Version 2.0

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering

Ny design

Kartbakgrund

En av de största ändringarna, jämfört med de andra uppdateringarna, är den nya bakgrunden för världskartan. Detta ger spelaren en bättre överblick på var han befinner sig på världskartan. Närliggande bondgårdar, rivaliserande städer, och närliggande öar är lätta att upptäcka. Du kan dra och släppa kartan för att utforska närliggande territorier. Notera också att hela fönstret kan visa kartan, istället för en liten rektangel som i de gamla versionerna.

Fönsterhanterare

Istället för att byta mellan olika sidor, kommer spelaren ny ha möjlighet att visa information i separata fönster, eller parallellt ifall du hellre vill det. Detta kommer tillåta dig att jämföra och analysera informationen mer effektivt. Fönsterna kan flyttas över hela gränssnittet via drag och släpp, alla fönster kan stängas, och vissa kan minimeras.

Aviseringar/Meddelanden

De allra viktigaste händelserna i spelet i 2.0 visas för spelaren genom ett helt nytt notifikationssystem. Notifikationerna är små ikoner som dyker upp i nedre högra hörnet, och genom att klicka på dem kommer du direkt till respektive information. Exempel på notifikationer är: attacker, utmärkelser, resurs transporter etc. På det här sättet kommer du alltid att vara informerad om händelser i och runt dina städer.

2.0 notifikation.png

Förbättrad skrollningssystem

Istället för att visa sidor när man tittar på rapporter och meddelande, är det nu möjligt att visa hela rapporter genom att skrolla ner. Detta är lättare och kommer spara tid när du letar efter rapporter. Det traditionella sidosystemet finns fortfarande kvar för de som hellre har detta.

Initierande laddningsrad

På grund av att 2.0 kräver mer resurser och större mängd data, kommer det visa en laddningsrad vid början av spelet. Om du tillåter cookies för Grepolis kommer laddningstiden sänkas drastiskt.

Feniciska handlaren

Huvudartikel: Feniciska handlaren

Ankomst och besökstider

Den feniciska handlaren kommer att lägga till i en av dina hamnar en gång var 24e timme, förutsatt att din stad har byggt en marknadsplats. Handlaren kommer att stanna i din stad högst 8 timmar innan han besöker någon annan av dina hamnar. Spelaren kan inte välja vilken stad den feniciska handlaren kommer att besöka, det är slumpvis utvalt.

Resursutbyte

Den feniciska handlaren ger två möjliga resurser för handel. Spelaren kan använda de resurser som inte används av handlaren för att betala för ett av de två alternativen. Handeln bedrivs med handelsförhållandet 1:1,5. Till exempel:

Handlaren erbjuder trä och sten. Jag vet att jag har möjlighet att använda silver till handel för en av dessa resurser (inte båda). Låt oss säga att jag vill ha sten. 100 Silver kommer ge mig 150 sten (handelsförhållandet 1:1,5)

2.0 Feniciska handlaren.png

Köp trupper

Den feniciska handlaren kan också sälja förstärkning. Han erbjuder tre olika typer av enheter i utbyte mot silver. Vilka enhetstyper handlaren erbjuder är slumpmässigt, men gemensamma enheter kommer att visas oftare. Mytiska enheter kan också erbjudas, men chansen att de dyker upp är mindre.

Världsunder

Världsunderverken erbjuder en ny och spännande dynamik till Grepolis, vilket speciellt kommer påverka lagspelet i slutspelet. Sju nya byggnader kommer finnas tillgängliga, dessa kommer bli konstruerade på specifika öar. Om en allians kontrollerar en hel "VU ö", och kraven för "Världsunderverkens Era" är uppfyllda, kommer de kunna börja bygga på världsunderverken. Resurser och Gunst kommer att behövas för dess konstruktion.

Underverkens tid

Världunderverkens Era startar när följande krav är uppfyllda:

  • Världen har existerat i mer än nio månader.
  • Den totala summan av poängen av topp-50 allianserna är minst 250 miljoner.
  • Nio månader efter en världs skapelse, kommer kravet på 250 miljoner poäng för topp allianserna minska med 13 miljoner per månad.

