Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till: navigering, sök

Att plundra handlar i stort sett om att ta råvaror från bondbyar. Med version 2.0 kom ett helt nytt plundringssystem till Grepolis. Det nya plundringssystemet är väldigt annorlunda det gamla systemet och är menat att göra plundring både lättare och roligare för alla spelare.

Det gamla systemet

I det gamla systemet var man tvungen att skicka trupper för att plundra råvaror och när man plundrat för mycket behövde man skicka trupper för att öka styrkan. Inte nog med att det tog lång tid att vänta på trupper som rörde sig olika snabbt till de olika bondbyarna, man behövde dessutom hålla koll på hur mycket råvaror de olika trupperna kunde bära med sig och skicka lagom mycket till varje by.

Med version 2.0 blev det möjligt att plundra bondbyar med ett enkelt klick istället.

Det nya systemet

Till att börja med har varje spelare tillgång till en bondby. Spelaren kan välja att begära råvaror från bondbyn, att plundra råvaror från bondbyn, eller att skicka råvaror till bondbyn för att bygga upp den till en högre nivå. I det nya systemet behöver man inte ha några trupper alls för att få råvaror från en bondby. Bondbyarnas utbyggnadsnivå (som avgör hur mycket råvaror varje spelare kan begära) är gemensam för alla spelare på ön, så det som är gynnsamt för en spelare är också gynnsamt för de andra.

Att plundra råvaror efter version 2.0 handlar nästan bara om att klicka på en knapp. Däremot måste man vänta på att bondbyn fyller på sina lager innan man kan plundra samma by en gång till. Hur lång tid det tar beror på hur mycket råvaror du hämtade.

Teknologin Byte ändrades i samband med version 2.0. I det nya plundringssystemet innebär Byte att du får dubbelt så mycket råvaror av att begära eller plundra, men du måste också vänta dubbelt så lång tid. Det betyder att du får samma mängd råvaror på 10 minuter som du hade fått av att begära råvaror två gånger med 5 minuters mellanrum.

Begära råvaror

Den första metoden för att få råvaror från en bondby är genom att begära råvaror. Det ger en liten mängd råvaror men påverkar inte bondbyns stämning alls.

För att begära råvaror klickar man på en bondby (det måste vara en bondby med grön flagga), väljer Begär i snabbmenyn och väljer hur mycket råvaror man vill ha. När man klickar för att begära råvaror får man råvaror direkt till sitt lager utan några väntetider. Den angivna tiden måste man istället vänta innan man kan begära råvaror igen. Tiden är personlig mellan varje spelare och varje bondby.

Notera att mängden råvaror du begär inte är den totala mängden råvaror, utan den mängd du får av varje råvara. Står det därför "24 råvaror" betyder det att du får 24 ved, 24 sten och 24 silver. Världshastigheten påverkar hur mycket råvaror man kan begära, inte hur lång tid man måste vänta.

1. Bondbyns nuvarande stämning. Siffran påverkas inte när man begär råvaror.
2. Bondbyns nuvarande utbyggnadsnivå. (alla börjar på 1 och kan uppgraderas till max 6)
3. Tid kvar tills du kan begära eller plundra igen. Den här spelaren har redan väntat tillräckligt länge och kan begära direkt.
4. Mängd råvaror du får. Den här bilden visar världshastighet 2.
5. Mängd tid du måste vänta innan du kan begära eller plundra från den här byn igen.
6. Den här knappen ger dig omedelbart 24 råvaror av varje typ och hindrar dig från att få mer råvaror i 5 minuter.

Mängden råvaror man kan få beror på bondbyns utbyggnadsnivå och om du har forskat Byte eller inte.

Nivå 5 min (10 min) 20 min (40 min) 120 min (240 min) 300 min (600 min)
1 10 (20) Råvaror.png 20 (40) Råvaror.png 60 (120) Råvaror.png 80 (160) Råvaror.png
2 12 (24) Råvaror.png 24 (48) Råvaror.png 72 (144) Råvaror.png 96 (192) Råvaror.png
3 14 (28) Råvaror.png 28 (56) Råvaror.png 84 (168) Råvaror.png 112 (224) Råvaror.png
4 16 (32) Råvaror.png 32 (64) Råvaror.png 96 (192) Råvaror.png 128 (256) Råvaror.png
5 18 (36) Råvaror.png 36 (72) Råvaror.png 108 (216) Råvaror.png 144 (288) Råvaror.png
6 20 (40) Råvaror.png 40 (80) Råvaror.png 120 (240) Råvaror.png 160 (320) Råvaror.png
Den här tabellen visar standarddata för mängden råvaror du kan begära av en bondby (mängden i parantes gäller om du har forskat Byte). Mängden påverkas av världshastigheten och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1. Multiplicera mängden råvaror med din världshastighet.

Plundra råvaror

Den andra metoden för att få råvaror från en bondby är genom att plundra råvarorna. Man får dubbelt så mycket råvaror av att plundra som att begära dem (under samma tid) men det sänker stämningen i bondbyn. Sjunker stämningen för lågt kan bondby göra uppror.

Att plundra råvaror går till på samma sätt som att begära, men man använder plundringsfliken istället.

