Torg

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

Huvudsida -> Byggnader -> Torg

Nivå 1
Torget nivå 1

På torget får man tillgång till flera användbara sidor.

  • Försvarsöversikten visar vilka soldater som försvarar staden just nu.
  • Stödöversikten visar vilka soldater som stöder andra städer just nu.
  • Simulatorn är ett användbart verktyg för att förutspå hur kommande strider kommer sluta.
  • Kulturöversikten visar vilken kulturnivå staden har och ger tillgång till att öka denna nivå.

Byggnadskrav

Inga krav, den här byggnaden finns redan när du börjar spela.

Byggnadsnivåer

Högsta nivå: 1

Nivå Trä Sten Silvermynt Befolkning Byggnadstid Poäng
1 - - - 1 - 33 (+33)

Simulatorn

I simulatorn kan man se hur en strid kommer sluta, förutsatt att man ger simulatorn tillräckligt med uppgifter. Det är omöjligt att fylla i allting helt korrekt, eftersom försvararen t.ex. kan få in mer försvar sedan man senast visste något om staden, men ju mer information man fyller i desto pålitligare resultat får man.

Det man enklast fyller i är:

  • Antalet trupper (av varje typ) som anfaller och försvarar.
  • Vilken gud anfallaren och försvararen dyrkar, samt vilka mytiska enheter de använder.
  • Vilken moral de anfallande soldaterna har.
  • Vilken nivå försvararen har på sin stadsmur.

Fyll i så mycket du kan, klicka på knappen, och se vad som händer.

Tänk på att experimentera med lyckan som kan variera mellan -30 och +30%. Lyckan visar hur kraftig anfallaren kommer vara i anfallet, så en lycka på -10% innebär att anfallarens trupper slåss lite sämre än försvararens trupper.

Kultur

Kultur-
nivå
Kultur-
poäng
1 0
2 0
3 3
4 9
5 18
6 30
7 45
8 63
9 84
10 108
11 135
12 165
13 198
14 234
15 273
16 315
17 360
18 408
19 459
20 513
21 570
22 630
23 693
24 759
25 828
26 900
27 975
28 1053
29 1134
30 1218
31 1305
32 1395
33 1488
34 1584
35 1683
36 1785
37 1890
38 1998
39 2109
40 2223
41 2340
42 2460
43 2583
44 2709
45 2838
46 2970
47 3105
48 3243
49 3384
50 3528

Varje stad kan anordna festligheter på torget, festligheter som olympiska spel, triumftåg, teaterspel, och vanliga stadsfester. Dessa festligheter ökar stadens kulturella värde, och gör staden (och dess härskare) mer attraktiv för omvärden. Ju högre kulturnivå dina städer har, desto fler omgivande städer kan du erövra.


För att öka stadens kulturnivå behöver kulturpoäng samlas in. Tabellen till höger visar hur många poäng som behövs för att nå varje kulturnivå. Observera att kulturpoäng skiljer sig från de poäng du har som spelare.Bild Fest Kostnad / Krav Längd
Stadsfest Stadsfest Wood.png 15000
Stone.png 18000
Silver.png 15000

Akademi nivå 30
Världshastighet 1
24 timmar


Världshastighet 2
12 timmar
Olympiska spel Olympiska spel Guld.png 50 guld

Akademi nivå 30
Världshastighet 1
5 dagar


Världshastighet 2
2,5 dagar
Triumftåg Triumftåg 300 krigspoäng
för varje tåg.

(Nästa tåg kräver alltså totalt 600)
Världshastighet 1
8 timmar


Världshastighet 2
4 timmar
Teaterspel Teaterspel Wood.png 10000
Stone.png 12000
Silver.png 10000

Akademi nivå 30
Teater nivå 1
Världshastighet 1
5 dagar


Världshastighet 2
2,5 dagar