2.0 Underverk.png

Vinstkrav för allianser

Om en allians kan få fyra av de sju underverken under sin kontroll, kommer de att vinna världen. En Hjältevärld blir nu upplåst, och öppen för de bästa spelarna på världen. Hjältevärldar har speciella inställningar, konfigurationer och funktioner exklusiva för dem.

Ny gud (Hades)

Huvudartikel: Hades

Hades, underjordens gud, kommer att hjälpa spelare i version 2.0 av Grepolis och blir den femte tillgängliga guden. Hans arsenal består av en serie nya besvärjelser och två nya mytiska enheter.

Mytiska enheter

Medborgare som dyrkar Hades kan använda dessa nya enheter:

Erinys

Erinys är Hades and Persefones skräckinjagande avkomma. Dessa varelser kämpar mot illgärningar mot de döda och söker revansch på de levande. Deras övernaturliga skrik driver fienderna till galenskap. De är de levandes värsta fiende.

Kerberus

Helvetets trehövade hund Kerberos vaktar portarna till underjorden. Den som vågar smyga sig förbi honom kommer bli våldsamt uppslukad eller värre. Ingen har hittills lyckats döda denna best.

Gudomliga krafter

Fyra besvärjelser är tillgängliga för de som väljer att dyrka Hades:

  • De dödas återkomst: Vissa av de enheter som dör i strid blir återupplivade i sin hemstad.
  • Underjordens skatter: Du får 500 silvermynt.
  • Osynlighetens hjälm: Dina trupper är osynliga de första 10 % av deras resa.
  • Pesten: Reducerar basproduktionen av resurser i en fiende stad med 50% de första 3 timmarna.

2.0 Hades.png

Nya plundringssystemet

Huvudartikel: Plundringssystemet

Belägra bondbyar

Antalet bondbyar en spelare kan ha är beroende på byggnadsnivån i senaten. I början av spelet kan du ha två bondbyar. Alla bondbyar markerade med en röd flagga ägs av någon annan. För att erövra en bondby, måste alla trupper som försvarar byn besegras. För att göra detta, klicka bara på bondbyn och skicka tillräckligt mycket trupper för att slå ut försvararna.

Expandera bondbyar

Bondbyarna kan expanderas och bli större. En expanderad bondby kan transportera mer resurser.

Resurslaster

Om en bondby är under kontroll av en spelare, alstrar den resurser som kan skickas till spelarens stad. Det är möjligt att begära resurslaster innen de är färdiga, och de kommer då skickas när de är klara. Resurslaster kan lagras till viss del, så spelare som inte loggar in på en dag eller två inte förlorar så mycket resurser.

Plundra resurser

Man kan också plundra resurser utan tillstånd från bondbyn. Detta sänker dock stämningen i byn. Om stämningen och humöret sjunker för lågt kan bönderna göra revolt och döda alla trupper du har stationerade i byn, vilket också kommer leda till en tillfällig reduktion av resurslasterna.

2.0 Bondby.png

Kräv trupper

Du kan också kräva att dina bondbyar skickar trupper. Dina kaserner måste vara på nivå tre för att göra detta. Var försiktig, eftersom detta sänker stämningen i byn.

Premiumfunktioner

Anfallsplanerare

Anfallsplaneraren är ett nytt redskap du får tillgång till när du aktiverar premiumfuktionen ”Kapten”. Spelare kan skapa flertal anfallsplaner och dela dem med sina vänner och allianser. Funktionen hjälper dig att koordinera stora attacker mot dina mål.

2.0 Anfallsplanerare.png

En anfallsplanerare kan ha ett flertal städer som utsatta mål. Avståndet mellan alla spelares städer och utsatta mål beräknas och visas. Alla städer kan användas för att anfalla ett mål. Ankomsttiden och truppantalet kontrolleras av spelare.

Ny administratörsöversikt

Den nya stadsvyn visar dig en komplett bild av alla aktiviteter som pågår i din stad. Enheter, Byggnadsnivåer, Resurser, och forsknings poäng, all informationen är tillgänglig med ett enkelt ögonkast.