1. Bondbyns nuvarande stämning. Den kommer sänkas om du plundrar.
2. Bondbyns nuvarande utbyggnadsnivå. (alla börjar på 1 och kan uppgraderas till max 6)
3. Tid kvar tills du kan begära eller plundra igen. Den här spelaren har redan väntat tillräckligt länge och kan begära direkt.
4. Mängd råvaror du får. Den här bilden visar världshastighet 2.
5. Mängd tid du måste vänta innan du kan begära eller plundra från den här byn igen.
6. Hur mycket stämningen kommer sjunka. En lägre stämning ökar risken för uppror.
7. Den här knappen ger dig omedelbart 48 råvaror av varje typ, sänker stämningen med 12% och hindrar dig från att få mer råvaror från den här byn i 5 minuter.

Mängden råvaror man kan plundra beror (återigen) på bondbyns utbyggnadsnivå och om du har forskat Byte eller inte.

Nivå 5 min (10 min) 20 min (40 min) 120 min (240 min) 300 min (600 min)
1 20 (40) Råvaror.png 40 (80) Råvaror.png 120 (240) Råvaror.png 160 (320) Råvaror.png
2 24 (48) Råvaror.png 48 (96) Råvaror.png 144 (288) Råvaror.png 192 (384) Råvaror.png
3 28 (56) Råvaror.png 56 (102) Råvaror.png 168 (336) Råvaror.png 224 (448) Råvaror.png
4 32 (64) Råvaror.png 64 (128) Råvaror.png 192 (384) Råvaror.png 256 (512) Råvaror.png
5 36 (72) Råvaror.png 72 (144) Råvaror.png 216 (432) Råvaror.png 288 (576) Råvaror.png
6 40 (80) Råvaror.png 80 (160) Råvaror.png 240 (480) Råvaror.png 320 (640) Råvaror.png
Den här tabellen visar standarddata för mängden råvaror du kan plundra från en bondby (mängden i parantes gäller om du har forskat Byte). Mängden påverkas av världshastigheten och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1. Multiplicera mängden råvaror med din världshastighet.

Uppror

Om stämningen i bondbyn sjunker för lågt kan de göra uppror. Det innebär att du tappar kontroll över byn. För att återta kontrollen måste du erövra den igen genom att anfalla en mängd slumpade hopliter, svärdsmän och bågskyttar.

Stämningen ökar med 1% per timme (multiplicerat med världshastigheten). Vill man vara säker på att inte råka ut för uppror borde man inte sänka stämningen lägre än 80% (eller 64% med Diplomati).

En bondbys stämning är personlig för varje spelare.

Begär trupper

Begär trupper från bondbyn.

Precis som i det gamla systemet kan man begära trupper från bondbyn. Bondbyn måste vara utbyggd till nivå 3 eller högre. Att begära trupper räknas som en plundring och sänker stämningen. Är stämningen för låg när du försöker begära trupper kan du orsaka ett uppror.

Utbyggnad

Utbyggnad
till nivå
Mängd råvaror
som behövs
2 1 200 Råvaror.png
3 4 800 Råvaror.png
4 19 200 Råvaror.png
5 72 000 Råvaror.png
6 150 000 Råvaror.png
Skänk råvaror för att öka råvaruproduktionen.

Bondbyar kan byggas ut till högre nivåer för att öka råvaruproduktionen. För att bygga ut en bondby måste spelarna på ön skänka en viss mängd råvaror till varje by. Utbyggnadsnivån delas sen av alla spelare, så att om en spelare bygger ut en bondby till nivå 3 kommer den vara nivå 3 även för de andra spelarna på ön. Välj Info i snabbmenyn för att komma åt utbyggnadsfliken.

Har du råvaror över kan du kolla om någon av dina byar redan har fått råvaror av andra spelare. Skicka dina råvaror till den by som har närmast att nå nästa nivå.

Erövra bondbyar

Bynummer Försvar Truppkrav
1:a Kontrolleras redan
2:a 1 slungkastare 6
3:e 3 bågskyttar 10
4:e 60 slungkastare 40
5:e 60 svärdsmän 100
6:e 100 bågskyttar 300
7:e 300 slungkastare
80 hopliter
80 ryttare
600
8:e 150 svärdsmän
150 bågskyttar
75 hopliter
Nivå 20 Stadsmur
1 000

Alla spelare börjar spelet med tillgång till en bondby. Bondbyar du redan har kontroll över markeras med en grön flagga. Bondbyar du kan erövra markeras med en röd flagga.

För att få tillgång till fler byar måste man erövra dem genom att slå ut det lilla motstånd de har. Man måste också ha tillräckligt många trupper i sin stad för att få lov att ens försöka erövra en bondby. Har du mängden trupper som krävs betyder det inte att du automatiskt kommer vinna striden mot bondbyn så använd simulatorn för att försäkra dig om att du kommer vinna. Bondbyar har ingen mur (om det inte tydligt anges).

Hur mycket motstånd bondbyarna ger och hur mycket trupper som krävs att du har beror på hur många bondbyar du redan har erövrat. Ju fler du har desto svårare blir det.

Vilka bondbyar du har erövrat påverkar inte de andra spelarna på ön. Alla spelare på ön kan kontrollera alla bondbyar och begära eller plundra råvaror utan att lägga märke till de andra spelarna. Det enda ni har gemensamt är bondbyarnas utbyggnadsnivå.