är på 100%, men som mest kan du totalt plundra 6 000 råvaror åt gången. Är styrkan på sitt vanliga 50% kan man bara plundra 3 000 råvaror. Hur fördelningen är mellan de tre olika typerna av råvaror verkar vara slumpmässig, och inte relaterad till bondbyns handel.

Begär trupper

I akademin kan du lära dig begära trupper från bondbyar. Det är ungefär som att plundra råvaror, men du får med dig trupper (soldater) hem istället. Du kan bara få marktrupper, och vad du får verkar vara slumpmässigt. Som mest kan du få med dig 25 befolkning hem (en stridsvagn är till exempel 4 befolkning). Mängden befolkning du rekryterar beror på hur mycket råvaror dina trupper kan bära, så för att rekrytera dyrare trupper borde du anfalla med mycket trupper. Fördelen med att begära trupper är att du kan få med dig trupper hem som du inte har forskat om än.

Marktrupper går olika snabbt över ön, och hastigheten på tillbakavägen påverkas av de nya trupperna du får med dig. Även om du skickar dina snabbaste trupper är chansen stor att det tar mycket längre tid för dem att komma hem igen eftersom de kanske rekryterar långsamma trupper.

Öka styrka

När styrkan är på 100% kan man plundra som mest råvaror. Tänk på att även detta räknas som ett anfall, så om bönderna har dålig stämning kan de försvara sig även om du bara vill öka deras styrka. När du ökar styrkan i en by får du ingenting med dig hem.

För att öka styrkan så effektivt som möjligt bör du inte skicka mer än 75 befolkning i varje attack (till exempel 75 bågskyttar eller 25 ryttare), eftersom fler trupper inte gör någon skillnad. Om styrkan är på 50% när du börjar kan du till exempel skicka tre grupper om 75 bågskyttar och sedan en sista grupp om 25, totalt 250 bågskyttar (75 + 75 + 75 + 25), så når styrkan upp till exakt 100%.

Grepolis 2.0

Huvudartikel: Plundringssystemet

Med version 2.0 kom ett helt nytt plundringssystem till Grepolis. Det nya plundringssystemet är väldigt annorlunda det gamla systemet och är menat att göra plundring både lättare och roligare för alla spelare. Systemet går ut på att spelaren erövrar en bondby endast en gång för att sedan begära råvaror eller trupper utan att behöva skicka trupper själv. I det nya systemet kan man därför välja att begära råvaror utan att påverka bondbyns stämning eller att plundra råvaror för att få mer till en kostnad av lägre stämning. Sjunker stämningen för lågt riskerar man att bondbyn gör uppror, något som gör att man måste återerövra bondbyn.