Transportbåt

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

Huvudsida -> Enhetsöversikt -> Transportbåt

Transportbåt
Transportbåt Kostnad
Trä Trä 370
Sten Sten 500
Silvermynt Silvermynt 600
Gunst Gunst 0
Befolkning Befolkning 7
Enhetsinformation
Anfallsskada Anfallsskada 20
Försvar Försvar 1
Lastkapacitet Lastkapacitet 20
Hastighet Hastighet 8

Krav

Beskrivning

Transportbåten ger dig ett av två möjligheter att transportera markenheter över havet till städer på andra öar. De kan användas både för att anfalla och försvara i markstrider.

I en strid kan transportbåtar själva skada varken havs- eller markenheter, vilket betyder att man måste skicka med andra enheter om du vill anfalla eller försvara. Det enda syftet med transportbåtar är just att förflytta markenheter.

Tänk på att om du försöker anfalla en fiendestad med bara transportbåtar och markenheter finns det en stor risk att hela din flotta sjunker utan några förluster för fienden, om fienden har försvarande skepp i sin hamn. Om du förlorar havsstriden kommer även alla markenheter i transportbåtarna att dö, utan att det blir någon landstrid.

Den enda skillnaden mellan Transportbåtar och Snabba fraktskepp är att fraktskeppen färdas snabbare, medan transportbåtarna kan bära fler trupper.