Öka den Feniciska handlarens besök

Genom att använda guld kan du nu tillkalla den feniciska handlaren direkt. Detta fungerar på samma sätt som byggnadshalveringen.

Halvera forskningstider i Akademin

Genom att använda guld kan du nu halvera forskningstiderna i akademien. Detta fungerar på samma sätt som byggnadshalveringen.

Separerad enhetsöversikt

Trupperna visas nu genom två olika översikter: Rekrytering och Enhetsöversikt.

"Drag&Släpp"-stadsorganisering

Den som aktiverar Förvaltaren kan använda "drag och släpp" på städer i deras stadsgrupper.

Förlängning av gudakrafter

Gudakrafter som Nöjdhet kan nu bli förlängda för en mindre tid med guld. Förlängningen minskas för varje användning och kan bara användas begränsat antal gånger.

Världskarta

Snabbmeny för staden

Så fort du klickar på en by eller stad på kartan, kommer du få upp en cirkel med olika åtgärder. Detta ger spelaren snabb tillgång till de viktigaste sakerna i spelet, till exempel; attackera, skicka resurser och så vidare.

2.0 Snabbmeny.png

Fullskärmskarta

Kartan täcker nu hela skärmen, och ger spelare en bättre översikt av omgivningarna.

Nya typer av öar

Grepolis 2.0 har nya typer av öar med sensationell grafik. Dessa kommer just nu vara exklusiva för bara 2.0 världar.

Markering av aktiv stad

Staden du använder kommer inte längre markeras av en färgad flagga. Istället kommer den aktiva staden markeras genom att en vit ring omger den staden.

Inställningar

Fönsterhanterare

Spelaren kan styra hur många fönster som ska visas samtidigt. Om du ställer in det maximala antalet fönster till "1", kommer det öppna fönstret stängas automatiskt när du öppnar ett nytt fönster (liknande den gamla versionen).

Lokal lagring av data

För att ladda spelet snabbare, kommer en del av speldatan att lagras på din hårddisk. Om du vill stänga av denna funktion eller radera den lokala cachen, kan du göra detta från menyn "Inställningar".

Bygga direkt i stadsöversikten

2.0 gör det möjligt för spelaren att sätta byggnader i kö från stadsöversikten. Om du klickar på den lilla hammaren bredvid byggnaden, kommer nivån uppgraderas. Denna funktion kan stängas av i menyn "Inställningar". Byggnadskön under stadsöversikten kan också inaktiveras.

Övrigt

Ändringar i akademiforskning

Begära trupper har nu blivit borttagen. I 2.0 kommer denna funktion vara tillgänglig för spelare utan att man först behöver forska fram det. I dess ställe kommer ni hitta "Spionage". En forskning som ökar din spions hastighet med 10%.

Stadsöversikt

Grafiken i stadsöversikten är omgjord, vilket gör att staden ser renare och mer vänlig ut.

2.0 Stadsöversikt.png

I den nya 2.0 versionen kommer du att kunna uppgradera byggnader direkt i stadsöversikten. För att öka en byggnads nivå, klicka på hammaren. Byggnadskön visas även under stadsöversikten, vilket ger spelaren mer information om nuvarande byggnadsnivåerna.

Nya byggnadskrav för kaserner

Byggnadskraven för kasernerna har blivit ändrade i 2.0. De gamla kraven var: Senat(nivå 4) och Bondgård(nivå 4). De nya kraven kommer vara: Silvergruva(nivå1), Senat(nivå 2), Bondgård(nivå 3) och Sågverk(nivå 4).

Ny handledning

Den nya handledningen består av två delar, som förklarar spelet i större detalj än förut. Spelaren lär sig om byggnadernas funktioner och bondgårdarna. Handledningen för bondgårdarna är dock valfri.

2.0 Handledning.png

Windows Internet Eplorer 6 stöds inte

Uppmärksamma att Internet Explorer 6 och lägre inte längre kommer att stödjas. Vi rekommenderar starkt att du uppgraderar din webbläsare till den högsta möjliga versionen.