Snabbt fraktskepp

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

Huvudsida -> Enhetsöversikt -> Snabbt fraktskepp

Snabbt fraktskepp
Snabbt fraktskepp Kostnad
Trä Trä 800
Sten Sten 0
Silvermynt Silvermynt 400
Gunst Gunst 0
Befolkning Befolkning 5
Enhetsinformation
Anfallsskada Anfallsskada 20
Försvar Försvar 1
Lastkapacitet Lastkapacitet 10
Hastighet Hastighet 15

Krav

Beskrivning

Snabba fraktskepp ger dig ett av två möjligheter att transportera markenheter över havet till städer på andra öar. De kan användas både för att anfalla och försvara i markstrider.

I en strid kan fraktskeppen själva skada varken havs- eller markenheter, vilket betyder att man måste skicka med andra enheter om du vill anfalla eller försvara. Det enda syftet med fraktskepp är just att förflytta markenheter.

Tänk på att om du försöker anfalla en fiendestad med bara fraktskepp och markenheter finns det en stor risk att hela din flotta sjunker utan några förluster för fienden, om fienden har försvarande skepp i sin hamn. Om du förlorar havsstriden kommer även alla markenheter i fraktskeppen att dö, utan att det blir någon landstrid.

Den enda skillnaden mellan Transportbåtar och Snabba fraktskepp är att fraktskeppen färdas snabbare, medan transportbåtarna kan bära fler trupper.